Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 6.5. do 14.5.2023

SOBOTA 6.5.2023 PAMÁTKA SV. JANA SARKANDRA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 7.5.2023 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 katedrála Na poděkování za 64 let života a dar zdraví  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Na úmysl dárce (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
PONDĚLÍ 8.5.2023 PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ
08:00 sv. Anna Za nemocné  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 9.5.2023 ÚTERÝ 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + Zdeňku Kopečnou a za duše v očistci (P. Jiří Koníček)
STŘEDA 10.5.2023 STŘEDA 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za Martina a Barboru a živou a + rodinu  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za Antonii a Valentina Zdráhalovy a živé a + z rodiny  (P. Jan Čukáš)
18:00 Nové Sady mše svatá (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 11.5.2023 ČTVRTEK 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za moudrost pro politiky, aby schvalovali zákony neodporující Desateru Božímu  (P. Jan Čukáš)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za vnuka Josefa  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 12.5.2023 PÁTEK 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za Boží požehnání pro Martina Kučeru, Jiřího Kučeru, Boženku Machů, rodinu Lisických a dar zdraví  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za + rodiče a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
18:00 katedrála Za živou a + rodinu Březinovu  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 13.5.2023 PANNY MARIE FATIMSKÉ
08:00 sv. Anna Za uzdravení a ochranu Panny Marie pro Pavlu po operaci  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 14.5.2023 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Josefa Duška, živou rodinu a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Tichých a Mikešovu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. František Dobeš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
14.–16. 5.   Porada děkanů – Svatý Hostýn
 • Zítra – v pondělí – je státní svátek. Mše svatá ráno u sv. Anny bude v 8:00 (jako v sobotu)

 • V úterý 9. 5. je další setkání Společenství seniorů na faře v učebně. Všichni jste srdečně zváni.

 • V pátek v 19:00 pokračuje příprava k biřmování ve farním domě.

 • Děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem připravovali průběh včerejší Arcidiecézní pouti k sv. Janu Sarkandrovi v katedrále!

 • Příští 6. neděli velikonoční slavíme jako den modliteb za pronásledované křesťany. Při bohoslužbách se koná sbírka na pomoc těm, kteří kvůli své víře trpí.

 • V pátek 2. června proběhneNoc kostelů. Budeme rádi, když se zapojíte do jejího průběhu. Přihlaste se, prosím, u paní Petry Otýpkové (731 402 036).

 • Charita Olomouc zve všechny tříkrálové koledníky i zájemce o koledování na Den pro malé a velké krále, který se uskuteční v sobotu 20. 05. 2023.Účast je nutné potvrdit vyplněním přihlašovacího formuláře, ten najdete na odkazu a QR kódu na letáčku nebo na webu a Facebooku Charity Olomouc. Akce začne společnou mší a poté bude pokračovat v kině Metropol. Můžete se těšit na pohádku, tombolu, vyhlášení vítězů výtvarné a literární soutěže a budou se zde také předávat vstupenky do Aquaparku, můžete se těšit také na občerstvení a galerii vítězných výtvarných děl v předsálí kina Metropol. Podrobnosti na letáčku nebo na webu Charity. Dotazy směřujte na koordinátorky TKS tks@olomouc.charita.cz  Těšíme se na Vás. 

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá ve středu a v pátek v 18:00 a v neděli v 8:30

 • Příští neděli proběhne farní kavárna, díky všem, kteří se podílíte na jejím provozu

 • Příští 6. neděli velikonoční slavíme jako den modliteb za pronásledované křesťany. Při bohoslužbách se koná sbírka na pomoc těm, kteří kvůli své víře trpí.

 • V pátek 2. června proběhne Noc kostelů 

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • Příští 6. neděli velikonoční slavíme jako den modliteb za pronásledované křesťany. Při bohoslužbách se koná sbírka na pomoc těm, kteří kvůli své víře trpí.