Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 11.3. do 19.3.2023

SOBOTA 11.3.2023 SOBOTA 2. POSTNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za + Naděždu Kršjakovou a celou živou rodinu  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 12.3.2023 3. NEDĚLE POSTNÍ
08:00 katedrála Za ochranu nově počatého života (P. Ladislav Švirák)
08:30 Hodolany 8:00  Pobožnost Křížové cesty // Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za Roberta a rodinu Dočkalovu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady 9:30 Pobožnost Křížové cesty // mše svatá  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
PONDĚLÍ 13.3.2023 PONDĚLÍ 3. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + Danuši Rýdlovou a + sestru Aničku  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 14.3.2023 ÚTERÝ 3. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Prosba o světlo Ducha Svatého  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 15.3.2023 STŘEDA 3. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za živé a + občany Kojetína  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + rodiče a duše v očistci  (P. František Dobeš)
18:00 Nové Sady 17:30 Pobožnost Křížové cesty // mše svatá  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 16.3.2023 ČTVRTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
17:00 sv. Anna ADORACE u sv. Anny a sv. smíření v katedrále 
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. František Dobeš)
PÁTEK 17.3.2023 PÁTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za Martina a Barboru a živou a + rodinu  (P. Jan Čukáš)
17:30 --- Katedrála a Hodolany - Pobožnost Křížové cesty 
18:00 Hodolany Za + Miroslava Derku  (P. Jiří Koníček)
18:00 sv. Anna Za ochranu nově počatého života  (P. František Dobeš)
SOBOTA 18.3.2023 SOBOTA 3. POSTNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za + manžela, rodiče, sourozence a duše v očistci  (P. František Dobeš)
15:00 katedrála Pouť děkanátů Olomouc a Přerov - modlitba růžence (sv. smíření)
16:00 katedrála Pouť děkanátů Olomouc a Přerov - adorace NSO (sv. smíření) 
17:00 katedrála Pouť děkanátů Olomouc a Přerov - mše svatá s biskupem Josefem Hrdličkou 
NEDĚLE 19.3.2023 4. NEDĚLE POSTNÍ (LAETARE)
08:00 katedrála Za + manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany 8:00 Pobožnost Křížové cesty // Za + Jana Pavla, živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za + Chiaru Lubichocou - celebruje biskup Antonín // Za farníky  (P. Jiří Koníček)
10:00 Nové Sady 9:30 Pobožnost Křížové cesty // Za + Olgu Adamcovou  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
 • Zítra 13. března slavíme desáté výročí zvolení papeže Františka na Petrův stolec.

 • V postní době konáme pobožnost Křížové cesty vždy v pátek v 17:30 a v neděli v 15:00. Prosím, abyste se zapsali v sakristii k vedení KC.

 • Příprava biřmovanců bude v pátek v 19:00 ve farním domě.

 • Rodinné centrum Slunečnice srdečně zve maminky na mateřské dovolené na duchovní obnovu, která bude vždy dopoledne ve dnech 20. - 23. března v klášteře dominikánů. Informace o hlídání dětí, program jednotlivých dnů a přihlášky naleznete na blogspot.com

 • Charita vyhlásila pro děti soutěž o nejoriginálnější postní kasičku. Co a jak najdete na vývěsce kostela nebo na stránkách Charity Olomouc.

 • Návštěva kněze u nemocných a starých (katedrála, Hodolany, Holice). Kolem nás žije hodně starších či nemocných bratří a sester, kteří pravidelně chodili do kostela na mši svatou a ke svátostem a teď už jim to věk či nemoc neumožňuje. Připravujeme se oslavit největší svátky naší víry, a tak bych rád, aby i oni měli možnost setkat se s Pánem Ježíšem ve svátosti smíření, svatém přijímání a ve svátosti pomazání nemocných. Nejedná se, prosím, o poslední pomazání!!! Pokud máte v rodině někoho takového, můžete ho nahlásit v sakristii a některý z kněží pak ve čtvrtém nebo pátém postním týdnu za ním přijdeme. Je nesmírně důležité, aby i ti, kteří už nemohou, prožívali svůj život – někdy i kříže a bolesti – ve spojení s Ježíšem.

 • V sobotu 18. března má olomoucký děkanát společně s přerovským děkanátem Pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání v katedrále. Od 15:00 bude modlitba růžence. Od 16:00 adorace NSO a v 17:00 mše svatá s biskupem Josefem Hrdličkou. Udělejte si, prosím, na tuto prosebnou pouť čas a přijďte.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Přihlášky na letní pobyt ve Vysokých Žibřidovicích v termínu 30. 7 - 5. 8. 2023 odevzdejte prosím do konce března. 

 • V postní době konáme pobožnost Křížové cesty vždy v pátek v 17:30 a v neděli v 8:00. Prosím, abyste se zapsali vzadu na stolku k vedení KC.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá bude ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • V postní konáme pobožnost Křížové cesty vždy v neděli v 9:30 a ve středu v 17:30. Prosím, abyste se zapsali vzadu na stolku k vedení KC.

 • Prosím o setkání farní rady ve středu 22. března 2023 v 18:45 (po mši sv.) na faře