I v tomto roce jsme pozváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Darovat hodnotu toho, co si během postního období odřekneme, potřebným. Charita nabízí opět papírové pokladničky, do kterých můžete v postní době vkládat ušetřené prostředky, a na konci postu ji přinést do kostela. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným. Částka, kterou jsme si odepřeli, pak pomůže jiným.