Milí farnící,
přikládáme Vám materiály pro práci v synodálních skupinkách. V naší farnosti je koordinátorem skupinek pan Filip Chlup.

  1. Metodika setkání pracovní skupinky (metodika č. 4; zde naleznete popis toho, jak budou probíhat setkání jednotlivých pracovních skupinek; určitě je dobré, aby si důkladně prostudovali tuto metodiku "moderátoři" vznikajících skupinek)
    04_-_metodika_setkani_pracovni_skupinky
  2. Biblické inspirace pro práci ve skupinkách (metodika č. 5; zde naleznete několik úryvků Božího slova; skrze jejich četbu a zamyšlení nad úryvky budou vždy začínat setkání pracovních skupinek - viz metodika č. 4, kde se píše o užívání těchto úryvků)
    05_-_biblicke_inspirace_pro_praci_ve_skupinkach
  3. Témata a otázky pro setkání v pracovních skupinkách (metodika č. 6; zde naleznete 10 témat a otázky zrcadlící různými pohledy toto téma; tyto otázky jsou přeformulovány tak, aby byly "přístupné" všem lidem, kteří se do práce zapojí; text má 8 stran, ale je formátovaný tak, aby šel vytisknout jako brožurka, tj. 2x list A4)
    06_-_temata_a_otazky_pro_setkani_v_pracovnich_skupinkach

Jak již je psáno v metodikách, pracovní skupinka si vybere 1 téma (nikoliv více). Každý člen skupinky se pak ale může k tomuto tématu přiblížit prostřednictvím pomocných otázek, které jsou obsaženy v metodice č. 6: tzn. že celá skupinka se bude zabývat jedním tématem ale přitom z různých úhlů pohledu, podle toho, jak která otázka "rezonuje" v srdci lidí.