Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 25.6. do 3.7.2022

SOBOTA 25.6.2022 PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
09:30 katedrála Kněžské svěcení - světitel arcibiskup Jan 
NEDĚLE 26.6.2022 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za ochranu počatého života  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za P. Libora Churého  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za živé a + farníky, dobrodince katedrály a na poděkování Pánu za udělené dary v uplynulém školním roce  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 27.6.2022 PONDĚLÍ 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Annu Johnovou a její rodinu (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita Za + rodiče Annu a Zdeňka Plškovy, + z rodiny a Boží pomoc a ochranu pro celou živou rodinu  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 28.6.2022 PAMÁTKA SV. IRENEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 29.6.2022 SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
07:00 katedrála Za + Marianu Žákovou, její dceru a celou rodinu  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za živé a + členy živého růžence  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Prosba o světlo Ducha Svatého  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 30.6.2022 SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY (1131)
07:00 katedrála Za uzdravení a požehnání v manželství  (P. Ladislav Švirák)
16:00 katedrála Příležitost ke svátosti smíření do 16:55
16:00 katedrála ADORACE NSO
17:00 katedrála Pontifikální mše svatá - poděkování a rozloučení arcibiskupa Jana s arcidiecézí
Za živé a + farníky, všechny poutníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 1.7.2022 PÁTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
07:00 sv. Anna Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. Jan Čukáš)
17:15 Hodolany Adorace NSO a svátost smíření  (P. František Dobeš)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Novákovu a Turkovu (P. František Dobeš)
SOBOTA 2.7.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za + rodiče Antonína a Marii Švirákovy, + z rodiny a Boží pomoc a ochranu pro celou živou rodinu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 PRAHA Uvedení nového arcibiskupa pražského a primase českého Mons. Jana Graubnera na svatovojtěšský stolec
13:00 katedrála Svatební obřad: David Tomášek a Veronika Honová  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 3.7.2022 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Michala Kováča a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za Alenu Kubovou  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + Karla a Boženu Dorňákovy a celou rodinu  (P. Ladislav Švirák)
 • Z celého srdce děkuji všem, kteří jste připravili krásné setkání naší farní rodiny na Farním dnu minulou neděli. A velké díky také všem, kteří jste včera pomáhali s organizací kněžského svěcení.

 • Ve čtvrtek 30. 6. – Výročí posvěcení katedrály (1131). 17:00 – mše svatá při které se rozloučíme s otcem arcibiskupem Janem a společně poděkujeme jako farní a diecézní rodina za všechno čím Pán obdaroval naše společenství i skrze třicetiletou službu arcibiskupa Jana. Všechny co nejsrdečněji k této bohoslužbě zvu. Děkuji všem ochotným, kteří jste se přihlásili k pomoci s organizací.

 • V pátek začínají prázdniny. Začne také prázdninový program v katedrále. Pravidelně jsou mše svaté u svaté Anny: pondělí – pátek v 7:00, v sobotu v 8:00. Nedělní bohoslužby jsou beze změny v 8:00 a v 10:00. Každý čtvrtek je příležitost ke svátosti smíření od 17:00 do 18:00.

 • Milí farníci, Farnost sv. Václava a Farní středisko pořádá farní pouť na Turzovku. Pouť se uskuteční 22. 7. 2022. Odjezd od katedrály sv. Václava bude v 8:00, mše svatá na Turzovce bude v 11 hodin. Po ní společný oběd a předpokládaný návrat cca 16 – 17 hodin. Cena zájezdu je 300 Kč. Prosím zájemce, aby se zapisovali v zákristii, a to do 10. 7. 2022.

 • Farní evangelizační buňka zve k nedělní tiché adoraci v době prázdnin do katedrály -  eucharistické kaple vždy od 19 do 20 hodin.

 • Od září bude v naší farnosti fungovat scholička pro děti ve věku přibližně 4-8 let. Scholička bude jednou týdně vždy ve čtvrtek v 17:00 ve farním domě. Po scholičce bude následovat společná mše svatá v 18:00 v katedrále. První setkání bude ve čtvrtek 8. 9.  Zájemci se můžou hlásit u Kláry Fremlové. Podrobnější informace jsou na plakátu, který je na nástěnce u vchodu do katedrály, včetně kontaktu na Kláru Fremlovou. 

 • Prázdninový seriál – Příběhy z vlčího batůžku – videopříběhů pro děti, který vznikl ve spolupráci s časopisem Immaculata. Každý pátek vyjde na YouTube nový příběh, ve kterém hrají děti dětem. QR kód na vývěsce.

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Sbírka na opravu střechy kostela z minulé neděle činí 11 105 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

 • Děkuji všem, kteří jste připravili Farní odpoledne minulou neděli.

 • Ve čtvrtek 30. 6. – Výročí posvěcení katedrály (1131). 17:00 – mše svatá při které se rozloučíme s otcem arcibiskupem Janem a společně poděkujeme jako diecézní rodina za všechno čím Pán obdaroval naše společenství i skrze třicetiletou službu arcibiskupa Jana. Všechny co nejsrdečněji k této bohoslužbě zvu.

 • Pátek je první v měsíci. Od 17:15 bude adorace a možnost svátosti smíření. V 18:00 mše svatá.

 • Prázdninový program bohoslužeb v Hodolanech během prázdnin: pátek v 18:00 a v neděli v 8:30.