Kalendář akcí a událostí farnosti

říjen 2021

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny

  Na úmysl dárce (P. Gatnar) 

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • Katedrála sv. Václava

  POUŤ DĚKANÁTU KROMĚŘÍŽV A HOLEŠOV - PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ ARCIBISKUP JAN

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Katedrála sv. Václava

  Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence (P. Dobeš)

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

  Za nemocnou vnučku, dar zdraví a duše v očistci (P. Švirák) od 17:15 do 18:00 adorace a sv. smíření

2svatých andělů strážných
327. neděle v mezidobí
4sv. Františka z Assisi
5Sv. Faustiny Kowalské, panny
6Středa 27. týdne v mezidobí
7Panny Marie Růžencové
8pátek 27. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny

  Za + Jana Janoše, + Marii Machů, živou a + rodinu Janošovu a Barcuchovu (P. Švirák)

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

  Za + Jiřího, Marii a Jana Horákovy a celou živou a + rodinu (P. Švirák) 

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Katedrála sv. Václava

  Za živou a + rodinu Kubálkovu, Slezákovu, Očenáškovu, Švrčkovu a Salvovu (P. Koníček)

9sobotní památka Panny Marie
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Kostel sv. Anny

  Na poděkování za život a prosba o šťastnou hodinu smrti (P. Koníček)

 • 12:00 Oznámení
  Oznámení
  • 12:00 - 12:45
  • Katedrála sv. Václava

  Svatební obřad: Marek Neumann a Veronika Krekčiříková (P. Švirák)

 • 15:00 Oznámení
  Oznámení
  • 15:00 - 16:00
  • Katedrála sv. Václava

  POUŤ DĚKANÁTU KROMĚŘÉŽ A HOLEŠOV - MODLITBA RŮŽENCE

 • 16:00 Adorace
  Adorace
  • 16:00 - 17:00
  • Katedrála sv. Václava

  POUŤ DĚKANÁTU KROMĚŘÍŽ A HOLEŠOV - ADORACE NSO

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • Katedrála sv. Václava

  POUŤ DĚKANÁTU KROMĚŘÍŽV A HOLEŠOV - PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ ARCIBISKUP JAN

1028. neděle v mezidobí
11sv. Jana XXIII., papeže
12Úterý 28. týdne v mezidobí
13středa 28. týdne v mezidobí
14Čtvrtek 28. týdne v mezidobí
15sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
16Sv. Hedviky, řeholnice
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Kostel sv. Anny

  Na úmysl sester Ježíšových (P. Koníček) 

 • 15:00 Oznámení
  Oznámení
  • 15:00 - 16:00
  • Katedrála sv. Václava

  POUŤ DĚKANÁTU VAL. KLOBOUKY A VAL. MEZIŘÍČÍ - RŮŽENEC 

 • 16:00 Adorace
  Adorace
  • 16:00 - 17:00
  • Katedrála sv. Václava

  POUŤ DĚKANÁTU VAL. KLOBOUKY A VAL. MEZIŘÍČÍ - ADORACE NSO

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • Katedrála sv. Václava

  POUŤ DĚKANÁTU VAL. KLOBOUKY A VAL. MEZIŘÍČÍ - PONTIFIKÁLNÍ MŠE SV. S BISKUPEM JOSEFEM NUZÍKEM 

1729. neděle v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • Katedrála sv. Václava

  Za živé a + farníky (P. Švirák) 

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

  Za živou a + rodinu Krčkovu a za duše v očistci (P. Koníček) 

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:30
  • Katedrála sv. Václava

  ZAHÁJENÍ "SYNODÁLNÍ CESTY" V OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZI - PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ S ARCIBISKUPEM JANEM

  Za živou a + Kubálkovu, Slezákovu, Očenáškovu, Švrčkovu a Salvovu (P. Švirák) 

 • 11:30 Oznámení
  Oznámení
  • 11:30 - 12:15
  • Katedrála sv. Václava

  Udílení svátosti křtu (P. Švirák) 

 • 18:00 Oznámení
  Oznámení
  • 18:00 - 18:45
  • Kostel sv. Anny

  Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 

18Pondělí 30. týdne v mezidobí
19Úterý 29. týdne v mezidobí
20středa 29. týdne v mezidobí
21Bl. Karla Rakouského
22sv. Jana Pavla II., papeže
23sv. Jana Kapistránského, kněze
2430. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
25Pondělí 30. týdne v mezidobí
26úterý 30. týdne v mezidobí
27středa 30. týdne v mezidobí
28sv. Šimona a Judy, apoštolů
29Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Kostel sv. Anny

  Na poděkování za 60 let života s prosbou a ochranu Panny Marie pro celou rodinu 

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

  Za živou a + rodinu Hrachovcovu a Stříteckou

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Katedrála sv. Václava

  Za + Jaroslava Janošíka, dvoje rodiče, bratra, sestru, živou a + rodinu Janošíkovu a Badnářovu

30Památka Panny Marie
3131. neděle v mezidobí (změna času na zimní 03:00 → 02:00)