Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 17.6. do 25.6.2023

SOBOTA 17.6.2023 PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
09:30 katedrála JÁHENSKÉ SVĚCENÍ - světitel Mons. Josef Nuzík 
NEDĚLE 18.6.2023 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + příbuzné a za duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Stanislava Hanáka a jeho živou a + rodinu  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za + Břetislava Tomčíka, + Bohumíra Karáska a rodiny dětí  (P. Jan Čukáš)
10:00 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
PONDĚLÍ 19.6.2023 SV. JANA NEPOMUCKÉHO NEUMANNA, BISKUPA
07:00 sv. Anna Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 20.6.2023 ÚTERÝ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za učitele, vychovatele, čistotu dětí a mládeže a za návrat mravnosti (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 21.6.2023 PAMÁTKA SV. ALOISE GONZAGY, ŘEHOLNÍKA
07:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Novákovu, Turkovu a Novotných  (P. Jan Čukáš)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 22.6.2023 SV. JANA FISCHERA, BISKUPA A TOMÁŠE MORA, MUČEDNÍKŮ
07:00 sv. Anna Za Michaelu Pohankovou  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 katedrála Za + Pavla Brychtu a živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 23.6.2023 PÁTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za dar víry a život z víry  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany (vigilie) Za živou a + rodinu Jedličkovu a Hanákovu (P. František Dobeš)
18:00 katedrála (vigilie) Za + Jana Šterce, nemocnou manželku Annu a celou živou a + rodinu (P. Jan Čukáš)
SOBOTA 24.6.2023 SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
08:00 katedrála Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 25.6.2023 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za ochranu počatého života  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za + Gizelu a Antonína Kyselých a celou živou a + rodinu (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály zvláště na poděkování za uplynulý školní rok, Boží ochranu a požehnání na prázdniny  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
 • Děkuji všem, kdo jste v tomto týdnu pomáhali s úklidem katedrály i s přípravou a průběhem včerejšího jáhenského svěcení!

 • FARNÍ DEN NAŠÍ FARNOSTI – bude příští neděli 25. června od 15:00 (parkán). Přijměte srdečné pozvání – všichni – malí i velcí. Těšíme se !

 • VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY – vychází na pátek 30. června (v 18:00 mše svatá)

 • Připravujeme Farní pouť 21. července „Po stopách arcibiskupa Josefa Karla Matochy“. Pojedeme do jeho rodiště – Pitína u Uherského Brodu a na zpáteční cestě se zastavíme na mariánském poutním místě Provodov. Zapisujte se v sakristii. Cena je 200 Kč.

 • srpna plánujeme farní výlet do Prahy za otcem arcibiskupem Janem. Můžete se přihlásit do konce června v sakristii.

 • DCPR – od 23. června 2023 do prosince 2023 - KMEN - kurz osobního rozvoje pro muže, kteří mají odvahu udělat další krok na cestě k naplnění smyslu svého života. 3 víkendová setkání + individuální práce, informace a přihlášky - kurz-kmen.cz(web: https://olomouc.dcpr.cz/)

 • DCPRod 1. července začíná - Rodina na cestě 2023 – poustevníci prázdninové putování pro rodiny po stopách poustevníků informace a přihlášky - cz(web: https://olomouc.dcpr.cz/)

 • DCPR – 9. července - Manželská setkání - Kroměříž - týdenní “dovolená” pro křesťanské manželské páry, které usilují o obnovu, zlepšení a upevnění vztahů v manželství a rodině. (hlídání dětí zajištěno) informace a přihlášky - manzelska.setkani.org (web: https://olomouc.dcpr.cz/)

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Příští neděli se koná sbírka na opravu střechy

 • Po mši svaté jste zváni na farní kavárnu.

 • Končí školní rok, rodiče s dětmi zveme v pátek od 16:30 na farní zahrádku a od 18:00 pak na mši svatou, přineste si prosím něco na opékání 

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00