O místu:

Nejbližší události v místě (rozmezí od 13.6. do 23.6.2024)

Den Čas Druh intence
čtvrtek
13.6.
07:00 Mše svatá

Za nemocné 

pátek
14.6.
07:00 Mše svatá

Za + manžela, dvoje + rodiče, sestru, duše v očistci a za + z rodiny Pernické a Sporkovy 

neděle
16.6.
18:00 Mše svatá

Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 

Sdílejte info