Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 23.3. do 31.3.2024

SOBOTA 23.3.2024 SOBOTA 5. POSTNÍHO TÝDNE
12:00 katedrála Svatební obřad  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 24.3.2024 KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
08:00 katedrála Za + maminku Květoslavu Dvořákovou  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany 8:00 Křížová cesta // Za + Marii a Aloise Bittmanovy, + rodinu a ochranu Panny Marie (P. Lubomír Žák)
09:00 katedrála svátost smíření do 11:00 (více zpovědníků) 
09:35 Nové Sady 9:00 Křížová cesta // Za živou a + rodinu Kantorovu a Simanovu (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Pontifikální arcibiskup Josef - průvod a žehnání ratolestí 
Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
PONDĚLÍ 25.3.2024 PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za ochranu počatého života (P. Jan Čukáš)
17:00 katedrála svátost smíření do 18:30
ÚTERÝ 26.3.2024 ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. Lubomír Žák)
17:00 katedrála svátost smíření do 18:30
STŘEDA 27.3.2024 STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za dar zdraví, Boží pomoc a ochranu Panny Marie a sv. Josefa pro nemocnou sestru  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála svátost smíření do 18:30
ČTVRTEK 28.3.2024 ZELENÝ ČTVRTEK
09:30 katedrála MISSA CHRISMATIS - svěcení posvátných olejů a obnova kněžských slibů - arcibiskup Josef 
Přímý přenos bude k dispozici na  YT kanále katedrály.
17:00 katedrála svátost smíření do 18:00
17:15 Nové Sady Za živé a + kněze naší farnosti  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za živé a + kněze naší farnosti  (P. František Dobeš)
18:00 katedrála Pontifikální arcibiskup Josef 
Za kněze naší arcidiecéze  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 29.3.2024 VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
08:00 sv. Anna Modlitba Ranních chval a modlitby se čtením - kanovníci 
09:00 katedrála svátost smíření do 11:00
15:00 Hodolany Obřady Velkého pátku  (P. František Dobeš)
15:00 katedrála Pašijový příběh (mladí) a Korunka k Božímu milosrdenství 
17:00 katedrála svátost smíření do 18:00
17:15 Nové Sady Obřady Velkého pátku  (P. Jan Čukáš)
18:00 katedrála Obřady Velkého pátku - předsedá arcibiskup Josef 
SOBOTA 30.3.2024 BÍLÁ SOBOTA
08:00 sv. Anna Modlitba Ranních chval a modlitby se čtením - kanovníci 
09:00 katedrála svátost smíření do 11:00
15:00 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství (u Božího hrobu)
19:00 Nové Sady VELIKONOČNÍ VIGILIE - Za živou a + rodinu Brochovu a Marinovu s prosbou o Boží ochranu a požehnání  (P. Jan Čukáš)
20:00 Hodolany VELIKONOČNÍ VIGILIE - Za + Stanislava a Janu Hanákovy a jejich živou a + rodinu  (P. František Dobeš)
20:00 katedrála VELIKONOČNÍ VIGILIE - Pontifikální se křtem dospělých arcibiskup Josef
Za ministranty, kostelníky, varhaníky a zpěváky  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 31.3.2024 SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, ŽEHNÁNÍ POKRMŮ
08:00 katedrála Za + maminku Zdenku, syna Pavla a duše v očistci  (P. Lubomír Žák)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
09:35 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Pontifikální arcibiskup Josef
Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
17:30 katedrála Korunka k Božímu milosrdenství a svátostné požehnání (P. Ladislav Švirák)
 • Dnes odpoledne ve 14:00 mají schůzku všichni ministranti. V 15:00 bude Křížová cesta.

 • Postní almužnu můžete odevzdat dnes nebo během týdne v sakristii.

 • Drazí bratři a sestry, obracím se na vás s prosbou, abyste – stejně jako v loňském roce – dle svých možností přispěli příští neděli na služné našich kněží. V loňském roce se při této sbírce vybralo 9,6 milionu korun a tato částka nám pomohla doplnit prostředky z hospodářské činnosti i jiných zdrojů na zajištění chodu naší diecéze. Upřímné díky. + Josef Nuzík

 • Příležitost k velikonoční svaté zpovědi v katedrále najdete na vývěsce a na webu katedrály.

 • Na Velký pátek v 15:00 připravili naši mladí a děti Pašijový příběh. Za příznivého počasí se uskuteční na parkánu u katedrály. Zakončíme novénou.

 • Na Velký pátek začíná Novéna k Božímu milosrdenství. Letos ji budeme prožívat jako duchovní přípravu na inauguraci našeho arcibiskupa Josefa.

 • Velkopáteční sbírka u Božího hrobu na Svatou zemi je letos určena na humanitární pomoc v Gaze

 • Naše farní evangelizační buňka nabízí možnost účastnit se dalšího jednání synodálního procesu, ve kterém se chceme zabývat tématy: malá společenství a postavení žen v církvi. Tato témata budeme probírat na setkáních v pondělky 18. a 25. března 2024 vždy od 17:30 do 19:00 na faře v učebně. Nemusíte se přihlašovat, stačí přijít

 • ČTENÍ BIBLE 24 HODIN bude zítra 25. března v prostorách olomoucké radnice od 17:30 hodin. paschaliaolomucensia.cz

 • V sobotu 6. dubna bude v katedrále tradiční Pouť za obnovu našich rodin a nová kněžská a řeholní povolání děkanátů Olomouc a Přerov. Začínáme v 15:00 adorací a zpívanou korunkou k Božímu milosrdenství. Od 16:00 bude beseda s otcem arcibiskupem – můžete se ptát na všechno, co vás zajímá o církvi, naši arcidiecézi… a od 17:00 zakončíme mší svatou. Udělejte si, prosím, čas a přijďte se společně modlit za naše rodiny a nová povolání. Kromě oficiálního programu: od 14 hod jsme pro vás připravili putování po 8 zastaveních na téma - 5 jazyků lásky. (Slova ujištění, pozornost, skutky služby, dárky a fyzický kontakt) Začíná u kaple sv. Anny, a procházet si jím můžete do 17 hod. https://olomouc.dcpr.cz/

 • Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci dne 5. dubna 2024 pořádá Den otevřených dveří.  Bližší informace najdete na webu Církevní mateřské školy

 

HODOLANY:

 • Pravidelná měsíční sbírka na opravu střechy kostela z minulé neděle činí 7 928 Kč. Předem díky všem štědrým dárcům.

 • Postní almužnu můžete odevzdat dnes nebo během týdne v sakristii.

 • Drazí bratři a sestry, obracím se na vás s prosbou, abyste – stejně jako v loňském roce – dle svých možností přispěli příští neděli na služné našich kněží. V loňském roce se při této sbírce vybralo 9,6 milionu korun a tato částka nám pomohla doplnit prostředky z hospodářské činnosti i jiných zdrojů na zajištění chodu naší diecéze. Upřímné díky. + Josef Nuzík

 • Příležitost k velikonoční svaté zpovědi v Hodolanech bude na Zelený čtvrtek (P. Dobeš). Ve Svatém týdnu pak můžete využít příležitosti v katedrále (program na vývěsce)

 • Obřady ve Svatém týdnu: Zelený čtvrtek 18:00. Velký pátek v 15:00. Bílá sobota 20:00 a Neděle Zmrtvýchvstání a velikonoční pondělí v 8:30.

 • Na Velký pátek začíná Novéna k Božímu milosrdenství. Letos ji budeme prožívat jako duchovní přípravu na inauguraci našeho arcibiskupa Josefa.

 • Velkopáteční sbírka u Božího hrobu na Svatou zemi je letos určena na humanitární pomoc v Gaze

 • Dnes po mši svaté farní kavárna

 • V sobotu 6. dubna bude v katedrále tradiční Pouť za obnovu našich rodin a nová kněžská a řeholní povolání děkanátů Olomouc a Přerov. Začínáme v 15:00 adorací a zpívanou korunkou k Božímu milosrdenství. Od 16:00 bude beseda s otcem arcibiskupem – můžete se ptát na všechno, co vás zajímá o církvi, naši arcidiecézi… a od 17:00 zakončíme mší svatou. Udělejte si, prosím, čas a přijďte se společně modlit za naše rodiny a nová povolání. Kromě oficiálního programu: od 14 hod jsme pro vás připravili putování po 8 zastaveních na téma - 5 jazyků lásky. (Slova ujištění, pozornost, skutky služby, dárky a fyzický kontakt) Začíná u kaple sv. Anny, a procházet si jím můžete do 17 hod. https://olomouc.dcpr.cz/

 • Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci dne 5. dubna 2024 pořádá Den otevřených dveří.  Bližší informace najdete na webu Církevní mateřské školy

 

NOVÉ SADY:

 • V pondělí Modlitby otců v kostele a modlitba růžence žen v kapli – v obvyklých časech.

 • Pravidelná měsíční sbírka na opravu věže kostela z minulé neděle činí 7 768 Kč. Díky všem štědrým dárcům.

 • Postní almužnu můžete odevzdat dnes nebo během týdne v sakristii.

 • Drazí bratři a sestry, obracím se na vás s prosbou, abyste – stejně jako v loňském roce – dle svých možností přispěli příští neděli na služné našich kněží. V loňském roce se při této sbírce vybralo 9,6 milionu korun a tato částka nám pomohla doplnit prostředky z hospodářské činnosti i jiných zdrojů na zajištění chodu naší diecéze. Upřímné díky. + Josef Nuzík

 • Příležitost k velikonoční svaté zpovědi v Nových Sadech bude Zelený čtvrtek od 16:15 (P. Čukáš) Ve Svatém týdnu pak můžete využít příležitosti v katedrále (program na vývěsce)

 • Dnes proběhne po mši svaté farní kavárna

 • Obřady ve Svatém týdnu: Zelený čtvrtek a Velký pátek v 17:15. Bílá sobota 19:00 a Neděle Zmrtvýchvstání a velikonoční pondělí v 9:35.

 • Na Velký pátek začíná Novéna k Božímu milosrdenství. Letos ji budeme prožívat jako duchovní přípravu na inauguraci našeho arcibiskupa Josefa.

 • Velkopáteční sbírka u Božího hrobu na Svatou zemi je letos určena na humanitární pomoc v Gaze

 • V sobotu 6. dubna bude v katedrále tradiční Pouť za obnovu našich rodin a nová kněžská a řeholní povolání děkanátů Olomouc a Přerov. Začínáme v 15:00 adorací a zpívanou korunkou k Božímu milosrdenství. Od 16:00 bude beseda s otcem arcibiskupem – můžete se ptát na všechno, co vás zajímá o církvi, naši arcidiecézi… a od 17:00 zakončíme mší svatou. Udělejte si, prosím, čas a přijďte se společně modlit za naše rodiny a nová povolání. Kromě oficiálního programu: od 14 hod jsme pro vás připravili putování po 8 zastaveních na téma - 5 jazyků lásky. (Slova ujištění, pozornost, skutky služby, dárky a fyzický kontakt) Začíná u kaple sv. Anny, a procházet si jím můžete do 17 hod. https://olomouc.dcpr.cz/

 • Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci dne 5. dubna 2024 pořádá Den otevřených dveří.  Bližší informace najdete na webu Církevní mateřské školy

 • Pod kúrem na nástěnce jsou nové rozpisy pro čtení nedělních textů, nedělní katecheze i farní kavárny. Zapište se a zapojte se i těmito službami do života farnosti.