Prohlídky

Prohlídky

Vážení návštěvníci,

níže naleznete všechny informace týkající se možností komentovaných prohlídek v komplexu katedrály sv. Václava.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S PRŮVODCEM BĚHEM SEZONY 2022 (1.7.-31.8.2022)
Průvodce Vás bude očekávat na Václavském náměstí a v případě nepříznivého počasí v lodi.
According to the weather guide will be waiting for you on st. Wenceslaws´square or in nave in the Cathedral.
 
Katedrála/Cathedral
Standardní časy/Guidetours schedule:
Út/Tue- So/Sa         10:00-13:00 14:00-17:00
 
Mimořádná doba/Changes in guidetours schedule:
So/Sa   9.7.2022                         14:00-17:00
St/We 13.7.2022     11:00-13:00 14:00-17:00
Čt/Th  21.7.2022     10:00-11:00 14:00-17:00
Pá/Fr  22.7.2022     Prohlídky nebudou/No guidetours
So/Sa 23.7.2022     10:00-13:00 14:00-16:00
Út/Tue 27.7.2022    10:00-13:00 
St/We   3.8.2022     10:00-13:00 14:00-15:00
So/Sa 13.8.2022                         14:00-17:00
Pá/Fr  26.8.2022     10:00-13:00
So/Sa 27.8.2022                        14:00-17:00
 
Změny v časech prohlídek jsou kvůli liturgickým akcím a zkouškám před plánovanými koncerty. Děkujeme za pochopení.
Exchanges in guidetours schedule because of liturgical events and concerts. Thank you for your understanding.
 
Krypta/Crypt
 
Standardní časy/Guidetours schedule:
Út/Tue - So/Sa        10:00-13:00  14:00-17:00
Ne/Su                     11:00-13:00  14:00-18:00

Mimořádná doba/Changes in guidetours schedule:

Pá/Fr                      10:00-13:00  odpoledne pro nemoc ZAVŘENO/afternoon closed because of illness 


 •  
  Objednávka prohlídek

  Hlavní loď katedrály je veřejnosti přístupná v otvírací době katedrály. Mimo to nabízíme komentované prohlídky katedrály. Komentovanou prohlídku je nutné domluvit a objednat předem, a to minimálně týden před plánovanou návštěvou, z důvodu zajištění průvodce, a to vzláště u větších skupin (popř. zájezdů) nebo u prohlídky speciálně určené pro osoby se zrakovým handicapem.

  Komentované prohlídky objednávejte zde:

  ThLic. Mgr. Petra Otýpková | koordinátorka průvodců | tel. +420 731 402 036
  Bc. Mgr. Miroslav Výmola | prohlídky pro osoby se zrakovým handicapem | +420 724 702 929
  E-mail: pruvodci@katedralaolomouc.cz

 •  
  Ceník komentovaných prohlídek

  Mimo standardní průvodcovskou službu během sezony (červenec-srpen) 2022.

  JEDNOTLIVCI A RODINY

  • Základní:                            120 Kč
  • Snížené:                               80 Kč (senioři, držitelé průkazu ZTP/ZTP-P, studenti, děti 6-18 let)
  • Rodinné:                             240 Kč (2 dospělí + všechny děti 6-18 let)

  SKUPINY
  Česky

  • Skupina 6-15 osob             800 Kč
  • Skupina od 16 osob          1200 Kč

  Cizí jazyk / Guidetours in foreign language

  • Group until 15 person                   1200 CZK
  • Group 16 person and more            1400 CZK

  Návštěva výstavy u objednaných prohlídek je součástí prohlídkového okruhu a je zahrnuta v ceně.

  SAMOSTATNÁ NÁVŠTĚVA VÝSTAVY V KRYPTĚ
  Doporučený orientační příspěvek na základě četných dotazů na jeho výši.
  Dospělá osoba:                     50 Kč
  Rodina:                              150 (dospělí + všechny děti 6-18 let).

  V případě zájmu o výstavu v kryptě během září prosím kontaktujte minimálně 2 dny předem telefonicky: + 420 731 402 036.

 •  
  Prohlídkový okruh
  Prohlídkový okruh Václavské náměstí - rektorátní kostel sv. Anny - katedrála sv. Václava
   
  Prohlídku s průvodcem zahájíte Václavském náměstí. Pokračovat budete do rektorátního kostela sv. Anny. Následuje prohlídka průčelí katedrály sv. Václava a chrámového trojlodí uvnitř katedrály, jehož součástí je barokní kaple Panny Marie Loretánské, původně zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději i renesančně-barokní kaple sv. Stanislava se svatostánkem, nazývána eucharistická, která je proto vyhrazena modlitbě a během prohlídky lze do ní pouze nahlédnout zvenčí. Pokračovat budete do presbytáře (kněžiště), kde se běžně vysluhují bohoslužby, a proto není volně přístupný. Odtud se vchází do bočních novogotických kaplí. Vstoupíte do kaple sv. Jana Křtitele (kaple pod věží) a nahlédnete do chórové kaple sv. Cyrila a Metoděje. Prohlídku s průvodcem zakončíte v raněbarokní kryptě pod presbytářem. Zde si budete moci zakoupit upomínkové předměty. Z krypty vedou i schody do mauzolea olomouckých biskupů, které zve ke ztišení a meditaci. Průvodce Vás rád seznámí s historií katedrály a popřípadě odpoví na Vaše dotazy.
   
  Komentovaná prohlídka trvá přibližně 30 minut, podle Vašeho času a zájmu ji lze prodloužit či zkrátit.
  Katedrála je plně fungující arcibiskupský a farní chrám. Prohlídky proto nejsou možné v době liturgických akcí (pohřby, svatby, mše svaté, adorace).

  .

 •  
  Krypta

  Krypta katedrály sv. Václava je využívána na výstavy. Kromě této krypty jsou pohřební krypty také v rektorátním kostele sv. Anny, které nejsou běžně přístupné - informace k těmto kryptám najdete zde (v sekci Historie rektorátního kostela sv. Anny).

  Aktuálně probíhá v kryptě výstava Květy trpělivosti.

   

Aktuální výstava v Kryptě katedrály: