Kalendář akcí a událostí farnosti

únor 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1středa 4. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za + Helenu Bartulcovu 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za + manžele Annu a Jana Fojtů, živou rodinu a duše v očistci 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  mše svatá 

2Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za Vladislavu Hanákovou s prosbou o dary Ducha Svatého

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  ADORACE a svátost smíření 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Žehnání svící a průvod

  Za posvěcení vztahu a požehnání pro očekávané narození dítěte

3sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Na úmysl sester Ježíšových 

 • 17:15 Adorace
  Adorace
  • 17:15 - 18:00
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  ADORACE a svátost smíření 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za Boží vedení pro rodinu Jedličkovu a Hanákovu a duše v očistci 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence 

4Památka Panny Marie
55. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za živé a + farníky a dobrodince katedrály 

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za + Stanislava a Janu Hanákovy a jejich živou a + rodinu 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  Za + rodinu Císařovu a zdraví celé žijící rodiny 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Pro rodiny s dětmi: Za + rodiče Jiřího a Ludmilu Mikulíkovy 

 • 17:00 Oznámení
  Oznámení
  • 17:00 - 17:40
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 

6sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní a za dary Ducha Svatého pro celou rodinu 

 • 11:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:30 - 12:15
  • sv. Richarda Pampuriho
  • Označení: Charita (Olomouc)

  mše svatá 

7úterý 5. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za + rodiče a sourozence z obou stran, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny 

 • 14:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:00 - 15:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Pohřeb + paní Vlasty Mrtvé (P. Jiří Kučera)

8sv. Josefíny Bakhity, panny
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za čtyři vnučky, jejich rodiče a ochranu všech svatých 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za + Jaroslava Bürgla 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  mše svatá 

9čtvrtek 5. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za + Květoslavu Hanákovou 

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:00
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  ADORACE (sv. Anna) a svátost smíření v katedrále 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za + Miroslava Zdráhala a rodiče 

10sv. Scholastiky, panny
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za dar proměny, obnovení vztahu a Boží požehnání pro očekávané narození dítěte

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za živou a + rodinu Horákovu a Křížovu 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za dar zdraví pro Libuši Matuchovou a za + Marii, Vlastu a Antonína Matuchovy 

11Panny Marie Lurdské
126. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za + manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci 

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za + Marii a Matěje Fouskovy, celou živou a + rodinu a duše v očistci 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  Za živé a + farníky a dobrodince kostela 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za vnitřní uzdravení, obnovení vztahu a Boží požehnání pro očekávané narození dítěte 

 • 11:00 Oznámení
  Oznámení
  • 11:00 - 11:45
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Udělování svátosti křtu 

13pondělí 6. týdne v mezidobí
14úterý 6. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za sestry Ludmilu a Jarmilu, zetě Václava a jejich rodiny 

15středa 6. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Prosba o vedení Duchem Svatým 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Na poděkování za dar života Ladislava a Anny Novotných 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  mše svatá

16čtvrtek 6. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za sestry Máriu, Tonku, Milku, Janku, bratra Milana a kamarádky Martušku a Marušku a za jejich rodiny 

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:00
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  ADORACE (sv. Anna) a svátost smíření v katedrále 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za živé a + členy živého růžence 

17Pátek 6. týdne v mezidobí
18Památka Panny Marie
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za Veroniku, Karolínu a Terezu na přímluvu všech svatých

 • 14:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:00 - 14:45
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  mše svatá pro varhaníky z diecéze - celebruje biskup Josef Hrdlička 

197. neděle v mezidobí // Sbírka Haléř sv. Petra
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za + manžela, švagry Milana a Mariana, za rodiče z obou stran a za duše v očistci

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za živé a + farníky a dobrodince kostela 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  Za + Ing. Karla Waltra 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za + Ladislava Šulce 

 • 17:00 Oznámení
  Oznámení
  • 17:00 - 17:35
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 

20pondělí 7. týdne v mezidobí
21úterý 7. týdne v mezidobí
22Popeleční středa - den přísného postu - udělování popelce
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za + sestru a duše v očistci 

 • 17:30 Oznámení
  Oznámení
  • 17:30 - 18:00
  • ---

  katedrála a Hodolany: Pobožnost Křížové cesty 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Pontifikální biskup Josef Nuzík 

  Za vyslyšení prosby a požehnání pro rodinu 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  mše svatá 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Na úmysl celebranta 

23čtvrtek po Popeleční středě
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Na úmysl dárce 

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:00
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  ADORACE (sv. Anna) a svátost smíření v katedrále 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Na poděkování za 60 let manželství s prosbou o dar síly a trpělivosti při každodenním boji s vážnou nemocí 

24pátek po Popeleční středě
25sobota po Popeleční středě
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za ochranu počatého života 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu - biskupové Josef a Antonín

261. NEDĚLE POSTNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za + Jaroslava Boháče, manželku, rodiče, sourozence a celou živou a + rodinu 

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za + Jiřího Lexmaula, živou a + rodinu Lexmaulovu a Hrabalovu (8:30 Pobožnost Křížové cesty) 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  mše svatá (9:30 Pobožnost Křížové cesty)

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Primiční mše svatá P. Bernarda Ondřeje Mléčky, OFM

  Za živé a + farníky a dobrodince katedrály 

 • 15:00 Oznámení
  Oznámení
  • 15:00 - 15:30
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Pobožnost Křížové cesty 

27pondělí 1. postního týdne
28úterý 1. postního týdne