Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 11.2. do 19.2.2023

SOBOTA 11.2.2023 PANNY MARIE LURDSKÉ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
17:00 katedrála česko-německá mše svatá - celebruje biskup Josef Nuzík 
NEDĚLE 12.2.2023 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za + manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci  (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany Za + Marii a Matěje Fouskovy, celou živou a + rodinu a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Za vnitřní uzdravení, obnovení vztahu a Boží požehnání pro očekávané narození dítěte  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 13.2.2023 PONDĚLÍ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za Martina a Barboru a živou a + rodinu  (P. František Dobeš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Jiří Koníček)
ÚTERÝ 14.2.2023 ÚTERÝ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za sestry Ludmilu a Jarmilu, zetě Václava a jejich rodiny  (P. Jiří Koníček)
STŘEDA 15.2.2023 STŘEDA 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Prosba o vedení Duchem Svatým  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Na poděkování za dar života Ladislava a Anny Novotných  (P. František Dobeš)
18:00 Nové Sady mše svatá (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 16.2.2023 ČTVRTEK 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za sestry Máriu, Tonku, Milku, Janku, bratra Milana a kamarádky Martušku a Marušku a za jejich rodiny  (P. Jan Čukáš)
17:00 sv. Anna ADORACE (sv. Anna) a svátost smíření v katedrále 
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. František Dobeš)
PÁTEK 17.2.2023 PÁTEK 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + Helenu Bartulcovu  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Na úmysl dárce  (P. František Dobeš)
18:00 sv. Anna Za + Josefa Martinku a živou rodinu  (P. Jan Čukáš)
SOBOTA 18.2.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za Veroniku, Karolínu a Terezu na přímluvu všech svatých (P. Jan Čukáš)
14:00 katedrála mše svatá pro varhaníky z diecéze - celebruje biskup Josef Hrdlička 
NEDĚLE 19.2.2023 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ // SBÍRKA HALÉŘ SV. PETRA
08:00 katedrála Za + manžela, švagry Milana a Mariana, za rodiče z obou stran a za duše v očistci (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za + Ladislava Šulce  (P. František Dobeš)
10:00 Nové Sady Za + Ing. Karla Waltra  (P. Ladislav Švirák)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
 • Příprava biřmovanců bude v pátek v 19:00 ve farním domě.

 • Příští neděli se koná sbírka Haléř sv. Petra.

 • Dětský karneval naší a hodolanské farnosti s názvem „Pohádková říše“ bude v sobotu 18. února od 14:30 v Domě dětí a mládeže na ulici 17. listopadu. Všechny děti i jejich rodiče co nejsrdečněji zvu. Prosíme o dary do tomboly, které můžete přinést na faru nebo do sakristie.

 • Děkanátní Centrum pro rodinu Véna zve ženy bez rozdílu věku a stavu v úterý 14. 2. od 16:00 do farního domu. Naším hostem bude  Daniel Soukup PhD., který představí téma: Manželství dříve a dnes ve srovnání židovské a křesťanské tradice.Těšíme se na vás

 • Řeckokatolická farnost v Olomouci a Cyrilometodějská křesťanská akademie při příležitosti svátku sv. Konstantina, Cyrila zvou na liturgicko-akademické uctění sv. Cyrila a Metoděje ve středu 15. 2. 2023 kde:kaple Sestoupení Svatého Ducha, budova kněžského semináře Olomouc (vchod z ulice Hrnčířská) program: 17:30 modlitba akathistu ke sv. Cyrilu a Metoději, 18:00 svatá liturgie 19:00 úvaha  Cyril a Metoděj v dialogu a jednotě východu a západu a diskusní a společenské setkání s pohoštěním informace:  www.grekokat.eu 

 • Příští neděli 19. února 2023 bude v Praze u Panny Marie Sněžné vysvěcen na kněze náš rodák a farník, nyní bratr františkán Ondřej Bernard Mléčka. Světitelem bude Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Primiční mši svatou bude slavit zde v katedrále v neděli 26. února 2023 v 10:00. Pokud chcete přispět na dar pro o. Bernarda, můžete tak učinit v sakristii u pana kostelníka.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Dětský karneval naší a dómské farnosti s názvem „Pohádková říše“ bude tuto sobotu 18. února od 14:30 v Domě dětí a mládeže na ulici 17. listopadu. Všechny děti i jejich rodiče co nejsrdečněji zvu. Prosíme o dary do tomboly, které můžete přinést na faru nebo do sakristie.

 • Příští neděli se koná sbírka Haléř sv. Petra.

 • Příští neděli proběhne po mši svaté další farní kavárna. Kdo z Vás by se chtěl zapojit do příprav, napište se prosím do tabulky na otevřené nástěnce v chodbičce kostela.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá bude ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • Příští neděli se koná sbírka Haléř sv. Petra.