Křest v katedrále

Křest v katedrále

Křest dětí:

V naší farnosti je křest udílen v neděli buď ve mši svaté v 10:00 nebo po mši v 11:00. (Nepočítejte, prosím, se sobotními termíny. V katedrále se konají svatby nebo jiné diecézní akce. Předem děkuji za pochopení! Všední den se pro tak významnou událost v životě člověka nehodí, pokud se nejedná o naprosto mimořádnou situaci, např. vážná nemoc a hospitalizace, nebezpečí smrti apod.)

Pro praktické informace týkající se křtu je možné se domluvit ve farní kanceláři.