Prohlídky

Prohlídky

Vážení návštěvníci,

níže naleznete všechny informace týkající se možností komentovaných prohlídek v komplexu katedrály sv. Václava a aktuální otevírací dobu výstavy v kryptě.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S PRŮVODCEM 1.7.-31.8.2023
Průvodce Vás bude očekávat na Václavském náměstí a v případě nepříznivého počasí v lodi.
According the weather guide will be waiting for you on st. Wenceslaws´square or in nave in the Cathedral.
 
Katedrála/Cathedral
Standardní časy/Guidetours schedule:
Pouze na OBJEDNÁVKU, minimálně TÝDEN předem.
Only RESERVED at least one week. 
Začátky objednaných prohlídek: 
Út/Tue - So/Sa    10:00, 11:00, 12:00   14:00, 15:00, 16:00
 
Mimořádná doba/Changes in guidetours schedule:
 
Čt/Th  27.7.2023 NEPROVÁZÍ SE/NO GUIDETOURS
 
Změny v časech prohlídek jsou kvůli liturgickým akcím. Děkujeme za pochopení.
Exchanges in guidetours schedule because of liturgical events. Thank you for your understanding.
 
Krypta
út/Tue - so/Sa        10:00-13:00  14:00-17:00
ne/Su                     11:00-13:00  14:00-18:00

 

 •  
  Objednávka prohlídek

  Hlavní loď katedrály je veřejnosti přístupná v otvírací době katedrály. Mimo to nabízíme komentované prohlídky katedrály. Komentovanou prohlídku je nutné domluvit a objednat předem, a to minimálně týden před plánovanou návštěvou, z důvodu zajištění průvodce, a to zvláště u větších skupin (popř. zájezdů) nebo u prohlídky speciálně určené pro osoby se zrakovým handicapem.

  Komentované prohlídky objednávejte zde:

  ThLic. Mgr. Petra Otýpková | koordinátorka průvodců | tel. +420 731 402 036
  Bc. Mgr. Miroslav Výmola | prohlídky pro osoby se zrakovým handicapem | +420 724 702 929
  E-mail: pruvodci@katedralaolomouc.cz

 •  
  Ceník komentovaných prohlídek

  BĚHEM TURISTICKÉ SEZONY 1.7.-31.8.2023 JSOU PROHLÍDKY ZDARMA.

  Budete-li chtít podpořit provoz a údržbu katedrály, je na Vašem uvážení zda dáte příspěvek do některé z kasiček.

   

  PROHLÍDKY OBJEDNANÉ MIMO ZAČÁTEK V 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 JSOU MIMOSEZONNÍ A ZPOPLATNĚNY DLE CENÍKU:

  JEDNOTLIVCI A RODINY

  • Základní:                            180 Kč
  • Snížené:                             120 Kč (senioři, držitelé průkazu ZTP/ZTP-P, studenti, děti 6-18 let)
  • Rodinné:                             360 Kč (2 dospělí + všechny děti 6-18 let)

  SKUPINY
  Česky

  • Skupina 6-15 osob            1000 Kč
  • Skupina od 16 osob           1400 Kč

  Cizí jazyk / Guidetours in foreign language

  • Group until 15 person                   1400 CZK
  • Group 16 person and more            1600 CZK

  Návštěva výstavy u objednaných prohlídek je součástí prohlídkového okruhu a je zahrnuta v ceně.

  SAMOSTATNÁ NÁVŠTĚVA VÝSTAVY V KRYPTĚ
  Doporučený orientační příspěvek na základě četných dotazů na jeho výši.
  Dospělá osoba:                     70 Kč
  Rodina:                                250 (dospělí + všechny děti 6-18 let).

  Dobrovolné či orientační příspěvky i platby za mimosezonní prohlídky jdou na financování provozu a údržby katedrály sv. Václava v Olomouci a rektorátního kostela sv. Anny.

 •  
  Prohlídkový okruh
  Prohlídkový okruh Václavské náměstí - rektorátní kostel sv. Anny - katedrála sv. Václava
   
  Prohlídku s průvodcem zahájíte Václavském náměstí. Pokračovat budete do rektorátního kostela sv. Anny. Následuje prohlídka průčelí katedrály sv. Václava a chrámového trojlodí uvnitř katedrály, jehož součástí je barokní kaple Panny Marie Loretánské, původně zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději i renesančně-barokní kaple sv. Stanislava se svatostánkem, nazývána eucharistická, která je proto vyhrazena modlitbě a během prohlídky lze do ní pouze nahlédnout zvenčí. Pokračovat budete do presbytáře (kněžiště), kde se běžně vysluhují bohoslužby, a proto není volně přístupný. Odtud se vchází do bočních novogotických kaplí. Vstoupíte do kaple sv. Jana Křtitele (kaple pod věží) a nahlédnete do chórové kaple sv. Cyrila a Metoděje. Prohlídku s průvodcem zakončíte v raněbarokní kryptě pod presbytářem. Zde si budete moci zakoupit upomínkové předměty. Z krypty vedou i schody do mauzolea olomouckých biskupů, které zve ke ztišení a meditaci. Průvodce Vás rád seznámí s historií katedrály a popřípadě odpoví na Vaše dotazy.
   
  Komentovaná prohlídka trvá přibližně 30 minut, podle Vašeho času a zájmu ji lze prodloužit či zkrátit.
  Katedrála je plně fungující arcibiskupský a farní chrám. Prohlídky proto nejsou možné v době liturgických akcí (pohřby, svatby, mše svaté, adorace).

  .

 •  
  Krypta

  Krypta katedrály sv. Václava je využívána na výstavy. Kromě této krypty jsou pohřební krypty také v rektorátním kostele sv. Anny, které nejsou běžně přístupné - informace k těmto kryptám najdete zde (v sekci Historie rektorátního kostela sv. Anny).

   

   

Aktuální výstava v Kryptě katedrály:

Aktuální výstava v kryptě je věnována 75. výročí biskupského svěcení Karla Josefa Matochy. Ke shlédnutí jsou především návrhy pamětní mince, kterou vydala Česká národní banka. 

OTEVÍRACÍ DOBA VÝSTAVY:

Úterý-sobota  10:00-13:00, 14:00-17:00

Neděle           11:00-13:00,  14:00-18:00

Těšíme se na Vaši návštěvu!