Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 2.12. do 10.12.2023

SOBOTA 2.12.2023 SOBOTA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
18:00 katedrála Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 3.12.2023 1. NEDĚLE ADVENTNÍ // ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
08:00 katedrála Za + P. Josefa Benáčka, Františka a Marii Dvořákovy, celou živou a + rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + maminku  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Dětská: Za živé a + farníky a dobrodince katedrály (P. Ĺubomír Žák) 
10:35 Nové Sady mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 4.12.2023 PONDĚLÍ 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za zdraví a Boží pomoc pro Marii, dcery a vnoučata  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Jiří Koníček)
ÚTERÝ 5.12.2023 ÚTERÝ 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za umírajícího strýce a jeho nejbližší rodinu (P. Ĺubomír Žák) 
STŘEDA 6.12.2023 STŘEDA 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za požehnání početí dítěte syna Michala a manželky Ildiko (P. Jiří Koníček)
17:15 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Půdovu a Sogelovu  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 7.12.2023 PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Za + rodiče, sourozence a příbuzné (P. Ĺubomír Žák) 
17:00 sv. Anna ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář) 
18:00 sv. Anna Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 8.12.2023 SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
06:30 katedrála RORÁTY: Za ochranu P. Marie a obnovu pravé víry a zbožnosti v českém národě  (P. Ladislav Švirák)
17:15 Povel - kaple Patrocinium kaple - Za duše v očistci a nenarozené děti   (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za + prarodiče a strýčka Vladimíra  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Pontifikální biskup Antonín Basler
Na poděkování P. Marii s prosbou o její ochranu  (P. Jan Čukáš)
SOBOTA 9.12.2023 SOBOTA 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za lásku a úctu v rodině  (P. František Dobeš)
11:00 katedrála Svatební mše svatá: Ondřej Bartek a Štěpánka Stejskalová  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 10.12.2023 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:00 katedrála Za + doc. MUDr. Květoslavu Novákovou a za její živou rodinu (P. Žák) 
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro Jiřího, Josefa a celou rodinu (P. Jiří)
10:35 Nové Sady mše svatá  (P. František Dobeš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
 • Dnes odpoledne zveme děti i rodiče na Putování se sv. Mikulášem. Sraz v 16:30 u školy sv. Voršily.

 • Od následujícího týdne budou i večerní bohoslužby u sv. Anny.

 • RORÁTY pro všechny, a zvláště pro rodiče s dětmi – budou vždy v pátek v katedrále v 6:30. Pro děti je po mši před cestou do školy připravena snídaně.

 • NOVÁ FARNÍ RADA OD 1. 1. 2024: Volení členové: Buková Richenza, Kučera Antonín, Kučera Marek, Martínek Karel, Poláček Michal, Stejskal Ladislav. Členové jmenovaní: Hradil Filip, Kučerová Jana, Maňáková Marie, Soldán Marek, Vyvozilová Zdislava.

 • PRODEJ MEŠNÍHO VÍNA. Po mši svaté si můžete v sakristii zakoupit mešní vína z Arcibiskupských vinných sklepů v Kroměříži. Při zakoupení láhve podpoříte také naši farnost (20% z tržby).

 • V sakristii si můžete zakoupit pamětní minci k 75. výročí jmenování arcibiskupem Josefa Karla Matochy, kterou vydala Česká národní banka. Cena mince je 455 Kč.

 • V sakristii si můžete koupit stolní kalendář na rok 2024, cena 80 Kč.

 • Děkanátní centrum pro rodinu: 11.–13. prosince 2023online adventní duchovní obnova Obrácení k plnému životu – pro všechny, kdo mají zájem obnovovat vztahy v rodinách. Obnovou nás provede MUDr. Jitka Krausová OV. informace a přihlášky - rodinnyzivot.cz. Na seminář je nutné se přihlásit a poslat platbu do 8. 12. 2023.

 • Od pondělí 4.12. 2023 a potom každé pondělí od 18:30 h. do 19:30 h. zveme zájemce na Čtení nedělních textů z následující neděle. Setkání budou probíhat ve farním domě Mlčochova 7. Program jednotlivých setkání: modlitba (desátek sv. růžence), rozebírání vstupní modlitby, preface nebo jiné části mše svaté a čtení biblických textů z následující neděle. Dobrou pomůckou bude Nedělní misálek, který bude k dispozici pro všechny nebo si přineste svůj osobní. Těší se na Vás P. Ján Čukáš.

 

 Hodolany:
 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • Příští neděli 10. prosince proběhne po mši svaté farní kavárna. Kdo by se chtěl jakkoli zapojit do příprav, napište se prosím do tabulky na nástěnce. Informace na nástěnce, obzvláště týkající se pečení je důležitá a usnadňuje organizátorům provoz kavárny.

 • Děkujeme všem, kteří jste se v pátek odpoledne zapojili do pletení adventních věnců. Bylo jich vyrobeno 28. Cena jednoho věnce je 350,- Téměř 80% z ceny jednoho věnce poputuje na pomoc dětskému domovu v Ulánbátaru. Dík patří i vám, kteří jste si věnec zakoupili. Hezké adventní dny!

 

Nové Sady:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • V pondělí ve 20:00 v kostele – Modlitby otců

 • V pondělí v 18:00 v kapličce se ženy modlí růženec. Můžete se přidat

 • Připravujeme tradiční Tříkrálovou sbírku v naší farnosti. Kdo máte zájem o vedení skupinky koledníků, ozvěte se co nejdřív Zuzce Vaculíkové. Při odchodu z kostela obdržíte letáček se základními informacemi a kontaktními údaji. Sbírka proběhne od 1. 1. do 14. 1. 2024. Děkujeme za Vaše praktické nasazení ve službě druhým