Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB farnost sv. Václava, farnost Hodolany
od 26.2. do 6.3.2022

SOBOTA 26.2.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Na úmysl Sester Ježíšových  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 27.2.2022 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - SBÍRKA NA UKRAJINU
08:00 katedrála Za + Jaroslava Boháče, manželku, rodiče, sourozence a živou rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Arcibiskup Jan celebruje mši svatou za mír na Ukrajině. Přímý přenos můžete sledovat on-line
Na poděkování za 22 let společného života (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 28.2.2022 PONDĚLÍ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Čeganovu  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 1.3.2022 ÚTERÝ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za dar zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro nemocné sestry (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 2.3.2022 POPELEČNÍ STŘEDA - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
07:00 katedrála Udělování popelce ve mši svaté // volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
17:30 --- katedrála a Hodolany - Pobožnost Křížové cesty 
18:00 Hodolany Udělování popelce ve mši svaté
Na poděkování za přijatá dobrodiní a duše v očistci (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Udělování popelce ve mši svaté - pontifikální arcibiskup Jan 
Za pokoj a mír na Ukrajině a v celé Evropě  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 3.3.2022 ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za neteř Radmilu (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 4.3.2022 PÁTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
07:00 sv. Anna volný úmysl  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Pohřeb + paní Boženy Chytilové (P. Ladislav Švirák)
17:15 Hodolany Adorace a svátost smíření  (P. František Dobeš)
17:30 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
18:00 Hodolany Na poděkování za Boží pomoc a ochranu (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 5.3.2022 SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
08:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Přijetí katechumenů naší arcidiecéze mezi čekatele křtu - celebruje biskup Antonín 
16:00 katedrála Mariánské večeřadlo 
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 6.3.2022 1. NEDĚLE POSTNÍ - SBÍRKA HALÉŘ SV. PETRA
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Stanislava a Janu Hanákovy a jejich živou a + rodinu (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Kolářovu, Kohlerovu, Lakomou a Holou (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty - Marie Maňáková 
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
 • Sestry a bratři, věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti celé situace na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili. Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní. Vaši čeští a moravští biskupové.

 • Dnes se koná celonárodní kostelní sbírka na pomoc Ukrajině. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Je možné přispět také přímo na sbírkové konto Charity ČR 55660022/0800 (Česká spořitelna), variabilní symbol 104. Platbu je možné provést i pomocí QR kódu – plakát je na vývěskách.

 • Příští neděli se koná sbírka Haléř sv. Petra.

 • Popeleční středou začíná svatopostní doba. Je to den přísného postu od masa a újmy. Všichni se, prosím, připojme k výzvě papeže Františka a na Popeleční středu nabídněme Pánu své posty a modlitby za Ukrajinu.

 • Křížové cesty během postní doby budou vždy v pátek od 17:30 a v neděli od 15:00 (zapište se, prosím, v sakristii k vedení KC). První Křížová cesta za dar míru bude na Popeleční středu od 17:30.

 • Příští sobotu v 10:00 bude v katedrále mše svatá s přijetím katechumenů naší diecéze mezi čekatele křtu. A protože je to první sobota, bude také večerní mše svatá v 18:00

 • Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro období přípravy na velikonoce "Postní kapky" (téma - RODINA). Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránky můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na postnikapky.cznebo plakátku.

 

Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše…

 • Pravidelná měsíční sbírka na opravu střechy kostela z minulé neděle činí 6 700 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

 • Dnes se koná celonárodní kostelní sbírka na pomoc Ukrajině. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Je možné přispět také přímo na sbírkové konto Charity ČR 55660022/0800 (Česká spořitelna), variabilní symbol 104. Platbu je možné provést i pomocí QR kódu – plakát je na vývěsce.

 • Příští neděli se koná sbírka Haléř sv. Petra.

 • Pátek je první v měsíci. Od 17:15 bude adorace NSO a svátost smíření. Od 18:00 mše svatá.

 • Křížové cesty během postní doby budou vždy v pátek od 17:30 a v neděli od 8:00 (zapište se, prosím, za lavicemi k vedení KC). První Křížová cesta za dar míru bude na Popeleční středu od 17:30.

 • V létě opět plánujeme uskutečnit letní pobyt pro děti nejen z naší farnosti. Proběhne od 31. července do 6. srpna 2022. Místo pobytu bude fara v Libině. Přihlášky si můžete vzít na zadních lavicích, vyplněné je odevzdejte do konce března.

 • Synodální proces je ve fázi, kdy skupinky ukončily činnost aktivního setkávání. Vážíme si zapojení moderátorů i zúčastněných. Prosíme o modlitbu v následujících týdnech nejen za diecézní tým, který bude informace zpracovávat do syntézy, ale i za to, aby vzájemná setkávání obohatila a zefektivnila chod farních společenství.