Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 13.7. do 21.7.2024

SOBOTA 13.7.2024 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Na poděkování za sílu při boji s rakovinou s prosbou o pevné zdraví pro dvě sestry  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 14.7.2024 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Na poděkování za 50 let společného života manželů Jedličkových a Půdových  (P. Ladislav Švirák)
09:35 Nové Sady Za + Ludmilu Brochovou a Jiřinu Marinovovou  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Za + Bohdanu Sokolíkovou, živou a + rodinu Sokolíkovu, Macháčkovu a Chromcovu, za uzdravení nemocných a odpuštění hříchů  (P. František Dobeš)
PONDĚLÍ 15.7.2024 PAMÁTKA SV. BONAVENTURY, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Za nemocné  (P. František Dobeš)
ÚTERÝ 16.7.2024 PANNY MARIE KARMELSKÉ
07:00 sv. Anna Za + manžela, rodiče, prarodiče a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
STŘEDA 17.7.2024 STŘEDA 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie  (P. František Dobeš)
17:15 Povel - kaple mše svatá  (P. Jiří Koníček)
ČTVRTEK 18.7.2024 ČTVRTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie  (P. Lubomír Žák)
17:00 katedrála Svátost smíření do 18:00 (kanovník penitenciář)
PÁTEK 19.7.2024 PÁTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na poděkování za 10 let manželství s prosbou o Boží požehnání a pomoc do dalších let  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za živé a + členy živého růžence  (P. František Dobeš)
SOBOTA 20.7.2024 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za obrácení českého národa a návrat ke kořenům svaté víry  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 21.7.2024 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Libuši, Marii, Vlastu a Antonína Matuchovy  (P. Lubomír Žák)
08:30 Hodolany Za + Květoslavu a Jana Rumanovy, + rodiče Fouskovy, živou a + rodinu a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
09:35 Nové Sady mše svatá  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Svatební obřad: David Jurásek a Nikola Hanáková  (P. Ladislav Švirák)
11:50 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
  • Bohoslužby během prázdnin: pondělí až pátek 7:00 (sv. Anna), sobota 8:00 (sv. Anna), neděle 8:00 a 10:00 (katedrála). Každý čtvrtek bude příležitost ke sv. smíření v katedrále 17:00 – 18:00.

  • Arcibiskup olomoucký vyhlásil výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka arcidiecézní charity Olomouc. Všechny potřebné informace najdete na vývěsce nebo na webu Arcibiskupství.

  • Srdečně vás zveme na tradiční Farní pouť na Malou a Velkou Skalku u Trenčína (nejstarší poutní místo na Slovensku) v pátek 26. července 2024. Přihlásit se můžete ještě dnes po mši svaté v sakristii. Cena za dospělého je 400 Kč, za děti 200 Kč. Odjezd v 8:00 od katedrály a návrat kolem 17:30. Je nutné mít s sebou doklad totožnosti (i pro děti).

 

HODOLANY:

  • Bohoslužby během prázdnin: pátek 18:00 a neděle 8:30. Každý čtvrtek bude příležitost ke sv. smíření v katedrále 17:00 – 18:00.

  • Arcibiskup olomoucký vyhlásil výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka arcidiecézní charity Olomouc. Všechny potřebné informace najdete na vývěsce nebo na webu Arcibiskupství.

 

NOVÉ SADY:

  • Po dobu trvání opravy věže farního kostela v Nových Sadech budou mše svaté každou středu v kapli Panny Marie na Povelu (bezpečnostní důvody).

  • Bohoslužby během prázdnin: středa 17:15 a neděle 9:35. Každý čtvrtek bude příležitost ke sv. smíření v katedrále 17:00 – 18:00.

  • Arcibiskup olomoucký vyhlásil výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka arcidiecézní charity Olomouc. Všechny potřebné informace najdete na vývěsce nebo na webu Arcibiskupství.

  • Během prázdnin se modlitba růžence v kapličce NEKONÁ

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY