Program noci kostelů

Kromě otevřených prostor chrámu jsme pro Vás připravili bohatý hudební program:

17:50 - 18:00 | Ať znějí zvony
Noc kostelů otevřou svým hlasem zvony

18:00 - 18:30 | Perly varhanní tvorby
Regenschori Karel Martínek hraje na velké varhany

18:00 - 23:00 | Krypta a mauzoleum biskupů...
...Vás zvou na výstavu

19:00 - 19:30 | Hudební souznění trumpety a varhan
Václav Martinec - trubka Marie Maňáková - presbyterní varhany

20:00 - 20:30 | Hudební souznění trumpety a varhan
Václav Martinec - trubka Marie Maňáková - presbyterní varhany

21:00 - 21:30 | Tajemství varhanní improvizace
Regenschori Karel Martínek hraje na velké varhany

22:00 - 22:30 | Závěr v plénu dómských varhan
Zbyněk Štěpánek - velké varhany na kůru