Kalendář akcí a událostí farnosti

Srpen 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
2středa 17. týdne v mezidobí
3čtvrtek 17. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za moudrost pro politiky, aby schvalovali zákony neodporující Desateru Božímu 

 • 17:00 Oznámení
  Oznámení
  • 17:00 - 18:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Svátost smíření (Mons. Bohumír Vitásek a Mons. Josef Šich) do 18:00 

4sv. Jana Marie Vianneye, kněze,
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za naše děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence 

 • 17:15 Adorace
  Adorace
  • 17:15 - 18:00
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Adorace a svátost smíření 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za + Jana a Marii Řezníčkovy a duše v očistci 

5Památka Panny Marie
6Proměnění Páně
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za pravdomluvnost, statečnost a čestnost pro pracovníky ve sdělovacích prostředcích 

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Na poděkování za přijatá dobrodiní, požehnání a ochranu Panny Marie 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Na úmysl celebranta 

 • 10:35 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:35 - 11:35
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  Za živé a + farníky a dobrodince kostela 

 • 11:00 Oznámení
  Oznámení
  • 11:00 - 11:45
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Udělování svátosti křtu 

7Pondělí 18. týdne v mezidobí
8sv. Dominika, kněze
9sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
10sv. Vavřince, mučedníka
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Na poděkování za dva roky života dcery s prosbou o požehnání do dalších let 

 • 17:00 Oznámení
  Oznámení
  • 17:00 - 18:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Svátost smíření (Mons. Bohumír Vitásek a Mons. Josef Šich) do 18:00 

11sv. Kláry, panny
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za živou a + rodinu Čeganovu 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za živou a + rodinu Zvěřovu a za duše v očistci

12Památka Panny Marie
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za + Annu Švirákovou a za živou a + rodinu Švirákovu 

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za + Josefa a Annu Podhorovy a duše v očistci 

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Svatební mše: Jan Jurčík a Anna Šamajová (P. Metoděj Němec) 

 • 12:30 Oznámení
  Oznámení
  • 12:30 - 13:30
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Svatební obřad: Petr Chudoba a Michaela Bezdíčková 

 • 13:30 Oznámení
  Oznámení
  • 13:30 - 14:30
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Svatební obřad: Martin Dominik a Šárka Navrátilová 

1319. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za + Marii a Františka Dvořákovy, P. Josefa Benáčka, rodiče a sourozence (P. Vít Hlavica) 

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Na úmysl dárce a za duše v očistci

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  a živé a + farníky a dobrodince katedrály 

 • 10:35 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:35 - 11:35
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  Na poděkování za 20 let života s prosbou o další pomoc a ochranu 

14sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
15Nanebevzetí Panny Marie
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za + Jaromíra Fojtů a za živou a + rodinu Fojtů 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za + Františka Dosoudila 

16Středa 19. týdne v mezidobí
17čtvrtek 19. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Na poděkování s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Fojtíkovu 

 • 17:00 Oznámení
  Oznámení
  • 17:00 - 18:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Svátost smíření (Mons. Bohumír Vitásek a Mons. Josef Šich) do 18:00 

18pátek 19. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za P. Stanislava Trnavského a celou rodinu 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za + Valentina a Antonii Zdráhalovy a za duše v očistci 

19Památka Panny Marie
2020. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za živé a + farníky a dobrodince katedrály 

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za + Josefa a Annu Podhorovy a duše v očistci 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za Roberta a rodinu Dočkalovu 

 • 10:35 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:35 - 11:35
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  Za + P. Aloise Juráně

 • 11:00 Oznámení
  Oznámení
  • 11:00 - 11:40
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Udělování svátosti křtu 

21sv. Pia X., papeže
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za rodinu Kolaříkovu, bratra a duše v očistci 

22Panny Marie Královny
23Sv. Růženy z Limy, panny
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za Boží požehnání pro mladou rodinu očekávající narození dítěte 

 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15 - 18:00
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  mše svatá 

24sv. Bartoloměje, apoštola
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za sourozence Máriu, Tonku, Milku, Aničku, Janku, Milana a kamarádku Martušku a Marušku 

 • 17:00 Oznámení
  Oznámení
  • 17:00 - 18:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Svátost smíření (Mons. Bohumír Vitásek a Mons. Josef Šich) do 18:00 

25Sv. Bendikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za ochranu počatého života 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Na poděkování za přijatá dobrodiní k životnímu jubileu paní Duškové 

26Památka Panny Marie
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za rodinu Línovu a duše v očistci 

 • 13:00 Oznámení
  Oznámení
  • 13:00 - 14:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Svatební obřad: Petr Stejskal a Simona Růžičková 

2721. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za + Marii Chvátalovou (1. výročí +) 

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za živé a + farníky a dobrodince kostela a za + P. Josefa Beneše 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za nedožitých 60 let života (P. Ján Čukáš)

  Za + Květoslavu Dvořákovou, aby zakoušela radost v Božím království (P. Jiří Koníček)

 • 10:35 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:35 - 11:35
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  mše svatá 

28sv. Augustina, biskupa a učitele církve
29Umučení sv. Jana Křtitele
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za + manžela Pavla, švagra Milana a Mariána a rodiče z obou stran

30středa 21. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za Boží požehnání pro mladou rodinu a za jejich nenarozené děti 

 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15 - 18:00
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  mše svatá 

31čtvrtek 21. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za rodinu Pospěchovu a duše v očistci 

 • 17:00 Oznámení
  Oznámení
  • 17:00 - 18:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Svátost smíření (Mons. Bohumír Vitásek a Mons. Josef Šich) do 18:00