Kalendář akcí a událostí farnosti

Prosinec 2022

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1čtvrtek 1. adventního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za kněze a nová kněžská povolání 

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:00
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  ADORACE (sv. Anna) a svátost smíření v katedrále (kanovník penitenciář) 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za + Antonína Šerého, + Antonína Janáče a manželku Marii 

2pátek 1. adventního týdne (1. pátek v měsíci)
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:15
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  RORÁTY PRO RODINY S DĚTMI: Za moudrost pro politiky, aby schvalovali zákony neodporující Desateru Božímu 

 • 17:15 Adorace
  Adorace
  • 17:15 - 18:00
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  ADORACE a svátost smíření 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o B. pož. a ochranu PM

3sv. Františka Xaverského
42. NEDĚLE ADVENTNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za + manžela, rodiče, bratry, vnučku a duše v očistci 

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za živé a + farníky a dobrodince kostela 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za Martu a MUDr. Jana Polesovy a jejich rodiny 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  mše svatá 

 • 17:00 Oznámení
  Oznámení
  • 17:00 - 17:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 

5pondělí 2. adventního týdne
6úterý 2. adventního týdne
7sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za pravdomluvnost, statečnost a čestnost pro pracovníky ve sdělovacích prostředcích 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za + Boženu a Augustina Navrátilovy a celou živou a + rodinu 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  mše svatá

8Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Na poděkování za dar života s prosbou pro celou rodinu o světlo Ducha Svatého 

 • 17:00 Oznámení
  Oznámení
  • 17:00 - 18:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Na poděkování Panně Marii s prosbou o její ochranu 

9Pátek 2. adventního týdne
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:15
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  RORÁTY PRO RODINY S DĚTMI: Za Jitku a Ladislava Oklešťkovy 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za Františku a Aloise Balcaříkovy 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za Boží vedení pro rodinu Rázgovu a Polákovu 

10Panny Marie Loretánské
113. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete)
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za živé a + farníky a dobrodince katedrály 

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za Marii a Aloise Bittmanovy, živou a + rodinu a duše v očistci 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  Za živé a + farníky a dobrodince farního kostela 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za rodinu Nepustilovu, Frantovu a Dvořákovu 

12Pondělí 3. adventního týdne
13sv. Lucie, panny a mučednice
14sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
15čtvrtek 3. adventního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za Aloise Balcaříka a duše v očistci 

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:00
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  ADORACE (sv. Anna) a svátost smíření v katedrále (kanovník penitenciář) 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za živé a + členy živého růžence 

16pátek 3. adventního týdne
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:15
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  RORÁTY pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Poláčkovu a Urbanovu 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  volný úmysl 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za Vojtěcha Zlámala, rodinu Zlámalovu a živou a + rodinu Michalčíkovu 

1717. prosince
184. NEDĚLE ADVENTNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za + P. Josefa Benáčka, Františka a Marii Dvořákovy, rodiče a sourozence (od 7:30 sv. smíření) 

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za rodinu Půdovu, Sogelovu a Fryblíkovu (od 7:45 sv. smíření) 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  mše svatá (od 9:15 sv. smíření) 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Pontifikální biskup Josef Nuzík - betlémské světlo 

  Za živé a + farníky a dobrodince katedrály 

 • 17:00 Oznámení
  Oznámení
  • 17:00 - 17:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 

19Pondělí po 4. neděli adventní
20úterý po 4. neděli adventní
21středa po 4. neděli adventní
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za Jitku a Ladislava Oklešťkovy 

 • 13:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 13:00 - 14:00
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Pohřeb + paní Jany Novákové 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  mše svatá 

22čtvrtek po 4. neděli adventní
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za Františku a Aloise Balcaříkovy 

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:00
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  ADORACE (sv. Anna) a sv. smíření (katedrála) do 18:30

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za + rodiče, rodinu Štefkovu a Hellerovu

23pátek po 4. neděli adventní
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:15
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  RORÁTY pro rodiny s dětmi: Prosba o Boží požehnání 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za Aloise Balcaříka a duše v očistci 

24Štědrý den
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Adventní: Za + otce a živou rodinu Koníčkovu 

 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Vánoční mše sv. pro rodiny s dětmi: Na úmysl celebranta 

 • 21:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 21:00 - 22:00
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  "Půlnoční": Za živou a + rodinu Kopečných a duše v očistci

 • 21:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 21:00 - 22:00
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  "Půlnoční": mše svatá 

 • 21:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 21:00 - 22:30
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  "Půlnoční" pontifikální biskup Josef Nuzík

  Za živé a + farníky a dobrodince katedrály 

25Slavnost Narození Páně - Závazný zasvěcený svátek
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za + Miroslava Běhala, Rostislava Kotrlu, Ivetu, Alenu a Františka Švončinárovy, Ludmilu a Miroslava Šlimarovy 

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za vedení DSv. pro rodinu Duškovu, Novotných, Miščíkovu a Belaníkovu

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  mše svatá

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Pontifikální biskup Josef Nuzík

  Za živé a + farníky a dobrodince katedrály 

26sv. Štěpána, prvomučedníka
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za živou a + rodinu Ševčíkovu a na poděkování za dar zdraví

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za rodinu Rumanovu, Pajerovu a duše v očistci

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  mše svatá

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za + rodiče Zdenu a Lubomíra Voráčovy 

27sv. Jana, apoštola a evangelisty
28sv. Mláďátek, mučedníků
29Pátý den v oktávu Narození Páně
30Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Pontifikální biskup Josef Nuzík - žehnání tříkrálovým koledníkům

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Na úmysl dárce 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za živou a + rodinu Zdařilovu 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  mše svatá 

31Sedmý den v oktávu Narození Páně; sv. Silvestra I., papeže
 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Na poděkování za přijatá dobrodiní v roce 2022 s prosbou o Boží pomoc a požehnání do roku 2023