Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2022

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
13. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
4středa 3. velikonočního týdne
5čtvrtek 3. velikonočního týdne
6Slavnost sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Katedrála sv. Václava

  Za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Mrázkovu 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Katedrála sv. Václava

  Pouť farností města Olomouce ke sv. Janu Sarkandrovi - pontifikální biskup Josef Nuzík

  Za živé a + farníky, poutníky a dobrodince katedrály 

7sobota 3. velikonočního týdne
 • 16:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:00 - 17:00
  • Katedrála sv. Václava

  Diecézní pouť k sv. Janu Sarkandrovi a ukončení diecézního synodálního procesu - pontifikální arcibiskup Jan 

  Prosba o vedení Duchem Svatým (P. Jiří Koníček)

  Za živé a + členy živého růžence (P. Ladislav Švirák) 

84. neděle velikonoční - Dobrého pastýře / den matek
9pondělí 4. velikonočního týdne
10úterý 4. velikonočního týdne
11středa 4. velikonočního týdne
12čtvrtek 4. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny

  Za + rodiče Janáčovy a Kročilovy, + bratra, duše v očistci a za Boží požehnání pro živé rodiny 

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:00
  • Katedrála sv. Václava

  ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Katedrála sv. Václava

  Za dar uzdravení a Boží požehnání pro rodinu 

13Panny Marie Fatimské
14sv. Matěje, apoštola
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Kostel sv. Anny

  Prosba o sílu, Boží pomoc a ochranu pro Annu Kadelovu 

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 10:30
  • Katedrála sv. Václava

  Svátost smíření pro děti a rodiče před prvním svatým přijímáním

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Katedrála sv. Václava

  Svatební mše svatá: Petr Kořený a Zita Petrošová 

 • 15:00 Oznámení
  Oznámení
  • 15:00 - 16:00
  • Katedrála sv. Václava

  Pouť děkanátů Šternberk a Hranice - modlitba růžence 

 • 16:00 Adorace
  Adorace
  • 16:00 - 17:00
  • Katedrála sv. Václava

  Pouť děkanátů Šternberk a Hranice - Adorace NSO 

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • Katedrála sv. Václava

  Pouť děkanátů Šternberk a Hranice - pontifikální mše svatá biskup Josef Nuzík 

155. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava

  Za uzdravení a Boží požehnání pro rodinu 

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

  (sbírka na střechu) Za + Lukáška Poláška, rodinu Poláškovu a Hytychovu 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava

  PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ: Za živé a + farníky a dobrodince katedrály a zvláště za děti prvokomunikanty a jejich rodiny 

 • 11:30 Oznámení
  Oznámení
  • 11:30 - 12:15
  • Katedrála sv. Václava

  Udělování svátosti křtu 

 • 18:00 Oznámení
  Oznámení
  • 18:00 - 18:30
  • Kostel sv. Anny

  Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 

16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
17úterý 5. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny

  Za odvrácení od alkoholu Milana a celé rodiny a za pokoj pro rodinu Staňovu 

18středa 5. velikonočního týdne
19čtvrtek 5. velikonočního týdne
20sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
21sobota 5. velikonočního týdne
226. neděle velikonoční // sbírka na pronásledované křesťany
23pondělí 6. velikonočního týdne
24úterý 6. velikonočního týdne // den modliteb za církev v Číně
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny

  Výročí úmrtí dómského faráře P. ThDr. Leopolda Dýmala (1995)

  Za + manžela Pavla, švagry Mariana, Milana a + rodiče z obou stran 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

  Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů - patrocinium kostela

  Za všechny, kdo jakýmkoli způsobem pečují o kostel v Hodolanech 

25středa 6. velikonočního týdne
26Slavnost Nanebevstoupení Páně - doporučený svátek
27pátek 6. velikonočního týdne
28sobota 6. velikonočního týdne
297. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
30sv. Zdislavy
31Navštívení Panny Marie