Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 30.4. do 8.5.2022

SOBOTA 30.4.2022 SV. ZIKMUNDA, MUČEDNÍKA
12:00 katedrála Svatební obřad: Petr Jirásek a Andrea Petřivalská  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 1.5.2022 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 katedrála za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany a + Marii a Aloise Bittmannovy a duše v očistci  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + Zdenku Skalskou  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a sestry  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 2.5.2022 PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Za zdraví a pomoc Boží pro rodinu  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 3.5.2022 SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ
07:00 sv. Anna Na poděkování za 50 let života  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 4.5.2022 STŘEDA 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + Štefana Vargula  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + prof. Marii Mourkovou  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 5.5.2022 ČTVRTEK 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + rodiče Povalačovy a Boží požehnání pro sourozence s rodinami  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář)  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za + Ludmilu Smejkalovou  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 6.5.2022 SLAVNOST SV. JANA SARKANDRA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
07:00 katedrála Za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Mrázkovu  (P. Jan Čukáš)
18:00 katedrála Pouť farností města Olomouce ke sv. Janu Sarkandrovi - pontifikální biskup Josef Nuzík
Za živé a + farníky, poutníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 7.5.2022 SOBOTA 3. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
16:00 katedrála Diecézní pouť k sv. Janu Sarkandrovi a ukončení diecézního synodálního procesu - pontifikální arcibiskup Jan 
Prosba o vedení Duchem Svatým (P. Jiří Koníček)
Za živé a + členy živého růžence (P. Ladislav Švirák) 
NEDĚLE 8.5.2022 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - DOBRÉHO PASTÝŘE / DEN MATEK
08:00 katedrála Za + manžela Františka, draví a Boží pomoc pro rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za rodinu Soubustových a Koutných  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)

Slovo biskupů Čech, Moravy a Slezska k Neděli Dobrého pastýře

(přečtěte v rámci ohlášek při všech bohoslužbách 3. neděle velikonoční, 1. května 2022)

 Bratři a sestry, a především vy, mladí přátelé,
příští neděli bude církev slavit Neděli Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena s modlitbami za nová povolání ke služebnému kněžství, ale také k zasvěcenému životu. Evropa, ale i naše země, se potýká v poslední době s nedostatkem duchovních povolání, která jsou tak důležitá pro život církve, Kristova těla.
Po dvou „covidových“ letech jsme letos opět mohli slavit největší svátky normálním způsobem a bylo krásné vidět, jak se naše kostely zaplnily těmi, kteří toužili prožít
a oslavit Kristovu oběť i zmrtvýchvstání. Kristova láska se dotýká lidských srdcí
i ve 21. století a věříme, že i dnes oslovuje muže i ženy a zve je k celoživotnímu následování a službě.
V tomto období se mnozí připravují k maturitě a my, vaši pastýři, také vás vyzýváme, abyste neodporovali možná jen velmi jemnému volání, kterým vás náš Pán k sobě přitahuje. Vězte, že vás chce ve své službě učinit šťastnými a užitečnými pro druhé! A i když termín pro odevzdání přihlášek do semináře je u konce, vězte, že žádný biskup ani v těchto dnech a týdnech vás neodmítne a rád se s vámi setká. Církev vás potřebuje!
Obracíme se také na vás, všechny věřící, abyste se v našich farnostech, v rodinách
i sami osobně na tento úmysl intenzivně modlili. Zítra začne Týden modliteb za duchovní povolání, který vyvrcholí Nedělí Dobrého pastýře. Zveme vás tedy k modlitbě a moc o ni prosíme! Sám Pán přece říká: „Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ (Mt 9, 37). Zvláště doporučujeme adoraci eucharistického Pána, Denní modlitbu církve nebo modlitbu růžence. Spolubratry kněze vyzýváme, aby na tento úmysl slavili mše svaté a tuto prosbu pravidelně zařazovali mezi přímluvy.
Věříme, že Pán naše modlitby vyslyší a naší církvi nebudou chybět ti, kteří hlásají Boží slovo, vysluhují svátosti a vedou lid do Božího království.
 

Všem vám žehnáme

Vaši čeští a moravští biskupové

--------------------------------------------------------------------------------

OHLÁŠKY: 

 • CHARITA: stále můžete přispívat do sbírky léků, nábytku a sbírkou potravin na pomoc Ukrajině. Letáček k této sbírce je na vývěsce.

 • V pátek je slavnost sv. Jana Sarkandra. Pouť farností města Olomouce bude večer v 18:00 při mši svaté, kterou bude celebrovat otec biskup Josef Nuzík. Všechny srdečně zvu.

 • V sobotu bude diecézní pouť k sv. Janovi, při které bude ukončen diecézní synodální proces. Jediná mše svatá bude v 16:00, kterou bude celebrovat otec arcibiskup Jan. Budou zde přítomni zástupci synodálních skupin z farností naší diecéze. Všichni jste srdečně zváni.

 • Zápis do Církevní MŠ Ovečka v Olomouci se uskuteční  května 2022 v době od 14:15 do 15:45. Podrobné informace naleznete na webu https://cms-ovecka.cz

 • Dovolujeme si pozvat farní rodiny na letní farní tábor pro děti, ale i rodiče, který se bude konat od 21. 8. 2022 do 27. 8. 2022 ve Staré Vodě na Bruntálsku (chata Sluníčko). Bližší informace ráda zodpovím, mail: bukovar@seznam.cz, telefon 731 402 055. V případě zájmu vám zašleme pozvánku s tématem tábora a podrobnějšími údaji.

 • Dovolujeme si pozvat farní rodiny na letní farní tábor pro děti starší 12 let, který se bude konat od 14. 8. 2022 do 19. 8. 2022 v Pozděchově (okres Vsetín Zlínského kraje). Bližší informace rád zodpovím na email: marekku@email.cz, telefon 731 749 314. V případě zájmu vám zašlu podrobnější informace.

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Sbírka na opravu střechy kostela z minulé neděle činí 7 850 Kč. Díky všem dárcům.

 • V pátek je slavnost sv. Jana Sarkandra. Sejdeme se na mši svaté v 18:00 v katedrále na pouti farností města Olomouce k sv. Janovi.

 • K letnímu pobytu pro děti – místo se z důvodu ubytování ukrajinských uprchlíků na faře v Libině mění, pojedeme do Pozděchova. Termín zůstává stejný. Přihlášky prosím odevzdejte do konce dubna a finanční částku do konce května.

 • Z naší farnosti letos k prvnímu svatému přijímání přistoupí Matyáš Hampl, připravuje se s dětmi z katedrály. Prosím, mysleme na něj v modlitbě, na jeho rodinu i ostatní děti, které letos budou přijímat poprvé.