Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 19.9. do 26.9.2021

NEDĚLE 19.9.2021 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Manžela Tomáše a celou rodinu - P. Koníček  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za Josefa Friedmanna a celou živou a + rodinu - P. Dobeš  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU - PONTIFIKÁLNÍ ARCIBISKUP JAN
Za živé a + farníky - P. Švirák  (Mons. Jan Graubner)
PONDĚLÍ 20.9.2021 PAMÁTKA SV. ONDŘEJE KIM TAEGONA, KNĚZE, PAVLA CHONG HASANGA A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
07:00 sv. Anna Na úmysl celebranta (P. Gatnar) (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 21.9.2021 SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY
07:00 sv. Anna Na poděkování za 61 let života a za živou a + rodinu Pavlíkovu a Fryčovu (P. Gatnar)  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 22.9.2021 STŘEDA 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na poděkování s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro bratrovu rodinu (P. Koníček)  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Růžičkovu a Kunešovu (P. Dobeš)  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Na poděkování za 25 let manželství Josefa a Drahomíry Svobodových s prosbou o Boží požehnání (P. Švirák)  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 23.9.2021 PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE
07:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových (P. Koníček)  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření - zpovídá kanovník penitenciář
18:00 katedrála Za + Jaroslava Vaňáka a duše v očistci (P. Švirák)  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 24.9.2021 PÁTEK 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na úmysl celebranta (P. Gatnar)  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za rodinu Kubálkovu a Očenáškovu (P. Švirák)  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za + rodiče Barnetovy a za živou rodinu (P. Dobeš)  (P. František Dobeš)
SOBOTA 25.9.2021 SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za zastavení potratů a všech praktik zabíjení nenarozených dětí (P. Koníček)  (P. Jiří Koníček)
11:00 katedrála Svatební obřad: Lukáš Luzar a Lucie Rábová (P. Švirák)  (P. Ladislav Švirák)
12:00 katedrála Svatební obřad: Mauro Boninu a Kateřina Studenská (P. Švirák)  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání - děkanát VSETÍN - MODLITBA RŮŽENCE 
16:00 katedrála Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání - děkanát VSETÍN - ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI  (Mons. Antonín Basler)
17:00 katedrála Děkanátní pouť - PONTIFIKÁLNÍ MŠE SV. BISKUP ANTONÍN BASLER (Mons. Antonín Basler)
NEDĚLE 26.9.2021 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Jaroslava Janoše, + rodiče a celou živou a + rodinu (P. Koníček)  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky (P. Dobeš)  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Tomčíkovu a Nezhybovu (P. Švirák)  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu (P. Švirák)  (P. Ladislav Švirák)
 • Podle aktuálního nařízení vlády je třeba dodržet: respirátor, rozestupy, dezinfekce.

 • Dnes se koná měsíční sbírka na opravu svatostánku (z eucharistické kaple). Všem štědrým dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

 • Velmi děkuji všem třem, kteří se včera sešli k úklidu farního domu.

 • V našem děkanátu bude otevřen KURZ PRO PASTORČNÍ POMOCNÍKY. Zahájení bude 23. 10., ukončení 12. 3. Setkání budou na faře u sv. Mořice. Více informací najdete na vývěsce. Přihlášku si můžete vyzvednout po mši v sakristii nebo během týdne na faře.

 • Farnost sv. Michala nabízí výuku náboženství pro středoškoláky – každé úterý 16:30 – 17:30. Sraz je vždy 5 min. před začátkem vchodu do fary. S dotazy se můžete obracet na: orlovska@email.cz nebo 733 741 435

 • Farnost sv. Michala nabízí Biblické hodiny pro pracující – od 6. 10. každou středu 18:00 – 19:00. Sraz je vždy 5 min. před začátkem vchodu do fary. S dotazy se můžete obracet na: orlovska@email.cz nebo 733 741 435

 • Od zítřka začíná v naší farnosti výuka náboženství. ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ:pondělí 16:00 – 1. a 2. třída (farní dům). Pondělí 16:30 – 3. třída (fara, učebna). Středa 16:30 – 4. a 5. třída (farní dům). Čtvrtek 16:15 – broučci (farní dům). Výuka začne v pondělí 20. září.

 • Cyrilometodějská křesťanská akademie nabízí kurz Teologie v praktickém životě. Témata, přednášející, časy a místa přednášek jsou na vývěsce nebo: cmka-akademie.cz nebo 732 194 741

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Dnes se koná měsíční sbírka na plánovanou opravu střechy kostela. Všem štědrým dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

 • Pokud bude příznivé počasí vypravíme se v neděli 26. září odpoledne na podzimní procházku a pouštění draků na Pohořany.

 • Katecheze Dobrého pastýře bude v tomto školním roce probíhat takto: Pátek od 15:30 mladší děti (předškolní a 1. a 2. třída). Pátek od 16:30 starší děti (4. a 5. třída)

 • V pátek po večerní mši svaté budu zapisovat úmysly na mše: říjen až prosinec.