Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 18.12. do 1.1.2023

NEDĚLE 18.12.2022 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:00 katedrála Za + P. Josefa Benáčka, Františka a Marii Dvořákovy, rodiče a sourozence (od 7:30 sv. smíření)  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za rodinu Půdovu, Sogelovu a Fryblíkovu (od 7:45 sv. smíření)  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík - betlémské světlo 
Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá (od 9:15 sv. smíření)  (P. Jan Čukáš)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
PONDĚLÍ 19.12.2022 PONDĚLÍ PO 4. NEDĚLI ADVENTNÍ
07:00 sv. Anna Za Františku a Aloise Balcaříkovy  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Jiří Koníček)
ÚTERÝ 20.12.2022 ÚTERÝ PO 4. NEDĚLI ADVENTNÍ
07:00 sv. Anna Za Aloise Balcaříka a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 21.12.2022 STŘEDA PO 4. NEDĚLI ADVENTNÍ
07:00 sv. Anna Za Jitku a Ladislava Oklešťkovy  (P. Jiří Koníček)
13:00 Hodolany Pohřeb + paní Jany Novákové  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 22.12.2022 ČTVRTEK PO 4. NEDĚLI ADVENTNÍ
07:00 sv. Anna Za Františku a Aloise Balcaříkovy  (P. Jiří Koníček)
17:00 sv. Anna ADORACE (sv. Anna) a sv. smíření (katedrála) do 18:30
18:00 sv. Anna Za + rodiče, rodinu Štefkovu a Hellerovu (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 23.12.2022 PÁTEK PO 4. NEDĚLI ADVENTNÍ
06:30 katedrála RORÁTY pro rodiny s dětmi: Prosba o Boží požehnání  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Za Aloise Balcaříka a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
SOBOTA 24.12.2022 SVÁTEK ŠTĚDRÝ DEN
08:00 katedrála Adventní: Za + otce a živou rodinu Koníčkovu  (P. Jiří Koníček)
15:00 katedrála Vánoční mše sv. pro rodiny s dětmi: Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
21:00 Hodolany "Půlnoční": Za živou a + rodinu Kopečných a duše v očistci (P. Jan Čukáš)
21:00 katedrála "Půlnoční" pontifikální biskup Josef Nuzík
Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
21:00 Nové Sady "Půlnoční": mše svatá  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 25.12.2022 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - ZÁVAZNÝ ZASVĚCENÝ SVÁTEK
08:00 katedrála Za + Miroslava Běhala, Rostislava Kotrlu, Ivetu, Alenu a Františka Švončinárovy, Ludmilu a Miroslava Šlimarovy  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za vedení DSv. pro rodinu Duškovu, Novotných, Miščíkovu a Belaníkovu (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík
Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá (P. Jan Čukáš)
PONDĚLÍ 26.12.2022 SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
08:00 katedrála Za živou a + rodinu Ševčíkovu a na poděkování za dar zdraví (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za rodinu Rumanovu, Pajerovu a duše v očistci (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + rodiče Zdenu a Lubomíra Voráčovy  (P. Jan Čukáš)
10:00 Nové Sady mše svatá (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 27.12.2022 SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY
07:00 sv. Anna Za + příbuzné a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 28.12.2022 SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ
07:00 sv. Anna Za ochranu počatého života  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany mše svatá  (P. Jan Čukáš)
18:00 Nové Sady mše svatá (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 29.12.2022 PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ
18:00 sv. Anna Za + Jindřišku Čeganovou  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 30.12.2022 SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
10:00 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík - žehnání tříkrálovým koledníkům
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Zdařilovu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
18:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jiří Koníček)
SOBOTA 31.12.2022 SEDMÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ; SV. SILVESTRA I., PAPEŽE
15:00 katedrála Na poděkování za přijatá dobrodiní v roce 2022 s prosbou o Boží pomoc a požehnání do roku 2023 (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 1.1.2023 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE - ZÁVAZNÝ ZASVĚCENÝ SVÁTEK, NOVÝ ROK
08:00 katedrála Za ochranu Panny Marie a obnovu víry a zbožnosti v českém národě  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík
Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jan Čukáš)
 • Dnes po desáté mši svaté proběhne v sakristii MISIJNÍ JARMARK. Srdečně všechny zveme. Výtěžek odešleme na účet Papežských misijních děl. Předem děkujeme za vaše zapojení.

 • V sakristii je ke koupi Vánoční víno z arcibiskupských sklepů v Kroměříži.

 • Poslední RORÁTY pro rodiny s dětmi budou v pátek 22. prosince v 6:30 v katedrále. Děti si přinesou lucerničku a po mši svaté bude pro děti připravena snídaně ve farním domě.

 • Příležitost ke svátosti smíření v katedrále bude v tomto předvánočním týdnu: středa, čtvrtek, pátek – vždy od 17:00 do 18:30.

 • Všechny děti společně s rodiči zvu na tradiční Vánoční mši svatou na Štědrý den v 15:00 v katedrále. Půlnoční mše pak začíná ve 21:00 s biskupem Josefem Nuzíkem. Ostatní najdete v Pořadu bohoslužeb.

 • ŽIVÝ BETLÉM. Přijměte pozvání na představení o narození Ježíše Krista, které připravili Ondřej Chlup společně s dětmi a mladými z naší farnosti. Přestavení se uskuteční 25. 12. a 26. 12. vždy v těchto časech: začátky představení: 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

 • Modlitby matek zvou další zájemkyně do svého společenství. Scházíme se každé úterý v 16:30 v učebně na faře. Informace nebo dotazy u Daniely Němcové (603 344 054)

 • Setkávání seniorů. Jste senioři a cítíte se sami? Pak tedy přijďte mezi nás. Budeme se setkávat vždy 2. a 4. úterý v měsíci od 9:00 do 11:00 v učebně na faře u katedrály (Václavské nám. 6). První setkání je v úterý 10.1. Co můžete očekávat? Pohodová setkání vytvářená podle Vašich zájmů a zálib s duchovní náplní. Těší se na Vás Markéta tel.: 721 798 095 a Marie mail: mabraham@email.cz

 • Milí mladí, papež František vás zve na SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE V LISABONU. Setkání s ním a mnoha mladými z celého světa se uskuteční 1. – 6. 8. 2023 právě v Lisabonu. Předtím bude možné prožít přípravný týden v některé z portugalských diecézí a to ve dnech 26.7.-31.7. 2023. Olomoucká arcidiecéze nabízí všem mladým z našich farností, kteří se přihlásí do 20. 12. 2022 a zaplatí zálohu 5 000 Kč, že dostanou jednorázový příspěvek 3 500 Kč, o který se vám cena setkání sníží.  O tuto částku není třeba žádat, bude předána Sekci pro mládež za každého automaticky. Setkání mládeže s papežem tak může být krásným vánočním dárkem, ke kterému se připojí i naše farnost výši příspěvku 1 500 Kč. Celkem tedy dostanete každý přihlášený podporu 5000 Kč. Přihlášku s různými variantami účasti na setkání v Lisabonu najdete na webu: svetovednymladeze.cz

 • Srdečně vás zveme na slavnostní žehnání tříkrálovým koledníkům, které se uskuteční 30. 12. 2022 v 10:00 v katedrále. Po mši svaté bude občerstvení v kavárně Bistrá kráva a kdo by měl sílu a chuť, může si udělat pouť po olomouckých betlémech. Počty účastníků nám, prosím, nahlaste (viz odkaz farní web).

 • Milí farníci, rádi bychom vás požádali jménem Charity Olomouc o pomoc při Tříkrálové koledě 2023. Koleda v naší farnosti proběhne od 1. 1. 2023 do 15. 1. 2023. Prosím ochotné vedoucí skupinek a koledníky, aby se mi do 23. 12. 2023 ozvali na mailovou adresu: buková@olomouc.charita.cz nebo na můj telefon 731 402 055, abych mohla požádat o kasičky a materiál potřebný ke koledě. Prosíme, přivítejte koledníky ve svých domovech s laskavostí a štědrostí, protože díky ní může Charita podporovat péči o staré a opuštěné či umírající, o lidi ohrožené sociálním vyloučením, o lidi bez domova, týrané osoby, oběti trestných činů, duševně choré, handicapované, nemocné a o další lidi v nouzi či v těžkých životních situacích. Děkujeme.

 • Milí farníci, dovolujeme si vás pozvat na Ples Farnosti sv. Václava a 8 střediska Vládi Tylšara, který se bude konat 20.1. 2023 v Sokolovně ve Chvalkovicích. Začátek plesu je v 19 hodin. Vstupné: dospělý 200Kč a studenti 150Kč, bude k zakoupení před plesem, přímo na místě. Zároveň vás prosíme o dary do tomboly, které můžete přinést zákristie. Děkujeme a těšíme se, že po dvouleté pauze si ples náležitě užijeme.

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 

 Hodolany:
 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Ve středu ve 13:00 bude pohřeb + paní Jany Novákové

 • Ve středu a v pátek večerní mše svatá nebude. Ruší se i středeční zpovídání, využijte Holici nebo katedrálu.

 • Příležitost ke svátosti smíření bude v katedrále – středa, čtvrtek, pátek vždy od 17:00 do 18:30

 • Zapište se, prosím, na hlídání kostela v neděli na Boží narození a v pondělí na sv. Štěpána, aby lidé mohli přijít k betlému. Všem ochotným předem děkuji. Kostel bude otevřen od 14:00 do 16:00
 • Bohoslužby během svátků: Štědrý den – půlnoční ve 21:00, neděle 25. 12. – Boží narození v 8:30, pondělí 26.12. – sv. Štěpána v 8:30, ve středu 28.12. – sv. Mláďátek v 18:00, v pátek 30.12. – svátek sv. Rodiny v 18:00, v neděli 1.1.2023 – Nový rok a Matky Boží Panny Marie v 8:30

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Příležitost ke svátosti smíření v Holici bude ve středu 21. 12. od 17:00 do 18:00.

 • Upřímně děkuji všem, kdo jakkoli pomáháte s přípravou vánočních svátků v kostele.

 • Zapište se, prosím, na hlídání kostela v neděli na Boží narození a v pondělí na sv. Štěpána, aby lidé mohli přijít k betlému. Všem ochotným předem děkuji. Kostel bude otevřen od 14:00 do 16:00
 • Bohoslužby během svátků: Štědrý den – půlnoční ve 21:00, neděle 25.12. – Boží narození v 10:00, pondělí 26.12. – sv. Štěpána v 10:00, ve středu 28.12. – sv. Mláďátek v 18:00, v pátek 30.12. – svátek sv. Rodiny v 18:00, v neděli 1.1.2023 – Nový rok a Matky Boží Panny Marie v 10:00