Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 2.4. do 10.4.2022

SOBOTA 2.4.2022 SOBOTA 4. POSTNÍHO TÝDNE
15:15 katedrála ADORACE NSO - děkanát Prostějov a Vyškov (do 16:00)
NEDĚLE 3.4.2022 5. NEDĚLE POSTNÍ
08:00 Hodolany Pobožnost Křížové cesty 
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Pontifikální arcibiskup Jan - setkání hnutí Fokoláre 
Za Roberta a rodinu Dočkalovu  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
PONDĚLÍ 4.4.2022 PONDĚLÍ 5. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna volný úmysl (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 5.4.2022 ÚTERÝ 5. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna volný úmysl (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 6.4.2022 STŘEDA 5. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za + rodiče Stanislava a Jarmilu Konečných a jejich rodiče (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 7.4.2022 ČTVRTEK 5. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za rodiče Povalačovy a Kulíškovy, duše v očistci a Boží požehnání pro živé rodiny (P. Jiří)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za neteř Radmilu  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 8.4.2022 PÁTEK 5. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + P. Roberta Kunerta SJ, s poděkováním za jeho život (P. Jan Čukáš)
17:30 --- katedrála + Hodolany: Pobožnost Křížové cesty
18:00 Hodolany Na úmysl celebranta  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 9.4.2022 SOBOTA 5. POSTNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za prohloubení víry a nalezení pokoje  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 10.4.2022 KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
08:00 Hodolany Pobožnost Křížové cesty a Svátost smíření (P. František Dobeš)
08:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Na poděkování za 70 let života bratra a celou živou a + rodinu (P. František Dobeš)
09:00 katedrála Svátost smíření (více zpovědníků) do 11:00
10:00 katedrála pontifikální arcibiskup Jan
Za + Helenu Boháčovou, manžela, rodiče, sourozence a živou rodinu  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
 • CHARITA: stále můžete přispívat do sbírky léků, nábytku a sbírkou potravin na pomoc Ukrajině. Letáček k této sbírce je na vývěsce.

 • Dnes v 15:00 je pobožnost Křížové cesty

 • Děkuji deseti brigádníkům, kteří včera pomohli připravovat ubytování na zámečku v Hrubčicích pro bratry a sestry z Ukrajiny. Práce je tam ještě dost. Po velikonocích poprosím o další brigádu. Děkuji také ženám, které brigádníkům uvařily a přivezly oběd.

 • Děkuji také všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a průběhu včerejší slavnosti uložení ostatků čtyř světců v naší katedrále.

 • Příští neděle je Květná nebo také Pašijová. Jí vstupujeme do Svatého týdne. Světíme ratolesti a doprovázíme Krista do Jeruzaléma. Čteme pašije. K opravdovému prožití velikonočních tajemství patří také svatá zpověď. Příležitost bude již příští neděli od 9:00 do 11:00 (více zpovědníků) a pak po celý Svatý týden. Program zpovídání je na vývěskách i na webu farnosti.

 • Příští neděli přineste, prosím, krabičky s postní almužnou do sakristie.

 • Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci nabízí pracovní pozici asistent pedagoga s nástupem od 1. 4. 2022, případně podle domluvy. Bližší informace a podmínky na tel. čísle 739 344 027 nebo po domluvě s ředitelkou školy.

 • Den a noc čteme aneb Bible24. dubna 2022, kaple sv. Jeronýma od 17 hodin. Jedinečný projekt Čtení Bible v průběhu 24 hodin je tradiční součástí Paschalie Olomucensie. Texty, na kterých vyrostla kultura Evropy, se budou číst od pondělí 11. dubna od 17 hodin do úterý 12. dubna 17 hodin v kapli sv. Jeronýma v prostorách olomoucké radnice. Do čtení se může zapojit každý zájemce, který se přihlásí na Čtení Bible v průběhu 24 hodin http://www.paschaliaolomucensia.cz/cteni-bible-2022

 • Dovolujeme si pozvat farní rodiny na letní farní tábor pro děti, ale i rodiče, který se bude konat od 21. 8. 2022 do 27. 8. 2022 ve Staré Vodě na Bruntálsku (chata Sluníčko). Bližší informace ráda zodpovím, mail: bukovar@seznam.cz, telefon 731 402 055. V případě zájmu vám zašleme pozvánku s tématem tábora a podrobnějšími údaji.

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • V pátek v 17:30 a v neděli v 8:00 je pobožnost Křížové cesty.

 • Příští neděle je Květná nebo také Pašijová. Jí vstupujeme do Svatého týdne. Světíme ratolesti a doprovázíme Krista do Jeruzaléma. Čteme pašije. K opravdovému prožití velikonočních tajemství patří také svatá zpověď. Příležitost bude již příští neděli od 8:00 do 8:30 a podle potřeby i po mši svaté a pak v pondělí a ve čtvrtek (přede mší svatou) ve Svatém týdnu. Program zpovídání v centru Olomouce je na vývěskách i na webu.

 • Příští neděli přineste, prosím, krabičky s postní almužnou do sakristie.

 • Pozvání Den a noc čteme aneb Bible24 a církevní školka Ovečka – výše