Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 10.10. do 17.10.2021 - 41. týden

neděle 10.10. 28. neděle v mezidobí
Hodolany 08:30 Za živé a + farníky (P. Dobeš) 
14:30 Udělování svátosti křtu (P. Bulvas)
katedrála 08:00 Za živé a + členy rodiny (P. Koníček) 
10:00 Za + babičky Annu a Emílii a syna Jaromíra (P. Švirák)
pondělí 11.10. sv. Jana XXIII., papeže
fara 18:30 Setkání farní rady (fara)
Charita 11:30 mše svatá (P. Švirák)
sv. Anna 07:00 Za Aloise a Františku Balcaříkovy (P. Gatnar)
úterý 12.10. Úterý 28. týdne v mezidobí
sv. Anna 07:00 za + Helenu Bartulcovu (P. Gatnar) 
středa 13.10. středa 28. týdne v mezidobí
Hodolany 17:00 Za Jana Kubu, manželku Janu a syny s rodinami (P. Švirák) 
katedrála 18:00 Za + Hanu Heřmanovu (P. Švirák) 
sv. Anna 07:00 Na úmysl celebranta (P. Koníček) 
čtvrtek 14.10. Čtvrtek 28. týdne v mezidobí
katedrála 17:00 ADORACE a svátost smíření (zpovídá kanovník penitenciář) 
18:00 Za + děti, celou rodinu a duše v očistci (P. Švirák) 
sv. Anna 07:00 Za Antonii a Augustina Hanákovy (P. Koníček) 
pátek 15.10. památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Hodolany 17:00 Za živé a + z rodiny Andresovy (P. Švirák) 
katedrála 18:00 Za + Anežku Tihelkovu a živou a + rodinu (P. Švirák) 
sv. Anna 07:00 Na úmysl celebranta (P. Gatnar) 
sobota 16.10. Sv. Hedviky, řeholnice
katedrála 15:00 POUŤ DĚKANÁTU VAL. KLOBOUKY A VAL. MEZIŘÍČÍ - RŮŽENEC 
16:00 POUŤ DĚKANÁTU VAL. KLOBOUKY A VAL. MEZIŘÍČÍ - ADORACE NSO
17:00 POUŤ DĚKANÁTU VAL. KLOBOUKY A VAL. MEZIŘÍČÍ - PONTIFIKÁLNÍ MŠE SV. S BISKUPEM JOSEFEM NUZÍKEM 
sv. Anna 08:00 Na úmysl sester Ježíšových (P. Koníček) 
neděle 17.10. 29. neděle v mezidobí
Hodolany 08:30 Za živou a + rodinu Krčkovu a za duše v očistci (P. Koníček) 
katedrála 08:00 Za živé a + farníky (P. Švirák) 
10:00 ZAHÁJENÍ "SYNODÁLNÍ CESTY" V OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZI - PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ S ARCIBISKUPEM JANEM
Za živou a + Kubálkovu, Slezákovu, Očenáškovu, Švrčkovu a Salvovu (P. Švirák) 
11:30 Udílení svátosti křtu (P. Švirák) 
sv. Anna 18:00 Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 

  • Podle aktuálního nařízení vlády je třeba dodržet: respirátor, rozestupy, dezinfekce.

  • Dnes je od 16:00 bude pravidelná schůzka ministrantů.

  • Zítra od 18:30 na faře bude další setkání farní rady.

  • Příští neděli při mši svaté v 10:00 bude slavnostní zahájení Synodální cesty. Budou zde přítomni zástupci ze všech farností olomoucké arcidiecéze. Mši bude celebrovat otec arcibiskup.

  • Restaurace a pizzerie U Kristýna hledá lidi na pozici: kuchař – pizzař, číšník – servírka. Na vývěsce najdete potřebné informace.

  • Centrum pro rodinný život zve všechny ženy, bez rozdílu životního stavu, či věku na setkání v úterý  10. od 16:00. Na programu bude poutavá prezentace Mgr. Heleny Polcrové na téma: Význam sv. Ludmily v dnešní době a dnešní rodiny. Setkání se uskuteční v budově Kurie, na Biskupském nám. 2, 2. patro

  •  

 

Hodolany:

  • Společná oznámení a pozvání viz výše…

  • Od tohoto týdne až do odvolání budou mše svaté ve středu a v pátek vždy v 17:00 (z důvodu nepřítomnosti otce Františka).