Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 5.8. do 13.8.2023

SOBOTA 5.8.2023 POSVĚCENÍ ŘÍMSKÉ BAZILIKY PANNY MARIE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 6.8.2023 SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
08:00 katedrála Za pravdomluvnost, statečnost a čestnost pro pracovníky ve sdělovacích prostředcích  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Na poděkování za přijatá dobrodiní, požehnání a ochranu Panny Marie  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 7.8.2023 PONDĚLÍ 18. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Prosba o světlo Ducha Svatého (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 8.8.2023 PAMÁTKA SV. DOMINIKA, KNĚZE
07:00 sv. Anna Za živé a + farníky z Jičiny  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 9.8.2023 SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE, PANNY A MUČEDNICE, PATRONKY EVROPY
07:00 sv. Anna Na poděkování za 90 let života s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu  (P. Jan Čukáš)
17:15 Povel kaple mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 10.8.2023 SVÁTEK SV. VAVŘINCE, MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna Na poděkování za dva roky života dcery s prosbou o požehnání do dalších let  (P. Ladislav Švirák)
17:00 katedrála Svátost smíření (Mons. Bohumír Vitásek a Mons. Josef Šich) do 18:00 
PÁTEK 11.8.2023 PAMÁTKA SV. KLÁRY, PANNY
07:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Čeganovu  (P. František Dobeš)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Zvěřovu a za duše v očistci (P. Jan Čukáš)
SOBOTA 12.8.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za + Annu Švirákovou a za živou a + rodinu Švirákovu  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Svatební mše: Jan Jurčík a Anna Šamajová (P. Metoděj Němec) 
12:30 katedrála Svatební obřad: Petr Chudoba a Michaela Bezdíčková  (P. Ladislav Švirák)
13:30 katedrála Svatební obřad: Martin Dominik a Šárka Navrátilová  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 13.8.2023 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Marii a Františka Dvořákovy, P. Josefa Benáčka, rodiče a sourozence (P. Vít Hlavica) 
08:30 Hodolany Na úmysl dárce a za duše v očistci (P. František Dobeš)
10:00 katedrála a živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jan Čukáš)
10:35 Nové Sady Na poděkování za 20 let života s prosbou o další pomoc a ochranu  (P. František Dobeš)
  • PRÁZDNINOVÝ PROGRAM BOHOSLUŽEB: pondělí – pátek 7:00 (sv. Anna), sobota 8:00 (sv. Anna), neděle 8:00 a 10:00 (katedrála). Svátost smíření – čtvrtek 17:00 – 18:00 (katedrála)

  • V úterý 8. 8. v 19:00 proběhne v katedrále sv. Václava v Olomouci slavnostní koncert duchovní hudby, při kterém vzpomeneme na P. Pavla Křížkovského (1820-1885), nejvýznamnějšího moravského skladatele 19. stol. a regenschoriho v olomoucké katedrále v letech 1872-1883. Vystoupí Mužský pěvecký sbor Křížkovský, sóla: Pavel Valenta, Ondřej Múčka, Tomáš Krejčí, Jiří Miroslav Procházka, kvartet trombonů z Moravské filharmonie, na varhany doprovodí Jiří Stodůlka a řídí Jan Gottwald; zazní reprezentativní výběr liturgických a duchovních skladeb zmíněného skladatele (Requiem, Sv. Cyril a Metoděj, Zahrada Boží, Zdrávas Maria, Pastýř a poutníci aj.). Koncert se koná v rámci festivalu Olomoucké hudební slavnosti.

  • V pátek 18. srpna jedeme na farní výlet do Prahy za otcem arcibiskupem Janem. Autobus je naplněn. Odjezd autobusu od katedrály bude v 6:00. Prohlédneme si pražskou katedrálu. Mše svatá v 11:00 bude v kapli sv. Václava. Společný oběd. Od 14:00 prohlídka arcibiskupského paláce a beseda s o. arcibiskupem. Návrat kolem 20 – 21 hodiny.

  • V sobotu 26. srpna 2023 se na Svatém Hostýně koná Arcidiecézní POUŤ RODIN. Mše svatá je v 10:15 na venkovním podiu a následuje program pro rodiny a děti. Zakončení bude v 15:15 svátostným požehnáním.

 Hodolany:

  • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

  • Během prázdnin budou mše svaté v neděli 8:30 a v pátek v 18:00

  • Děkuji všem, kteří jste připravovali a podpořili farní tábor dětí z naší farnosti, který proběhl tento týden ve Vysokých Žibřidovicích.

 

Nové Sady:

  • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

  • Mše svatá v neděli v 10:35 a ve středu v 17:15

  • Ve středu je mše svatá v 17:15 v kapli na Povelu