Prohlídky

Prohlídky

Vážení návštěvníci,

níže naleznete všechny informace týkající se možností komentovaných prohlídek v komplexu katedrály sv. Václava a aktuální otevírací dobu výstavy v kryptě.

 

 •  
  Objednávka prohlídek

  Hlavní loď katedrály je veřejnosti přístupná v otvírací době katedrály. Mimo to nabízíme komentované prohlídky katedrály. Komentovanou prohlídku je nutné domluvit a objednat předem, a to minimálně týden před plánovanou návštěvou, z důvodu zajištění průvodce, a to zvláště u větších skupin (popř. zájezdů) nebo u prohlídky speciálně určené pro osoby se zrakovým handicapem.

  Komentované prohlídky objednávejte zde:

  ThLic. Mgr. Petra Otýpková | koordinátorka průvodců | tel. +420 731 402 036

  E-mail: pruvodci@katedralaolomouc.cz

 •  
  Ceník komentovaných prohlídek

  JEDNOTLIVCI A RODINY

  • Základní:                            180 Kč
  • Snížené:                             120 Kč (senioři, držitelé průkazu ZTP/ZTP-P, studenti, děti 6-18 let)
  • Rodinné:                             360 Kč (2 dospělí + všechny děti 6-18 let)

  SKUPINY
  Česky

  • Skupina 6-15 osob            1000 Kč
  • Skupina 16-30 osob          1400 Kč
  • Skupina  31-45 osob         2000 Kč
  • Skupina  46 osob a více    2500 Kč

  Cizí jazyk / Guidetours in foreign language

  • Group until 15 person                    1400 CZK
  • Group 16 -  30 person                    1700 CZK
  • Group 31 - 45 person                     2300 CZK
  • Group over 45 person                    3000 CZK

  Návštěva výstavy u objednaných prohlídek je součástí prohlídkového okruhu a je zahrnuta v ceně.

  SAMOSTATNÁ NÁVŠTĚVA VÝSTAVY V KRYPTĚ
  Příspěvek dobrovolný. 

 •  
  Prohlídkový okruh
  Prohlídkový okruh Václavské náměstí - rektorátní kostel sv. Anny - katedrála sv. Václava
   
  Prohlídku s průvodcem zahájíte Václavském náměstí. Pokračovat budete do rektorátního kostela sv. Anny. Následuje prohlídka průčelí katedrály sv. Václava a chrámového trojlodí uvnitř katedrály, jehož součástí je barokní kaple Panny Marie Loretánské, původně zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději i renesančně-barokní kaple sv. Stanislava se svatostánkem, nazývána eucharistická, která je proto vyhrazena modlitbě a během prohlídky lze do ní pouze nahlédnout zvenčí. Pokračovat budete do presbytáře (kněžiště), kde se běžně vysluhují bohoslužby, a proto není volně přístupný. Odtud se vchází do bočních novogotických kaplí. Vstoupíte do kaple sv. Jana Křtitele (kaple pod věží) a nahlédnete do chórové kaple sv. Cyrila a Metoděje. Prohlídku s průvodcem zakončíte v raněbarokní kryptě pod presbytářem. Zde si budete moci zakoupit upomínkové předměty. Z krypty vedou i schody do mauzolea olomouckých biskupů, které zve ke ztišení a meditaci. Průvodce Vás rád seznámí s historií katedrály a popřípadě odpoví na Vaše dotazy.
   
  Komentovaná prohlídka trvá přibližně 30 minut, podle Vašeho času a zájmu ji lze prodloužit či zkrátit.
  Katedrála je plně fungující arcibiskupský a farní chrám. Prohlídky proto nejsou možné v době liturgických akcí (pohřby, svatby, mše svaté, adorace).

  .

 •  
  Krypta

  Krypta katedrály sv. Václava je využívána na výstavy. Kromě této krypty jsou pohřební krypty také v rektorátním kostele sv. Anny, které nejsou běžně přístupné - informace k těmto kryptám najdete zde (v sekci Historie rektorátního kostela sv. Anny).

   

   

Aktuální výstava v Kryptě katedrály: