Zpovídání ve farnosti

Zpovídání ve farnosti

Svátost smíření je možné v naší farnosti přijmout v níže uvedeném čase:

Neděle
7.30 - 8.00 a 9.30 - 11.00

Čtvrtek
17.00 - 18.00 (zpovídá kanovník penitenciář a Misionář milosrdenství)

a také 30 minut před každou mší svatou (viz Pořad bohoslužeb)