Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 31.12. do 8.1.2023

SOBOTA 31.12.2022 SEDMÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ; SV. SILVESTRA I., PAPEŽE
15:00 katedrála Na poděkování za přijatá dobrodiní v roce 2022 s prosbou o Boží pomoc a požehnání do roku 2023 (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 1.1.2023 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE - ZÁVAZNÝ ZASVĚCENÝ SVÁTEK, NOVÝ ROK
08:00 katedrála Za ochranu Panny Marie a obnovu víry a zbožnosti v českém národě  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Pontifikální biskup Josef Nuzík
Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jan Čukáš)
PONDĚLÍ 2.1.2023 PAMÁTKA SV. BASILA VELIKÉHO A ŘEHOŘE NAZIÁNSKÉHO, BISKUPŮ A UČITELŮ CÍRKVE
07:00 sv. Anna volný úmysl (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Jiří Koníček)
ÚTERÝ 3.1.2023 NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ
07:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 4.1.2023 STŘEDA 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
07:00 sv. Anna Za lékaře zdravotnický a ošetřovatelský personál  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za + rodiče Fojtů, za živou a + rodinu a duše v očistci (P. František Dobeš)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 5.1.2023 ČTVRTEK 2. TÝDNE PO NAROZENÍ PÁNĚ
07:00 sv. Anna Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání pro oba rodiče  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE  a svátost smíření 
18:00 katedrála Za + emeritního papeže Benedikta XVI. - celebruje biskup Josef Nuzík
PÁTEK 6.1.2023 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
07:00 katedrála volný úmysl  (P. Jan Čukáš)
17:15 Hodolany ADORACE a sv. smíření  (P. František Dobeš)
18:00 Hodolany Za + Anežku Šujanovou, živou a + rodinu (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Žehnání vody, křídy a kadidla - Pontifikální biskup Josef Nuzík
Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. Ladislav Švirák)
SOBOTA 7.1.2023 SOBOTA PO ZJEVENÍ PÁNĚ
08:00 sv. Anna Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro syna, dcery, vnoučata a jejich rodiny  (P. Jiří Koníček)
16:00 sv. Anna Mariánské večeřadlo 
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 8.1.2023 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - KONCE DOBY VÁNOČNÍ
08:00 katedrála volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Marii a Vladimíra Kryškovy, živou a + rodinu (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Pro rodiny s dětmi: Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
 • Jak již všichni víte, včera zemřel ve Vatikánu emeritní papež Benedikt XVI. Jeho pohřeb se bude konat ve čtvrtek v 9:30 v Římě. Všichni se do Říma nedostaneme. Příležitost pomodlit se za zemřelého papeže Benedikta a poděkovat Pánu za jeho život bude v naší katedrále ve čtvrtek v 18:00 při mši svaté, kterou bude celebrovat biskup Josef Nuzík. Všechny vás k této modlitbě vděčnosti srdečně zvu. P. Ladislav

 • Upřímně děkuji všem, kdo jste jakýmkoliv způsobem připravili vše, co bylo potřeba, abychom prožili pěkné vánoční svátky. Díky všem ministrantům, kostelníkům, květinářkám, varhaníkům, zpěvákům, schóle, zvoníkům, účinkujícím v Živém Betlémě, vám, kteří jste pomáhali při úklidu. Všem velké Pán Bůh zaplať!!!

 • Milí farníci, rádi bychom poděkovali za vaši štědrost ve sbírkách Vánoční krajíc chleba a Dárek pro tebe, určené obyvatelům Domova sv. Kosmy a Damiána. Vaše dárky udělaly velikou radost. Pán Bůh zaplať

 • Při sbírce v dómské farnosti nám lidé přispěli 18 118 Kč z toho 12€. Budeme rádi, když Vašim farníkům vyjádříte vděčnost naší Komunity Sant'Egidio i našich chudých přátel. Ohromná štědrost lidí, kteří sami čelí svým problémům, nás posiluje v odhodlání sloužit potřebným a stavět mosty mezi našimi světy.

 • Benefiční prodej adventních věnců na pomoc sirotčinci v Ulánbátaru vynesl 17 094 Kč

 • V sakristii je ke koupi Vánoční víno z arcibiskupských sklepů v Kroměříži.

 • Tříkrálová koleda v naší farnosti proběhne od 1. 1. 2023 do 15. 1. 2023. Přispět můžete i do kasičky charity pod kúrem katedrály.

 • Milí farníci, dovolujeme si vás pozvat na Ples Farnosti sv. Václava a 8 střediska Vládi Tylšara, který se bude konat 20.1. 2023 v Sokolovně ve Chvalkovicích. Začátek plesu je v 19 hodin. Vstupné: dospělý 200Kč a studenti 150Kč, bude k zakoupení před plesem, přímo na místě. Zároveň vás prosíme o dary do tomboly, které můžete přinést zákristie. Děkujeme a těšíme se, že po dvouleté pauze si ples náležitě užijeme.

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Upřímně děkuji všem, kdo jste jakýmkoliv způsobem přispěli k pěknému prožití vánočních svátků v kostele při bohoslužbách. Do nového roku vám všem, milí moji farníci, přeji Boží požehnání, zdraví a ochranu Panny Marie. P. Ladislav

 • Milí farníci, rádi bychom poděkovali za vaši štědrost ve sbírkách Vánoční krajíc chleba a Dárek pro tebe, určené obyvatelům Domova sv. Kosmy a Damiána. Vaše dárky udělaly velikou radost. Pán Bůh zaplať

 • Benefiční prodej adventních věnců na pomoc sirotčinci v Ulánbátaru vynesl 9 230 Kč

 • Pátek je první v měsíci a zároveň slavnost Zjevení Páně. Od 17:15 bude adorace a příležitost ke svátosti smíření. Mše svatá pak v 18:00 při které kněz požehná vodu, křídu a kadidlo

 • Tříkrálové koledování dům od domu proběhne v Hodolanech a na Bělidlech v době od 1. - 15. ledna, převážně pak v sobotu 7. ledna. Pokud k Vám koledníci za celou dobu koledování ještě nikdy nepřišli, oznamte to prosím komukoli z vedoucích skupinek, jimiž jsou letos: Jana Půdová, Pavel Hanák, Helena Koutná, Tomáš Klásek, Mirka Hanáková, manželé Jančářovi a manželé Koneční. Tříkrálová kasička bude také k dispozici zde v kostele před a po každé mši svaté v neděli i v týdnu až do 15. ledna.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Upřímně děkuji všem, kdo jste jakýmkoliv způsobem přispěli k pěknému prožití vánočních svátků v kostele při bohoslužbách. Do nového roku vám všem, milí moji farníci, přeji Boží požehnání, zdraví a ochranu Panny Marie. P. Ladislav

 • Při mši svaté ve středu v 18:00 kněz požehná vodu, křídu a kadidlo.