Otec arcibiskup Mons. Josef Nuzík

Vás srdečně zve na

DĚKANÁTNÍ POUŤ
ZA OBNOVU NAŠICH RODIN
A KNĚŽSKÁ A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ

děkanátů Olomouc a Přerov
v sobotu 6. dubna 2024
do katedrály sv. Václava v Olomouci


Program pouti:
15:00 adorace Nejsvětější Svátosti a Korunka k Božímu milosrdenství
16:00 diskuse s otcem arcibiskupem
17:00 mše svatá
(celebruje arcibiskup Josef Nuzík)
s ministranty všech farností