Zveme Vás na představení knihy Radka Martinka

Květy trpělivosti

a zahájení stejnojmenné výstavy

23. června v 19 hodin
v Kryptě katedrály sv. Václava