Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 26.9. do 31.10.2021

Den Čas Místo a text
neděle
26.9.
08:00 katedrála: Za + Jaroslava Janoše, + rodiče a celou živou a + rodinu (P. Koníček) 
08:30 Hodolany: Za živé a + farníky (P. Dobeš) 
10:00 katedrála: Za živou a + rodinu Tomčíkovu a Nezhybovu (P. Švirák) 
11:00 katedrála: Udělování svátosti křtu (P. Švirák) 
pondělí
27.9.
07:00 sv. Anna: Za dar víry, naděje a lásky (P. Gatnar)
11:30 katedrála: mše svatá pro charitu (P. Švirák) 
úterý
28.9.
08:00 katedrála: Za uzdravení našich rodin a obnovu společné modlitby (P. Dobeš) 
10:00 katedrála: PONTIFIKÁLNÍ ARCIBISKUP JAN - POUŤ VEŘEJNÝCH ČINITELŮ
Za živé a + farníky a za všechny svatováclavské poutníky (P. Švirák)
12:00 katedrála: ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI do 17:30
17:30 katedrála: Společné zakončení adorace a svátostné požehnání (P. Stuška)
18:00 katedrála: Zpívané svatováclavské nešpory - kanovníci a bohoslovci (vzpomeneme 98. výročí úmrtí Božího služebníka Antonína Cyrila Stojana, arcibiskupa olomouckého) - předsedá arcibiskup Jan 
středa
29.9.
07:00 sv. Anna: Na úmysl celebranta (P. Dobeš) 
18:00 katedrála: Na poděkování za dožitých 85 let (P. Koníček)
18:00 Hodolany: Za + Marii Derkovu, živou rodinu a duše v očistci (P. Bulvas) 
čtvrtek
30.9.
07:00 sv. Anna: Na úmysl celebranta (P. Koníček)
17:00 katedrála: ADORACE a svátost smíření - zpovídá kanovník penitenciář
18:00 katedrála: Za živou a + rodinu Kubálkovu, Slezákovu, Očenáškovu, Švrčkovu a Salvovu (P. Švirák) 
pátek
1.10.
07:00 sv. Anna: Na úmysl dárce (P. Gatnar) 
18:00 katedrála: Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence (P. Dobeš)
18:00 Hodolany: Za nemocnou vnučku, dar zdraví a duše v očistci (P. Švirák) od 17:15 do 18:00 adorace a sv. smíření
sobota
2.10.
08:00 sv. Anna: Za živé a + z rodiny Maslákovy (P. Koníček) 
16:00 katedrála: Mariánské večeřadlo 
18:00 katedrála: Za živé a + členy živého růžence (P. Švirák)
neděle
3.10.
08:00 katedrála: Za živé a + farníky (P. Koníček)
08:30 Hodolany: Na poděkování za Boží pomoc a ochranu v těžké životní situaci (P. Dobeš)
10:00 katedrála: MŠE ZVLÁŠTĚ PRO RODIČE S DĚTMI - Za + Marii Paleškovu a Jarmilu Švábovu (P. Švirák) 
11:00 katedrála: Udělování svátosti křtu (P. Švirák)
18:00 sv. Anna: Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
pondělí
4.10.
07:00 sv. Anna: ( volná intence )
úterý
5.10.
07:00 sv. Anna: ( volná intence )
středa
6.10.
07:00 sv. Anna: ( volná intence )
18:00 sv. Anna: ( volná intence )
čtvrtek
7.10.
07:00 sv. Anna: ( volná intence )
18:00 katedrála: ( volná intence )
pátek
8.10.
07:00 sv. Anna: ( volná intence )
18:00 katedrála: ( volná intence )
neděle
10.10.
08:00 katedrála: ( volná intence )
08:30 Hodolany: ( volná intence )
pondělí
11.10.
07:00 sv. Anna: ( volná intence )
úterý
12.10.
07:00 sv. Anna: ( volná intence )
středa
13.10.
07:00 sv. Anna: ( volná intence )
18:00 sv. Anna: ( volná intence )
čtvrtek
14.10.
07:00 sv. Anna: ( volná intence )
18:00 katedrála: ( volná intence )
pátek
15.10.
07:00 sv. Anna: ( volná intence )
18:00 katedrála: ( volná intence )
neděle
17.10.
08:00 katedrála: ( volná intence )
08:30 Hodolany: ( volná intence )
pondělí
18.10.
07:00 sv. Anna: ( volná intence )
úterý
19.10.
07:00 sv. Anna: ( volná intence )
středa
20.10.
07:00 sv. Anna: ( volná intence )
18:00 sv. Anna: ( volná intence )
čtvrtek
21.10.
07:00 sv. Anna: ( volná intence )
18:00 katedrála: ( volná intence )
pátek
22.10.
07:00 sv. Anna: ( volná intence )
18:00 katedrála: ( volná intence )
neděle
24.10.
08:00 sv. Anna: ( volná intence )
08:30 Hodolany: ( volná intence )
pondělí
25.10.
07:00 sv. Anna: ( volná intence )
úterý
26.10.
07:00 sv. Anna: ( volná intence )
středa
27.10.
07:00 sv. Anna: ( volná intence )
18:00 sv. Anna: ( volná intence )
čtvrtek
28.10.
07:00 sv. Anna: ( volná intence )
18:00 katedrála: ( volná intence )
pátek
29.10.
07:00 sv. Anna: ( volná intence )
18:00 katedrála: ( volná intence )
neděle
31.10.
08:00 katedrála: ( volná intence )
08:30 Hodolany: ( volná intence )