Farní rada

Farní rada

Farní pastorační rada je orgánem spolupráce faráře a věřících, usilujícím o vytvoření živé farní obce podle křesťanských principů. Jejich činnost spočívá ve společné modlitbě, vzájemné důvěře a připravenosti k učitelskému, pastýřskému a kněžskému úřadu. Společně nesou odpovědnost za šíření poselství evangelia a transformaci společnosti duchem víry. Členové rady se aktivně podílejí na své duchovní formaci a celkovém rozvoji osobnosti.

Členové Pastorační farní rady

Richenza Buková 731 402 055 richenza.bukova@olomouc.charita.cz
Filip Hradil 724 130 899 f.hradil@seznam.cz
Antonín Kučera 603 515 816 ant.kucera@email.cz
Marek Kučera 731 749 314 marekku@email.cz
Jana Kučerová 734 402 052 kostelnice@email.cz
Marie Maňáková 739 119 374 manakova.marie@seznam.cz
Karel Martínek 776 151 564 karel.martinek@seznam.cz
Michal Poláček 605 036 609 polacek.misa@gmail.com
Ladislav Stejskal 775 905 715 stejskal@exaprint.cz
Marek Soldán 739 246 080 marek.soldan@gmail.com
Zdislava Vyvozilová 731 402 017 vyvozilovaz@seznam.cz

Pastorační farní rada je ustanovena na čtyři roky od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2028.

Členové Ekonomické farní rady farnosti

Antonín Kučera 603 515 816 ant.kucera@email.cz
Zdislava Vyvozilová 731 402 017 vyvozilovaz@seznam.cz

Ekonomická rada je ustanovena na čtyři roky od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2028.