Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 6.8. do 21.8.2022

SOBOTA 6.8.2022 SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
08:00 sv. Anna Na poděkování za přijatá dobrodiní  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 7.8.2022 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + P. Josefa Benáčka, Marii a Františka Dvořákovy, rodiče a sourozence  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky, dobrodince kostela a P. Ladislava (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Na poděkování za 40 let manželství  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 8.8.2022 PAMÁTKA SV. DOMINIKA, KNĚZE
07:00 sv. Anna Na poděkování za rok života dcery s prosbou o zdraví a Boží požehnání do dalších let  (P. Jan Čukáš)
12:00 Hodolany Pohřeb + pana Josefa Podhory  (Mons. Bohumír Vitásek)
ÚTERÝ 9.8.2022 SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE, PANNY A MUČEDNICE, PATRONKY EVROPY
07:00 sv. Anna Za věrnost Bohu zasvěcených osob  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 10.8.2022 SVÁTEK SV. VAVŘINCE, MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna Za + rodiče Kubicovy, + tatínka Josefa, Boží požehnání a dar zdraví pro celou živou rodinu  (P. Jiří Koníček)
ČTVRTEK 11.8.2022 PAMÁTKA SV. KLÁRY, PANNY
07:00 sv. Anna Na poděkování za dar života Marie Bednářové a živou a + rodinu  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála Svátost smíření do 18:00 (kanovník penitenciář) 
PÁTEK 12.8.2022 PÁTEK 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Zdařilovu a Navrátilovu (P. František Dobeš)
SOBOTA 13.8.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za + Naděždu Petrovou a celou živou a + rodinu  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 14.8.2022 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + P. Josefa Beneše, živé a + kněze a farníky  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a ochranu  (P. Jan Čukáš)
PONDĚLÍ 15.8.2022 SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
07:00 katedrála Na úmysl dárce  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany volný úmysl  (P. František Dobeš)
ÚTERÝ 16.8.2022 ÚTERÝ 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Hanu Dvořákovou a Annu Tomáškovou  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 17.8.2022 STŘEDA 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + manžela a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
ČTVRTEK 18.8.2022 ČTVRTEK 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za P. Stanislava Trnavského a celou rodinu  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála Svátost smíření do 18:00 (kanovník penitenciář) 
PÁTEK 19.8.2022 PÁTEK 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za obrácení českého národa a návrat ke kořenům svaté víry  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za + Valentina a Antonii Zdráhalovy  (P. František Dobeš)
SOBOTA 20.8.2022 PAMÁTKA SV. BERNARDA, OPATA A UČITELE CÍRKVE
08:00 sv. Anna Prosba o světlo Ducha Svatého  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 21.8.2022 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Tomáše Konečného a živou a + rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za Roberta a rodinu Dočkalovu  (P. František Dobeš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu (P. Gabriel Malich) 
  • Prázdninový program v katedrále. Pravidelně jsou mše svaté u svaté Anny: pondělí – pátek v 7:00, v sobotu v 8:00. Nedělní bohoslužby jsou beze změny v 8:00 a v 10:00. Každý čtvrtek je příležitost ke svátosti smíření od 17:00 do 18:00.

  • Farní evangelizační buňka zve v době prázdnin k nedělní tiché adoraci do katedrály – eucharistické kaple vždy od 19:00 do 20:00

  • Od září bude v naší farnosti fungovat scholička pro děti ve věku přibližně 4-8 let. Scholička bude jednou týdně vždy ve čtvrtek v 17:00 ve farním domě. Po scholičce bude následovat společná mše svatá v 18:00 v katedrále. První setkání bude ve čtvrtek 8. 9.  Zájemci se můžou hlásit u Kláry Fremlové. Podrobnější informace jsou na plakátu, který je na nástěnce u vchodu do katedrály, včetně kontaktu na Kláru Fremlovou. 

 

Hodolany:

  • Společná oznámení a pozvání viz výše…

  • Prázdninový program bohoslužeb v Hodolanech během prázdnin: pátek v 18:00 a v neděli v 8:30.