Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 12.9. do 19.9.2021

NEDĚLE 12.9.2021 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živou a + rodinu Bednářovu, Obadalovu, Petrášovu a Vlčkovu (P. Švirák) (P. Ladislav Švirák)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky (P. Dobeš) (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + kamarádku Marcelu Jemelkovu - Nardy (P. Švirák) (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udílení svátosti křtu (P. Švirák)  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 13.9.2021 SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce - P. Gatnar  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá - P. Švirák  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 14.9.2021 SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
07:00 sv. Anna Za nemocnou dceru a Boží požehnání pro celou rodinu - P. Gatnar  (P. Jan Čukáš)
18:00 katedrála PONTIFIKÁLNÍ BISKUP ANTONÍN BASLER - Za + arcibiskupa Františka Vaňáka (†1991)
Na poděkování za 10 let zasvěceného života - P. Švirák  (Mons. Antonín Basler)
STŘEDA 15.9.2021 PANNY MARIE BOLESTNÉ
07:00 sv. Anna Na úmysl celebranta - P. Dobeš  (P. František Dobeš)
17:00 Hodolany Za živé a + členy živého růžence - P. Dobeš  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za živou a + rodinu Kubálkovu, Slezákovu, Očenáškovu, Švrčkovu a Salvovu - P. Dobeš  (P. František Dobeš)
19:00 sv. Anna pro otce Adorace chlapů za manželství a rodiny
ČTVRTEK 16.9.2021 SVÁTEK SV. LUDMILY, SPOLUPATRONKY KATEDRÁLY
07:00 sv. Anna Na úmysl celebranta - P. Dobeš  (P. František Dobeš)
17:00 sv. Anna ADORACE a svátost smíření - zpovídá kanovník penitenciář
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence - P. Švirák  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 17.9.2021 PÁTEK 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na úmysl celebranta - P. Gatnar  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za ohrožené nenarozené děti a jejich rodiče - P. Švirák  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za + Slávku Bednářovu a její + sestru Františku Frunckovu - P. Dobeš  (P. František Dobeš)
SOBOTA 18.9.2021 SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Na úmysl celebranta - P. Dobeš  (P. František Dobeš)
12:00 katedrála Svatební obřad: Marek Cinciala a Jana Matějková - P. Poláček 
NEDĚLE 19.9.2021 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Manžela Tomáše a celou rodinu - P. Koníček  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za Josefa Friedmanna a celou živou a + rodinu - P. Dobeš  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU - PONTIFIKÁLNÍ ARCIBISKUP JAN
Za živé a + farníky - P. Švirák  (Mons. Jan Graubner)