Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 2.9. do 10.9.2023

SOBOTA 2.9.2023 SOBOTA 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 3.9.2023 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Na poděkování za přijaté milosti s prosbou o uzdravení Pavly a ochranu Panny Marie pro rodinu  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za živou a + rodinu Čechovskou  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály, zvláště za všechny školáky, studenty a učitele  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady Za + rodiče a sestru a za živou rodinu Šnevajsovu  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 4.9.2023 PONDĚLÍ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za dar víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 5.9.2023 SV. TEREZIE Z KALKATY
07:00 sv. Anna Za nemocné  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 6.9.2023 STŘEDA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + z rodiny Obadalovy, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu  (P. Ladislav Švirák)
17:15 Nové Sady Za maminku Ludmilu, její sestru, rodiče a děti  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Čechovskou  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 7.9.2023 SV. MELICHARA GRODECKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
07:00 sv. Anna Za + rodiče Hrachovcovy  (P. František Dobeš)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za + Helenu Bartulcovu  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 8.9.2023 SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE
07:00 sv. Anna Za dar zdraví a Boží požehnání pro bratra  (P. František Dobeš)
18:00 Hodolany Za Boží požehnání pro vnuky a Verunku  (P. Jan Čukáš)
18:00 katedrála Za + Libuši Matuchovou a její rodiče  (P. František Dobeš)
SOBOTA 9.9.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za + manžela Tomáše a duše v očistci  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 10.9.2023 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + Jiřího Plevu, + Marii Pejčochovou a za rodiny z obou stran (P. Ĺubomír Žák) 
08:30 Hodolany Za + Josefa a Markétu Friedmannovy a celou živou a + rodinu  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za Ludmilu a Jana Misařovy, Marii a Václava Růžičkovy a Miluši a Antonína Muchovy (P. Jan Čukáš)
10:35 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
 • Na stojanu s tiskovinami si vezměte přihlášky pro děti do náboženství na příští školní rok. Je tam uvedeno i místo a čas jednotlivých hodin.

 • V sobotu 9. září od 9:00 proběhne generální úklid Farního domu. Prosíme o pomoc muže i ženy. Zvláště prosíme o pomoc ty, kteří pravidelně využívají FD k různým setkáním. Předem velké díky.

 • V pondělí 11. září v 18:00 bude další setkání farní rady na faře.

 • Farní evangelizační buňka nabízí společenství Vám, kteří žádné nemáte a chcete se společně modlit, zamýšlet nad písmem a chválit našeho Pána. Scházíme se v pondělí od 18:00 do 19.30 na faře. Kontakt Věnka Vyvozilová. Klidně přijďte i bez předchozího přihlášení.

 • Malá scholička: pro děti 4 – 10 let. Místo a čas konání: každý čtvrtek v 17:00 ve farním domě. Vedoucí: Klára Fremlová (více info na nástěnce) 

 • Velká schola: pro mládež ba dospělé od 11 let. Každé úterý v 16:30 pravděpodobné ve Farním domě. Každou 1. neděli v měsíci v 8:00 v sakristii katedrály. Vedoucí: Ludmila Janoštíková

 • KURZ ALFA začíná 26. září a bude trvat do 12. prosince. Každé úterý u sester františkánek v ulici Akademická. Přihlásit se můžete na: olomouc@seznam.cz nebo 608 491 670

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Dnes po mši svaté promítneme krátkou videoprezentaci z letošního tábora ve Vysokých Žibřidovicích, jste všichni srdečně zváni.

 • 8. září v pátek odpoledne mezi 15:00 a 17:00 budeme na faře uklízet kancelář a vedlejší místnost, včetně mytí oken. Kdo by chtěl pomoci, je vítán.

 • Po prázdninové přestávce začnou opět biblické hodiny. Konají se jednou za 14 dní ve středu po mši sv. na faře. Srdečně zveme každého zájemce. Nejbližší biblické hodiny se uskuteční 6. a 20. září.

 • Zkoušky chrámového sboru se konají každý pátek v 19:00 hod. na kůru. Začínáme tento pátek 8. září. Rádi přijmeme nové zpěvačky a zpěváky. Stačí přijít kdykoli na zkoušku.

 • Katecheze pro děti bude letos probíhat opět v pátky odpoledne na faře. Mladší děti od 15:30 -  pro děti navštěvující školku, 1. a 2. třídu. Starší děti od 16:30 – pro děti které se chtějí připravovat na první svaté přijímání a také pro ty, co už u 1. sv. přijímání byly.  Horní věková hranice není omezená.

 • KURZ ALFA začíná 26. září a bude trvat do 12. prosince. Každé úterý u sester františkánek v ulici Akademická. Přihlásit se můžete na: olomouc@seznam.cz nebo 608 491 670

 

Nové Sady:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá v neděli v 10:35 a ve středu v 17:15

 • V pondělí ve 20:00 v kostele – Modlitby otců

 • Na stojanu s tiskovinami si vezměte přihlášky pro děti do náboženství na příští školní rok. Je tam uvedeno i místo a čas jednotlivých hodin.

 • V sakristii si můžete zapisovat mše svaté na zbytek srpna a pak září, říjen a listopad

 • KURZ ALFA začíná 26. září a bude trvat do 12. prosince. Každé úterý u sester františkánek v ulici Akademická. Přihlásit se můžete na: olomouc@seznam.cz nebo 608 491 670

 • Zapisujte se, prosím, do služeb ve farnosti – sekání trávy, nedělní katecheze, farní kavárny …