Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 26.8. do 3.9.2023

SOBOTA 26.8.2023 SOBOTA 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
13:00 katedrála Svatební obřad: Petr Stejskal a Simona Růžičková  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 27.8.2023 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Marii Chvátalovou (1. výročí +)  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela a za + P. Josefa Beneše  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za nedožitých 60 let života (P. Ján Čukáš)
Za + Květoslavu Dvořákovou, aby zakoušela radost v Božím království (P. Jiří Koníček)
10:35 Nové Sady mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 28.8.2023 PAMÁTKA SV. AUGUSTINA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Prosba o vedení Duchem Svatým  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 29.8.2023 PAMÁTKA UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE
07:00 sv. Anna Za + manžela Pavla, švagra Milana a Mariána a rodiče z obou stran (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 30.8.2023 STŘEDA 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za Boží požehnání pro mladou rodinu a za jejich nenarozené děti  (P. Jan Čukáš)
17:15 Nové Sady mše svatá  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 31.8.2023 ČTVRTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za rodinu Pospěchovu a duše v očistci  (P. František Dobeš)
17:00 katedrála Svátost smíření (Mons. Bohumír Vitásek a Mons. Josef Šich) do 18:00 
PÁTEK 1.9.2023 PÁTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
07:00 sv. Anna Na poděkování s prosbou o Boží požehnání pro živé rodiny  (P. Ladislav Švirák)
17:15 Hodolany Adorace a svátost smíření  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za + P. Petra Bürgla  (P. Jan Čukáš)
18:00 katedrála Za naše děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. František Dobeš)
SOBOTA 2.9.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za vnoučata a jejich rodiny  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Pohřeb + pana Ing. Miroslava Vahalíka  (P. Ladislav Švirák)
13:00 katedrála Svatební mše: Jarolím Špirka a Lenka Jochcová  (P. Ladislav Švirák)
16:00 katedrála Mariánské večeřadlo 
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 3.9.2023 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Na poděkování za přijaté milosti s prosbou o uzdravení Pavly a ochranu Panny Marie pro rodinu  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za živou a + rodinu Čechovskou  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály, zvláště za všechny školáky, studenty a učitele  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za + rodiče a sestru a za živou rodinu Šnevajsovu  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
 • Prázdninový pořad bohoslužeb platí do čtvrtku. Od pátku 1. září se vracíme k normálnímu programu. Tzn., že v pátek bude i večerní mše v 18:00. Sobota je první v měsíci – bude také večerní mše v 18:00.

 • Upřímně děkuji všem, kteří připravili farní tábor, který včera skončil. Díky také všem, kteří jste mladé provázeli modlitbou.

 • V neděli při desáté požehnáme dětem školní tašky a pomůcky. Přineste si je s sebou na mši svatou. Všem dětem a mladým, stejně tak i rodičům a učitelům připomínám, abychom nový školní rok začali také svátostí smíření a svatým přijímáním!!! Pro Boží milost a pomoc je třeba také připravit podmínky.

 • Na stojanu s tiskovinami si vezměte přihlášky pro děti do náboženství na příští školní rok. Je tam uvedeno i místo a čas jednotlivých hodin.

 • KURZ ALFA začíná 26. září a bude trvat do 12. prosince. Každé úterý u sester františkánek v ulici Akademická. Přihlásit se můžete na: olomouc@seznam.cz nebo 608 491 670

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Během prázdnin budou mše svaté v neděli 8:30 a v pátek v 18:00

 • Pátek je první v měsíci. Od 17:15 bude adorace a sv. smíření. V 18:00 mše svatá.

 • Příští neděli požehnáme dětem školní tašky. Děti, přineste si je s sebou na mši svatou. Všem dětem a mladým, stejně tak i rodičům a učitelům připomínám, abychom nový školní rok začali také svátostí smíření a svatým přijímáním!!! Pro Boží milost a pomoc je třeba také připravit podmínky.

 • Příští neděli po mši svaté promítneme krátkou videoprezentaci z letošního tábora ve Vysokých Žibřidovicích, jste všichni srdečně zváni.

 • Katecheze pro děti bude letos probíhat opět v pátky odpoledne na faře. Mladší děti od 15:30 -  pro děti navštěvující školku, 1. a 2. třídu. Starší děti od 16:30 – pro děti které se chtějí připravovat na první svaté přijímání a také pro ty, co už u 1. sv. přijímání byly.  Horní věková hranice není omezená.

 • KURZ ALFA začíná 26. září a bude trvat do 12. prosince. Každé úterý u sester františkánek v ulici Akademická. Přihlásit se můžete na: olomouc@seznam.cz nebo 608 491 670


Nové Sady:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá v neděli v 10:35 a ve středu v 17:15

 • V pondělí ve 20:00 v kostele – Modlitby otců

 • Příští neděli požehnáme dětem školní tašky. Děti, přineste si je s sebou na mši svatou. Všem dětem a mladým, stejně tak i rodičům a učitelům připomínám, abychom nový školní rok začali také svátostí smíření a svatým přijímáním!!! Pro Boží milost a pomoc je třeba také připravit podmínky.

 • Na stojanu s tiskovinami si vezměte přihlášky pro děti do náboženství na příští školní rok. Je tam uvedeno i místo a čas jednotlivých hodin.

 • V sakristii si můžete zapisovat mše svaté na zbytek srpna a pak září, říjen a listopad

 • KURZ ALFA začíná 26. září a bude trvat do 12. prosince. Každé úterý u sester františkánek v ulici Akademická. Přihlásit se můžete na: olomouc@seznam.cz nebo 608 491 670

 • Zapisujte se, prosím, do služeb ve farnosti – sekání trávy, nedělní katecheze, farní kavárny …