Přijměte pozvání Římskokatolické farnosti sv. Václava v Olomouci na
oslavu sv. Jana Sarkandera, kněze a mučedníka olomoucké arcidiecéze.

Pouť farností města Olomouce - pátek 6. května, mše sv. v 18 hodin

Diecézní pouť - sobota 7. května, mše sv. v 16 hodin