Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 18.5. do 26.5.2024

SOBOTA 18.5.2024 SOBOTA 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 19.5.2024 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
08:00 katedrála Za + rodiče Františka a Marii Chabičovských  (P. František Dobeš)
08:35 Hodolany Za + Lukáška a rodinu Poláškovu a Hytychovu  (P. Lubomír Žák)
09:35 Nové Sady Za dary Ducha Svatého, + maminku Jiřinu Marinovovou, + maminku Ludmilu Brochovou a živou rodinu (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála BIŘMOVÁNÍ - pontifikální arcibiskup Josef 
Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Slavnostní zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 20.5.2024 PAMÁTKA PANNY MARIE MATKY CÍRKVE
07:00 sv. Anna Za dar zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie a sv. Josefa pro manžele Vičařovy (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 21.5.2024 ÚTERÝ 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + rodiče z obou stran, + bratra a Boží požehnání pro živé rodiny (P. Lubomír)
STŘEDA 22.5.2024 STŘEDA 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Prosba o dary Ducha Svatého za moudrá rozhodnutí  (P. Jiří Koníček)
17:15 Povel - kaple mše svatá  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za + rodiče Fojtů, za prarodiče z obou stran a za duše v očistci (P. František)
ČTVRTEK 23.5.2024 SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Lubomír Žák)
10:00 katedrála mše svatá kněží jubilantů s arcibiskupem Josefem 
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za + bratra Jiřího  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 24.5.2024 PŘIPOMÍNKA DEN MODLITEB ZA CÍRKEV V ČÍNĚ
07:00 sv. Anna Za + bratra Pavla, švagra Milana, Mariana, rodiče z obou stran a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany PATROCINIUM: Za všechny, kdo pečují o farní kostel  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za + z rodiny Gobavové a Ďaďorské  (P. Jan Čukáš)
SOBOTA 25.5.2024 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za ochranu počatého života  (P. Jiří Koníček)
16:00 Hodolany První svátost smíření dětí  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 26.5.2024 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
08:00 katedrála Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro sourozence Mariu, Tonku, Milku, Janku, Aničku a bratra Milana a kamarádku Martušku  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ: Za živé a + farníky a dobrodince kostela, zvláště za prvokomunikanty a jejich rodiny (P. Ladislav Švirák)
09:35 Nové Sady Na poděkování za dožitých 92 let a celou živou a + rodinu (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Nezhybovu a Tomčíkovu  (P. Lubomír Žák)
Svátost biřmování – katedrála
Moravská pouť seniorů – Svatý Hostýn
Setkání kněží jubilantů – 10:00 – katedrála a AO
 • Dnes se sbírka na církevní školy v naší arcidiecézi. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

 • KONCERT SCHOLIČKY. Naše Scholička připravila koncert, který se koná dnes od 15:30 ve Slavonínské farní stodole 36/3. Těšíme se na vás. Podpořit nás můžete hlavně svou přítomností, budeme rádi za příspěvek ke kávě nebo dobrovolný příspěvek do kasičky.

 • Na čtvrtek 30. června připadá slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Společná oslava pro všechny farnosti (kostely) města Olomouce bude tradičně v 17:00 v kostele sv. Mořice. Po mši svaté následuje eucharistický průvod do kostela sv. Michala, kde slavnost zakončíme. Všechny vás k této oslavě zvu – malé i velké a děti, které budou letos u prvního svatého přijímání také ve slavnostním oblečení.

 • Slavnost prvního svatého přijímání bude v katedrále v neděli 2. června v 10:00

 • FARNÍ DEN naší farnosti bude v neděli 23. června od 14:30 na parkánu u katedrály. Všechny srdečně zvu. Udělejte si, prosím, čas a přijďte.

 

HODOLANY:

 • Dnes se sbírka na církevní školy v naší arcidiecézi. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

 • Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravu střechy kostela.

 • V pátek slavíme patrocinium farního kostela – slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů

 • Svátost smíření pro děti před prvním svatým přijímáním bude v sobotu v 16:00

 • Příští neděli zde při mši svaté proběhne Slavnost prvního svatého přijímání. Z naší farnosti k ní přistoupí 6 dětí: Eliška, Anička, Berenika, Soňa, Alois a Adam. Mysleme na tyto děti v modlitbě. Při této příležitosti také proběhne farní kavárna. Kdo by se rád zapojil do příprav pohoštění, napište se prosím do tabulky v chodbičce kostela.

 • Kdo by chtěl přispět svou modlitbou do knížečky k rozjímání na Noc kostelů, může tak učinit do zítřka. Email i návod jak na to, je na zadních lavicích. Modlitby budou anonymní.

 

NOVÉ SADY:

 • Po dobu trvání opravy věže farního kostela v Nových Sadech budou mše svaté každou středu v kapli Panny Marie na Povelu (bezpečnostní důvody).

 • Dnes se sbírka na církevní školy v naší arcidiecézi. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

 • Příští neděli bude pravidelná měsíční sbírka na opravu věže kostela.

 • Příští neděli po mši svaté bude na faře farní kavárna

 • Noc kostelů se v letošním roce koná v pátek 7. června od 18:00

 • V pondělí Modlitby otců v kostele v obvyklém čase. Modlitba růžence žen v kapli – v letním období v 19:00.

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY