Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 22.10. do 30.10.2022

SOBOTA 22.10.2022 SV. JANA PAVLA II., PAPEŽE
08:00 sv. Anna Za nemocné  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 23.10.2022 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - DEN MODLITEB ZA MISIE - SBÍRKA NA MISIE
08:00 katedrála Za živé a + farníky a za dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živou a + rodinu Krčkovu a duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Horčičkovu a Hradilovu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
PONDĚLÍ 24.10.2022 PONDĚLÍ 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Prosba o vedení Duchem Svatým (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 25.10.2022 ÚTERÝ 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za ochranu počatého života  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 26.10.2022 STŘEDA 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Františka Polácha, dvoje + rodiče, jejich + děti a za Boží požehnání pro celou živou rodinu  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Kubálkovu, Očenáškovu a Patvovu  (P. František Dobeš)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 27.10.2022 ČTVRTEK 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za Boží ochranu před živelnými pohromami a ochranu Panny Marie  (P. František Dobeš)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář)
18:00 katedrála Za + Josefa Jindru a Zbyňka Klimka  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 28.10.2022 SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ
07:00 sv. Anna Za učitele a vychovatele, za čistotu dětí a mládeže, za návrat mravnosti  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za Boží pomoc v nemoci pro Lucku a Boží požehnání pro celou rodinu (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za uzdravení manželky Libuše  (P. František Dobeš)
SOBOTA 29.10.2022 BL. MARIE RESTITUTY KAFKOVÉ, PANNY A MUČEDNICE
08:00 sv. Anna Na poděkování za 85 let života a + manžela Tomáše  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 30.10.2022 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ // ZMĚNA ČASU NA ZIMNÍ
08:00 katedrála Za uzdravení a ochranu Panny Marie pro Valentínu a Pavlu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Na poděkování za Boží požehnání pro rodinu Hanákovu a Pavlovu  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
 • Dnes se při mši svaté se koná sbírka na misie. Díky všem dárcům

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. Cena 70 Kč.

 • PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI JE MOŽNÉ ZÍSKAT UŽ PŘED 1. LISTOPADEM. Apoštolská penitenciárie dne 2. 1. 2020 prodloužila na žádost ČBK své dovolení, na jehož základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Toto dovolení se uděluje na následujících sedm let, tedy do roku 2026. 

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující:

1) daný den přijmout eucharistii

2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé

3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce

4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď. 

 • Bohoslužby v katedrále 1. 11. – Všech svatých – doporučený svátek: 7:00 a 18:00 (pontifikální)

 • Bohoslužby v katedrále 2. 11. – Všech věrných zemřelých „dušičky“: 7:00 a 18:00 (pontifikální)

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - plnomocné odpustky

 • Sbírka na opravu střechy z minulé neděle činí 7 520 Kč. Díky všem dárcům.

 • Děkuji všem, kdo připravili a zapojili se do včerejšího Misijního mostu modality a dnešního misijního jarmarku.

 • Dnes bychom Vás rádi pozvali po mši svaté na kávu a na malý misijní jarmark. Při mši svaté se koná sbírka na misie. Díky všem dárcům.

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. Cena 70 Kč.

 • Mše svatá 1. 11. – Všech svatých – doporučený svátek: 18:00

 • Mše svatá 2. 11. – Všech věrných zemřelých „dušičky“: 18:00

 • Pobožnost na hřbitově v Hodolanech – neděle 6. 11. v 16:00

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - plnomocné odpustky

 • Mše svatá ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • Dnes se při mši svaté se koná sbírka na misie. Díky všem dárcům.

 • Mše svatá 1. 11. – Všech svatých – doporučený svátek: 18:00

 • Mše svatá 2. 11. – Všech věrných zemřelých „dušičky“: 18:00

 • Pobožnost na hřbitově v Holici – neděle 6. 11. v 16:00