Rodiny z kostela Neposkvrněného početí Panny Marie spolu s bratřími dominikány Vás zvou na Adoraci pro rodiny s dětmi.

  • v neděli 5. února 2023 od 16 do 17 hodin
  • kostel Neposkvrněného početí Panny Marie u kláštera dominikánů (Slovenská ulice)
  • kromě adorace je také možnost svátosti smíření pro děti i rodiče