Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 5.11. do 13.11.2022

SOBOTA 5.11.2022 SOBOTA 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 6.11.2022 32 NEDĚLE V MEZIDOBÍ - SBÍRKA NA CHARITU
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za rodinu Ižovu a Jedličkovu a duše v očistci  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Pro rodiny s dětmi: Za + kamarádku Marcelu Jemelkovou Nardy  (P. Jan Čukáš)
10:00 Nové Sady Na poděkování za 90 let života a celou živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
16:00 --- Dušičková pobožnost na hřbitově v Hodolanech a v Holici
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
PONDĚLÍ 7.11.2022 PONDĚLÍ 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za + rodinu Strnadovu  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 8.11.2022 ÚTERÝ 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 9.11.2022 SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
07:00 sv. Anna Za manžela Stanislava a dar zdraví pro celou rodinu  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Hodolany Za Martu Vondrákovou, manžela a děti s rodinami  (P. František Dobeš)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 10.11.2022 PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
07:00 sv. Anna Za + manžela Jana, dvoje + rodiče, jejich + děti a za Boží požehnání pro živou rodinu  (P. František Dobeš)
17:00 sv. Anna ADORACE (sv. Anna) a svátost smíření v katedrále (kanovník penitenciář) 
18:00 sv. Anna Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 11.11.2022 PAMÁTKA SV. MARTINA TOURSKÉHO, BISKUPA
07:00 sv. Anna Za rodinu Capilovu, Majdlochovu a Polášovu  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Petrikovu a duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Na poděkování Pánu Bohu za 40 let života  (P. František Dobeš)
SOBOTA 12.11.2022 PAMÁTKA SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
08:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Bajerovu a Šimičkovu  (P. Jiří Koníček)
14:00 katedrála Svatební obřad: Jan Hanuš a Marcela Šimková  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 13.11.2022 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za dar zdraví pro maminku a tatínka a za rodinu Váňovu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za + Anežku Chlupovu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. František Dobeš)
 • Dnes se koná sbírka na Charitu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!!!

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 • Ve čtvrtek 10. listopadu v 18:00 zveme na mši svatou všechny děti.

 • Každoroční benefiční akce pletení Adventních věnců proběhne v sobotu 26. 11. od 9:00 do 17:00 na staré faře u katedrály (Mlčochova 5).

 • Zveme ženy, bez rozdílu věku a životního stavu na setkání v úterý 8. 11. tentokrát do budovy kurie na Biskupském nám. 2, do malého sálu ve 2. patře. Na programu je od 16:00 téma: O synodě blízké i vzdálené a společném naslouchání s Lenkou Řezníčkovou. Vstup volný, všichni jsou vítáni.

 • 8. 11.  - 16:30 - 17:00 Dolní nám. Olomouc – Duchovní setkání a modlitby u mariánského sloupu za ukončení války na Ukrajině a zasvěcení Panně Marii města Olomouce.

 • 9. 11. - pokračování kurzu CMKA – změna začátku přednášky Úvod do Písma svatého a biblistiky - doc. dr. Petr Mareček, Th.D., který probíhá každou středu, začne již v 17:00 - 18:30 místo výuky beze změny – učebna CMKA, Wurmova 11, Olomouc. Kurz bude probíhat prezenční i distanční formou (on line, youtube kanál) v průběhu kurzu.  Přihlášení do kurzu – elektronicky: www. cmka-akademie.cz, e-mail: mska@mska-akademie.cz

 • Milí farníci, Charita Olomouc a Farní středisko sv. Václava vyhlašuje VÁNOČNÍ SBÍRKU KRAJÍC CHLEBA PRO CHUDÉ, která v naší farnosti proběhne od 13. 11. do 18. 12. 2022. Zapojení FS a farností je dobrovolné s ohledem i na potřeby místního společenství. Sbírky budou vypisovány dle daného období – pracovníci služeb uvítají balíčky, ale je možné sbírat i jednotlivé produkty, které se následně využijí pro sestavení balíčků na Charitě Olomouc. Obsah balíčků nebo preferované potraviny nebo hygiena (součástí vánočního balíčku může být přání). Podrobnosti najdete na vývěsce. 

 • Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Církevní mateřské školy v Přerově s nástupem do funkce 1. ledna 2023. Přihlášky zasílejte na adresu: Arcibiskupství olomoucké Centrum pro školy Wurmova 562/9 779 00 Olomouc do 15. prosince 2022

 • Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve všechny zájemce na den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 3. prosince 2022. Návštěvníkům bude k dispozici vedení školy, učitelé jednotlivých předmětů, vychovatelé domova mládeže i školní kaplan. Budete si moci prohlédnout prostory školy, odborné učebny, knihovnu, školní klub, domov mládeže i školní kaple. 

 • ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 18. – 19. LISTOPADU V OLOMOUCI. Všem mladým vřele toto setkání doporučuju. Veškeré informace včetně přihlášení najdete na: https://mladez.ado.cz/adsm-2022/

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - pletení věnců, setkání žen, AGKM, výběrné řízení…

 • Dnes se koná sbírka na Charitu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!!!

 • Dušičková pobožnost na hřbitově v Hodolanech se koná dnes v 16:00

 • Na páteční mši svatou v 18:00 jsou zvány děti.

 • Letos budeme plést adventní věnce v pátek 25. listopadu.

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - pletení věnců, setkání žen, AGKM, výběrné řízení…

 • Dnes se koná sbírka na Charitu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!!!

 • Dušičková pobožnost na hřbitově v Holici se koná dnes v 16:00