Rodiny z kostela Neposkvrněného početí Panny Marie spolu s bratřími dominikány Vás zvou na Adoraci pro rodiny s dětmi.

  • 1. ledna 2024 od 16 do 17 hodin
  • kostel Neposkvrněného početí Panny Marie u kláštera dominikánů (Slovenská ulice)
  • kromě adorace je také možnost svátosti smíření pro děti i rodiče

Další termín adorace bude 4. 2. 2024