Rozloučení s otcem arcibiskupem Janem
na výročí posvěcení katedrály
Čtvrtek 30. června 2022 | katedrála sv. Václava v Olomouci

Příjezd – informace k dopravě

Příjezd vlakem / linkovým autobusem
 • V případě, že budete chtít pro přesun z Hlavního nádraží (resp. autobusového nádraží) chtít využít MHD, je kvůli stavebním pracím zastávka U Dómu obsluhována náhradní autobusovou linkou X (tramvaje mají přes centrum výluku). Podrobnosti můžete najít na stránkách DMPO, je třeba počítat s většími časovými rozestupy mezi jednotlivými spoji.
 • pěšky je aktuálně možné Masarykovou třídou od Hlavního nádraží ke katedrále projít bez problémů.
Příjezd vlastním vozem / zájezdovým autobusem
 • z praktických důvodů nebude umožněn vjezd ani parkování na Václavském nám. před katedrálou (výjimkou je možnost vysadit na Václavském nám. osoby s omezením pohybu; vozidlo však musí odjet zaparkovat na jiné místo; dbejte pokynu pořadatelů)
 • s ohledem na místní dopravu doporučujeme výstup z autobusů na ulici Komenského u Bystřičky (vizte mapu); případně na zastávce U Dómu na ulici 1. máje;
 • Parkování pro osobní automobily
  • je možné např. na placeném parkovišti na nám. Republiky (placené stání do 18 hod.),
  • můžete také využít parkovací dům na ulici Koželužská (vozy do 2,2 m výšky),
  • parkovat můžete také na dalších místech, kde je parkování dovoleno – podrobnosti k parkování v Olomouci, včetně vyznačení zón placeného parkování, najdete zde.
 • Parkování pro autobusy
  • Pro BUS je zajištěno parkování zdarma na třídě 17. listopadu, před budovou Přírodovědecké fakulty (velká budova obložená tmavým brazilským mramorem; parkování na straně PřF, tedy na straně od Šantovky směrem ke katedrále po pravé straně, vizte mapu)

S ohledem na dopravní špičku a stavební omezení (uzávěra ulice Masarykova přes Moravu mimo pěší) doporučujeme počítat s časovou rezervou přede mší svatou.

Program

16.00 – adorace Nejsvětější svátosti oltářní a možnost svátosti smíření
17.00

pontifikální mše svatá k Výročí posvěcení katedrály sv. Václava
– poděkování otci arcibiskupovi za jeho dlouholetou službu

18.00

po mši svaté možnost přátelského setkání na prostranství vedle katedrály
– jídlo, pití a možnost posezení zajištěna

Mapa míst

Všechna důležitá místa najdete na naší mapě, kde je možné po levé straně v menu zobrazit podrobnosti.

Organizační informace ke stažení: podekovani-organizacni_pokyny