Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 21.10. do 29.10.2023

SOBOTA 21.10.2023 BL. KARLA RAKOUSKÉHO
08:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Pospěchovu, Krutílkovu a Mikešovu  (P. František Dobeš)
NEDĚLE 22.10.2023 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - DEN MODLITEB ZA MISIE - SBÍRKA NA MISIE
08:00 katedrála Za + Marii Šmídovou  (P. Jan Čukáš)
08:30 Hodolany Za živou a + rodinu Krčkovu a za duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Na poděkování za 85 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu (P. Ĺubomír Žák) 
10:35 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. František Dobeš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 23.10.2023 SV. JANA KAPISTRÁNSKÉHO, KNĚZE
07:00 sv. Anna Prosba o světlo Ducha Svatého  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 24.10.2023 SV. ANTONÍNA MARIE KLARETA, BISKUPA
07:00 sv. Anna Za + Augustína a Antonii Hanákovy (P. Ĺubomír Žák) 
STŘEDA 25.10.2023 STŘEDA 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za ochranu počatého života  (P. Ladislav Švirák)
17:15 Nové Sady Za Jaroslava Pachtu a živou a + rodinu Pachtovu  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany mše svatá (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 26.10.2023 ČTVRTEK 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za živou a + rodinu Hrachovcovu a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
17:00 katedrála ADORACE a svátost smíření (kanovník penitenciář)
18:00 katedrála Za Boží požehnání pro Martina Kučeru  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 27.10.2023 DEN MODLITEB A POSTU ZA UKONČENÍ VÁLKY MEZI IZRAELEM A HAMÁSEM
07:00 sv. Anna Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie do dalších let  (P. František Dobeš)
17:00 katedrála Modlitba bolestného růžence za pokoj a mír - biskup Josef
17:15 Povel - kaple mše svatá a adorace za mír ve světě  (P. Jan Čukáš)
17:30 katedrála ADORACE NSO za pokoj a mír - biskup Josef 
18:00 Hodolany mše svatá // od 17:15 ADORACE za mír a pokoj (P. Jiří Koníček)
18:00 katedrála Za pokoj a mír ve světě - biskup Josef Nuzík 
Za uzdravení paní Magdalény Kotalové  (P. Ladislav Švirák)
18:00 Nové Sady ADORACE za pokoj a mír ve světě (jáhen Otto Broch) 
SOBOTA 28.10.2023 SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ
08:00 sv. Anna Za + Jaroslavu Šlimbachovou (P. František Dobeš)
NEDĚLE 29.10.2023 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ // ZMĚNA ČASU NA ZIMNÍ
08:00 katedrála Za + rodiče, manžela, bratry a vnučku  (P. Ladislav Švirák)
08:30 Hodolany Za + rodiče a jejich rodinu (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:35 Nové Sady mše svatá  (P. Jiří Koníček)
14:30 Ústřední hřbitov DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST  modlitba za zemřelé  (P. Ladislav Švirák)
Dušičková sbírka
 • Slavíme Den modliteb za misie. Při mši svaté se koná sbírka na misie. Díky všem dárcům.

 • Dnes proběhne druhé kolo voleb do farní rady. Po mši svaté si, prosím, vezměte na stolku s obětními dary připravené lístky se jmény dvanácti farníků, kteří dostali minulou neděli nejvyšší počat hlasů. Zaškrtněte křížkem šest farníků, kterým dáváte svůj hlas. Poté lístek vhoďte do označené krabice. Volí všichni farníci od 15-ti let. O poctivé sečtení odevzdaných hlasů se postará volební komice ve složení: Richenza Buková, Marie Chlupová a Michal Poláček

 • Papež František vyhlásil na pátek 27. října DEN MODLITEB A POSTU ZA UKONČENÍ VÁLKY MEZI IZRAELEM A HAMÁSEM – viz list biskupa Josefa. Všechny prosím, abychom se k této výzvě připojili a stejně tak i k modlitbě s biskupem Josefem zde v katedrále (17:00 růženec, 17:30 adorace a v 18:00 mše svatá za mír ve světě).

 • V pátek 27. října 2023 v 19:00 se koná druhý bachovský koncert v podání regenschoriho Karla Martínka. Program najdete na karelmartinek.cz/bach

 • V sakristii si můžete zakoupit pamětní minci k 75. výročí jmenování arcibiskupem Josefa Karla Matochy, kterou vydala Česká národní banka. Cena mince je 455 Kč.

 • Příští týden se ze soboty na neděli mění čas na zimní. Noc bude o hodinu delší.

 • Dušičková pobožnost olomouckých farností na olomouckém ústředním hřbitově se letos koná v neděli 29. října ve 14:30.

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • Slavíme Den modliteb za misie. Při mši svaté se koná sbírka na misie. Díky všem dárcům.

 • Po mši svaté bude farní kavárna.

 • Papež František vyhlásil na pátek 27. října DEN MODLITEB A POSTU ZA UKONČENÍ VÁLKY MEZI IZRAELEM A HAMÁSEM – viz list biskupa Josefa. Všechny prosím, abychom se k této výzvě připojili a stejně tak i k modlitbě s biskupem Josefem. V Hodolanech bude od 17:15 adorace a v 18:00 mše svatá (jako na první pátek)

 

Nové Sady:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - označeno barevně

 • Slavíme Den modliteb za misie. Při mši svaté se koná sbírka na misie. Díky všem dárcům.

 • Papež František vyhlásil na pátek 27. října DEN MODLITEB A POSTU ZA UKONČENÍ VÁLKY MEZI IZRAELEM A HAMÁSEM – viz list biskupa Josefa. Všechny prosím, abychom se k této výzvě připojili a stejně tak i k modlitbě s biskupem Josefem. V pátek bude mimořádně v 17:15 mše svatá v kapli na Povelu a po mši adorace (P. Ján Čukáš). Ve farním kostele v Nových Sadech bude od 18:00 do 19:00 adorace za dar míru (jáhen Otto Broch)

 • V neděli 29. 10. po mši svaté bude farní kavárna

 • Podzimní farní brigáda bude 11. listopadu 2023 od 9:00. Rezervujte si tento termín pro společnou práci, zábavu i povídání. Práce je jako na kostele. Kdo nemůžete osobně přiložit ruku k dílu můžete napéct / uvařit pro brigádníky. Prosím, ohlaste se ale včas Vítkovi Švorčíkovi.

 • V pondělí ve 20:00 v kostele – Modlitby otců

 • Zapisujte se, prosím, do služeb ve farnosti – sekání trávy, nedělní katecheze, farní kavárny …