Římskokatolická farnost sv. Václava v Olomouci a Charitní středisko sv. Václava

Vás zvou na

POUŤ na horu Živčáková
do Turzovky

pátek 22. července | 8.00 - 16.00

Zájemci se prosím přihlašujte ve farní kanceláři nebo v sakristii do 10. července.