O místu:

Nejbližší události v místě (rozmezí od 23.2. do 4.3.2024)

Den Čas Druh intence
pátek
23.2.
07:00 Mše svatá

Za + příbuzné a duše v očistci 

17:30 Oznámení

Pobožnost Křížové cesty 

18:00 Mše svatá

Za + Libuši Matuchovou, Jaroslava a Libuši Roudnické 

sobota
24.2.
08:00 Mše svatá

Za Boží požehnání pro Martina Kučeru 

čtvrtek
29.2.
17:00 Adorace

ADORACE // svátost smíření v katedrále (kanovník penitenciář) 

Sdílejte info