Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 24.9. do 1.10.2023

Den Čas Místo a text
neděle
24.9.
08:00 katedrála: Za + manžela Tomáše a duše v očistci 
08:30 Hodolany: Za živé a + farníky a dobrodince kostela 
10:00 katedrála: Za živou a + rodinu Tomčíkovu a Nezhybovu 
10:35 Nové Sady: Za živé a + farníky a dobrodince kostela 
11:00 katedrála: Udělování svátosti křtu 
pondělí
25.9.
07:00 sv. Anna: Za ochranu počatého života 
11:30 Charita: mše svatá 
úterý
26.9.
07:00 sv. Anna: Za požehnání a lásku v manželství (P. Ĺubomír Žák)
středa
27.9.
07:00 sv. Anna: Za + učitele, spolužáky a duše v očistci 
17:15 Nové Sady: mše svatá
18:00 Hodolany: mše svatá 
čtvrtek
28.9.
08:00 katedrála: Za lékaře, zdravotníky a ošetřovatelský personál 
10:00 katedrála: Pontifikální biskup Josef Nuzík - pouť veřejných činitelů
Za živé a + farníky, poutníky a dobrodince katedrály 
12:00 katedrála: TICHÁ ADORACE do 17:30
17:30 katedrála: Společné zakončení adorace a svátostné požehnání (P. Vladimír Schmidt)
18:00 katedrála: Slavnostní zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
pátek
29.9.
18:00 katedrála: Za + Věru Mičkovou a její rodinu 
18:00 Hodolany: Za + bratry Pavla, Karla, Jana a Josefa Podhorovy 
sobota
30.9.
08:00 sv. Anna: Prosba o vedení Duchem Svatým 
neděle
1.10.
08:00 katedrála: Na poděkování za 80 let života s prosbou o ochranu Panny Marie a Boží požehnání 
08:30 Hodolany: mše svatá 
10:00 katedrála: Za + manžele Jana a Ludmilu Suchánkovy a Jana a Marii Suchánkovy (P. Čukáš)
10:35 Nové Sady: mše svatá
11:00 katedrála: Udělování svátosti křtu 
18:00 sv. Anna: Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry