Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 13.5. do 21.5.2023

SOBOTA 13.5.2023 PANNY MARIE FATIMSKÉ
08:00 sv. Anna Za uzdravení a ochranu Panny Marie pro Pavlu po operaci  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 14.5.2023 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Josefa Duška, živou rodinu a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Tichých a Mikešovu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. František Dobeš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 15.5.2023 PONDĚLÍ 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za Martina a Barboru a za živou a + rodinu  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 16.5.2023 SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna Za zdraví a Boží požehnání pro Annu, Michala, Andrii, Andriana a Marii (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 17.5.2023 STŘEDA 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + z rodiny, + ve válce a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany (vigilie) Za živou a + rodinu Stříteckou a Hrachovcovu  (P. František Dobeš)
18:00 Nové Sady (vigilie) mše svatá (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 18.5.2023 SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
07:00 katedrála Na úmysl dárce  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík 
Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 19.5.2023 PÁTEK 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE (ZAČÍNÁ DEVÍTIDENNÍ PŘÍPRAVA NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO)
07:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
18:00 katedrála Za dar zdraví pro Libuši Matuchovou a za její + rodiče Roudnické  (P. František Dobeš)
SOBOTA 20.5.2023 PAMÁTKA SV. KLEMENTA MARIE HOFBAUERA, KNĚZE
08:00 sv. Anna Za + Augustýna a Antonii Hanákovy  (P. Jan Čukáš)
15:00 katedrála Děkanátní pouť Prostějov a Vyškov - setkání s biskupem 
16:00 katedrála Děkanátní pouť Prostějov a Vyškov - adorace NSO 
17:00 katedrála Děkanátní pouť Prostějov a Vyškov - mše sv. s biskupem Josefem 
NEDĚLE 21.5.2023 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 katedrála Za + Nikolaje a Františku a Boží ochranu pro živou rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany POUTNÍ - Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Nezhybovu a Tomčíkovu  (P. František Dobeš)
10:00 Nové Sady POUTNÍ - Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
14.–16. 5.   Porada děkanů – Svatý Hostýn
 • Dnešní neděli slavíme jako den modliteb za pronásledované křesťany. Při bohoslužbách se koná sbírka na pomoc těm, kteří kvůli své víře trpí. Díky všem dárcům!

 • Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše svaté jsou v 7:00 a v 18:00 v katedrále. Večerní mši bude celebrovat biskup Josef Nuzík.

 • V pátek v 19:00 pokračuje příprava k biřmování ve farním domě.

 • Centrum pro rodinu: Zveme všechny manželské páry i ostatní zájemce na online seminář, věnovaný dobrým rodinným a manželským vztahům. Zvláště se bude věnovat tomu jak zacházek s konflikty a jak umíme odpouštět.  Dozvíte se, jak je řešit a jak jim předcházet, Seminářem nás provede mediátor a rodinný konzultant Jan Zajíček.  Přihlášení je možné do pondělí 15. 5. do 12 hod. Všechny informace se dozvíte na rodinnyzivot.cz

 • V pátek 2. června proběhne Noc kostelů. Budeme rádi, když se zapojíte do jejího průběhu. Přihlaste se, prosím, u paní Petry Otýpkové (731 402 036).

 • Charita Olomouc zve všechny tříkrálové koledníky i zájemce o koledování na Den pro malé a velké krále, který se uskuteční v sobotu 20. 05. 2023. Podrobnosti na letáčku nebo na webu Charity. Dotazy směřujte na koordinátorky TKS tks@olomouc.charita.cz  Těšíme se na Vás. 

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá ve středu a v pátek v 18:00 a v neděli v 8:30

 • Ve středu při mši svaté slavíme vigilii Nanebevstoupení Páně

 • Dnešní neděli slavíme jako den modliteb za pronásledované křesťany. Při bohoslužbách se koná sbírka na pomoc těm, kteří kvůli své víře trpí. Díky všem dárcům!

 • Příští neděli slavíme pouť k Panně Marii Pomocnici křesťanů. Vlastní slavnost je pak ve středu 24. května.

 • června proběhne Noc kostelů. Kdo z vás by se chtěl zapojit do tvorby knížečky k večernímu rozjímání, na zadních lavicích najdete návod jak na to. Příspěvky prosím odevzdejte do 20. května. 

 • Dnes po mši svaté proběhne Farní kavárna

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • Ve středu při mši svaté slavíme vigilii Nanebevstoupení Páně

 • Dnešní neděli slavíme jako den modliteb za pronásledované křesťany. Při bohoslužbách se koná sbírka na pomoc těm, kteří kvůli své víře trpí. Díky všem dárcům!

 • Příští neděli slavíme pouť k sv. Urbanovi.