Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála a Hodolany
od 11.12. do 19.12.2021

SOBOTA 11.12.2021 SOBOTA PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ
08:00 sv. Anna Za + Františku Semerákovu  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 12.12.2021 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (GAUDETE)
08:00 katedrála Za + manžela Tomáše - 5. výročí úmrtí  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Na poděkování za 40 let manželství a Boží ochranu do dalších let  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 13.12.2021 PAMÁTKA SV. LUCIE, PANNY A MUČEDNICE
07:00 sv. Anna Za Františku a Aloise Balcaříkovy  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 14.12.2021 PAMÁTKA SV. JANA OD KŘÍŽE, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Za moudrost pro politiky, aby sestavovali zákony, které neodporují Desateru  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 15.12.2021 STŘEDA 3. ADVENTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + rodiče z obou stran a za duše v očistci (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 16.12.2021 ČTVRTEK 3. ADVENTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za učitele a vychovatele, čistotu dětí a mládeže, za návrat mravnosti  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 17.12.2021 17. PROSINCE
07:00 katedrála RORÁTY: Za všechny svázané a zotročené duše (P. Gatnar, P. Švirák) 
18:00 Hodolany Za + Jana a Marii Řezníčkovy a za duše v očistci (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Na poděkování za 70 let života  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 18.12.2021 18. PROSINCE
08:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 19.12.2021 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:30 katedrála SVÁTOST SMÍŘENÍ do 8:00 - P. Koníček 
08:00 Hodolany SVÁTOST SMÍŘENÍ do 8:30 - P. Dobeš 
08:00 katedrála Za živé a + farníky  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za Aloise a Marii Bittmannovy a duše v očistci (P. František Dobeš)
09:00 katedrála SVÁTOST SMÍŘENÍ do 11:00 - P. Bulvas, P. Gatnar, P. Koníček, P. Vitásek 
10:00 katedrála Předání betlémského světla - pontifikální arcibiskup Jan
Za Antonína, Marii a Vlastu Matuchovy a Josefa Huříka  (P. Ladislav Švirák)
17:00 katedrála SVÁTOST SMÍŘENÍ  do 18:30 - P. Koníček, P. Švirák 
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
 • Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

 • V sakristii jsou k dostání stolní kalendáře na příští rok. Cena je 70 Kč.

 • V sakristii je k dostání mešní víno z Arcibiskupských sklepů na vánoční stůl. Zakoupením vína rovněž podpoříte aktivity ve farnosti (jako v loňském roce).

 • Příští neděli přivezou skauti do katedrály Betlémské světlo. Při mši svaté v 10:00 ho otec arcibiskup předá zástupcům významných institucí našeho města a regionu.

 • Příští neděli bude příležitost ke svátosti smíření od 9:00 do 11:00 a od 17:00 do 18:30. K dispozici bude více zpovědníků. Využijte, prosím, této příležitosti před svátky. 
 • Ještě jednou děkujeme za Vaši snahu podílet se na úklidu naší katedrály během letošního roku. S příchodem nového roku přichází také potřeba naplánovat úklid katedrály na další období. Aby se mohlo zapojit co nejvíce osob a na každého přišla řada pouze párkrát do roka, usnadnili jsme způsob registrace. Na webových stránkách farnosti odkaz v sekci Farník: https://agendafarnosti.cz/domains/katedralaolomouc.cz/clanek.php?id=732

 • RORÁTY: v pátek ráno v 7:00 v katedrále. Prosím děti, aby si vzaly s sebou lampičky. Protože nás pandemická situace omezuje, nebude po rorátech snídaně. S prázdnou ale neodejdete.

 • Synodální proces v naší farnosti probíhá. Pamatujme v modlitbě.

 • V kryptě katedrály probíhá výstava betlémů. Časy, kdy je otevřeno jsou na vývěsce a na webu.

 • Charita Olomouc vyhlásila vánoční sbírku Krajíc chleba pro chudé za účelem zajištění potravin na štědrovečerní večeři pro lidi bez domova a osoby ohrožené chudobou. Preferované potraviny jsou ovoce, káva, čaj, vánoční cukroví, cukr, konzervy, sladkosti a také hygienické potřeby. Sbírka potrvá do 23. prosince. Darované potraviny můžete nosit přímo na Charitu – ulice Wurmova 5. Děkujeme.

 • V úterý 14. 12. v 19:00 se v katedrále koná Adventní varhanní koncert v podání Karla Martínka. 

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Dnes je pravidelná měsíční sbírka na opravu střechy kostela. Předem díky všem dárcům!

 • Ve středu po večerní mši svaté budu zapisovat úmysly na mše svaté na leden, únor a březen.

 • Příští neděli bude přede mší svatou příležitost ke svátosti smíření před svátky. 
 • Synodální proces probíhá, skupinky se scházejí. Pamatujme v modlitbě.  

 • Charita Olomouc vyhlásila vánoční sbírku Krajíc chleba pro chudé za účelem zajištění potravin na štědrovečerní večeři pro lidi bez domova a osoby ohrožené chudobou. Preferované potraviny jsou ovoce, káva, čaj, vánoční cukroví, cukr, konzervy, sladkosti a také hygienické potřeby. Sbírka potrvá do 23. prosince. Darované potraviny můžete nosit přímo na Charitu – ulice Wurmova 5. Děkujeme.