Kalendář akcí a událostí farnosti

říjen 2022

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za přijímání svátostí umírajícími a za duše v očistci 

 • 16:00 Oznámení
  Oznámení
  • 16:00 - 18:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Mariánské večeřadlo 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za živé a + členy živého růžence 

227. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Na poděkování za 75 let Mons. Bohumíra Vitáska s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za živé a + farníky a dobrodince kostela 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  mše svatá 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za živou a + rodinu Tomčíkovu a Nezhybovu 

 • 18:00 Oznámení
  Oznámení
  • 18:00 - 18:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Zpívané nešpory - kanovníci a sestry 

3pondělí 27. týdne v mezidobí
4sv. Františka z Assisi
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za + manžela Pavla, švagra Mariana a Milana, rodiče z obou stran a duše v očistci 

5Sv. Faustiny Kowalské, panny
6čtvrtek 27. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za živou a + rodinu Kolaříkovu a duše v očistci 

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 11:45
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Svatební mše: Provazník Milan a Širůčková Eva 

 • 16:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:00 - 17:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Pontifikální biskup Antonín Basler - pouť Policie České Republiky 

  Za uzdravení manželky Libuše 

7Panny Marie Růžencové
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Na úmysl dárce 

 • 17:15 Adorace
  Adorace
  • 17:15 - 18:00
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Adorace a svátost smíření 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  mše svatá 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence 

8Památka Panny Marie
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za živou a + rodinu Šimčíkovu 

 • 15:00 Adorace
  Adorace
  • 15:00 - 17:00
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  ADORAČNÍ DEN - adorace NSO v 16:30 zakončení a sv. požehnání

928. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro Jiřího, Josefa a celou rodinu 

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za živou a + rodinu Havelkovu a Pelíškovu

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  mše svatá 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Pontifikální arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner - investitura řádu Božího hrobu

  Za živé a + farníky a dobrodince katedrály 

10pondělí 28. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za lékaře, zdravotnický a ošetřovatelský personál

 • 11:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:30 - 12:15
  • sv. Richarda Pampuriho
  • Označení: Charita (Olomouc)

  Za + kanovníka P. Karla Pleváka 

11sv. Jana XXIII., papeže
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za + Evu Chrásteckou a Boží požehnání pro živou rodinu 

12sv. Radima, biskupa
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za živou a + rodinu Línovu a duše v očistci 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Na poděkování za ukončení studia Benjamina, Boží pomoc a požehnání pro celou rodinu 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  mše svatá 

13čtvrtek 28. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za + sestru Marii Zitu

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář)

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za rodinu Gajdoščíkovu a Sopúškovu, celý + rod s prosbou o dar víry pro živé rodiny 

14sv. Kalista I., papeže a mučedníka
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za + manžela a duše v očistci 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za + Jana Sedláčka 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za + Václava Vybírala, + rodiče a bratra 

15sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Na úmysl sester Ježíšových 

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 11:45
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Svatební mše: Provazník Milan a Širůčková Eva 

 • 12:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 12:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Svatební mše: Páč Jakub a Pazderová Jitka (P. Petr Souček)

 • 15:00 Oznámení
  Oznámení
  • 15:00 - 16:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Děkanátní pouť Konice a Svitavy - modlitba růžence 

 • 16:00 Adorace
  Adorace
  • 16:00 - 17:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Děkanátní pouť Konice a Svitavy - adorace NSO 

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Děkanátní pouť Konice a Svitavy - pontifikální mše biskup Josef Nuzík

1629. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Na úmysl celebranta 

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za živé a + farníky a dobrodince kostela 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  mše svatá 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za + Marii Poljakovou a celou živou a + rodinu Strýčkovu 

 • 11:00 Oznámení
  Oznámení
  • 11:00 - 11:45
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Udělování svátosti křtu 

 • 18:00 Oznámení
  Oznámení
  • 18:00 - 18:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 

17sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18Úterý 30. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za živé a + členy našich rodin a duše v očistci 

19Středa 29. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za + Jana Valčíka, + z rodiny Skřipkovy, Povalačovy a Liškovy a Boží požehnání pro živé rodiny 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za živé a + členy živého růžence 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  mše svatá 

20čtvrtek 29. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za sourozence Marii, Tonku, Milku, Janku, Milana a kamarádky Marušku a Martušku a za jejich rodiny 

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář)

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za živé a + členy živého růžence 

21Bl. Karla Rakouského
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za uprchlíky, vdovy a sirotky, ukrajinské a ruské vojáky a za Putina 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  mše svatá

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za + Rudolfa Seiferta a nemocnou manželku 

22sv. Jana Pavla II., papeže
2330. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za živé a + farníky a za dobrodince katedrály 

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za živou a + rodinu Krčkovu a duše v očistci 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  Za živé a + farníky a dobrodince kostela 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za živou a + rodinu Horčičkovu a Hradilovu 

24Pondělí 30. týdne v mezidobí
25Úterý 30. týdne v mezidobí
26středa 30. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za + Františka Polácha, dvoje + rodiče, jejich + děti a za Boží požehnání pro celou živou rodinu 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za živou a + rodinu Kubálkovu, Očenáškovu a Patvovu 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  mše svatá 

27čtvrtek 30. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za Boží ochranu před živelnými pohromami a ochranu Panny Marie 

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář)

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za + Josefa Jindru a Zbyňka Klimka 

28sv. Šimona a Judy, apoštolů
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Za učitele a vychovatele, za čistotu dětí a mládeže, za návrat mravnosti 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Za Boží pomoc v nemoci pro Lucku a Boží požehnání pro celou rodinu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za uzdravení manželky Libuše 

29Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Kostel sv. Anny
  • Označení: sv. Anna (Olomouc)

  Na poděkování za 85 let života a + manžela Tomáše 

3031. neděle v mezidobí // změna času na zimní
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za uzdravení a ochranu Panny Marie pro Valentínu a Pavlu 

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Hodolany (Olomouc - Hodolany)

  Na poděkování za Boží požehnání pro rodinu Hanákovu a Pavlovu 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • kostel sv. Filipa a Jakuba
  • Označení: Nové Sady (Olomouc - Nové Sady )

  mše svatá 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Za živé a + farníky a dobrodince katedrály 

 • 11:00 Oznámení
  Oznámení
  • 11:00 - 11:45
  • Katedrála sv. Václava
  • Označení: katedrála (Olomouc)

  Udělování svátosti křtu 

 • 14:30 Oznámení
  Oznámení
  • 14:30 - 15:00
  • hřbitov

  Dušičková pobožnost na ústředním hřbitově v Neředíně 

31Pondělí 31. týdne v mezidobí