Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 23.2. do 29.2.2024

Den Čas Místo a text
pátek
23.2.
07:00 sv. Anna: Za + příbuzné a duše v očistci 
17:30 sv. Anna: Pobožnost Křížové cesty 
18:00 Hodolany: 17:30 Křížová cesta // Za + Jiřího Lexmaula a živou a + rodinu Lexmaulovu
18:00 sv. Anna: Za + Libuši Matuchovou, Jaroslava a Libuši Roudnické 
sobota
24.2.
08:00 sv. Anna: Za Boží požehnání pro Martina Kučeru 
neděle
25.2.
08:00 katedrála: Za ochranu počatého života 
08:30 Hodolany: 8:00 Křížová cesta // Prosba k Panně Marii, patronce Ruska, k brzkému ukončení ruské válečné agrese na Ukrajině 
10:00 katedrála: Za živé a + farníky a dobrodince katedrály 
10:35 Nové Sady: 10:00 Křížová cesta // Za živou a + rodinu Dufkovu 
15:00 katedrála: Pobožnost Křížové cesty 
čtvrtek
29.2.
17:00 sv. Anna: ADORACE // svátost smíření v katedrále (kanovník penitenciář)