Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 12.11. do 20.11.2022

SOBOTA 12.11.2022 PAMÁTKA SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
14:00 katedrála Svatební obřad: Jan Hanuš a Marcela Šimková  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 13.11.2022 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 katedrála Za dar zdraví pro maminku a tatínka a za rodinu Váňovu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za + Anežku Chlupovu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. František Dobeš)
PONDĚLÍ 14.11.2022 PONDĚLÍ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na úmysl dárce  (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá  (P. Jiří Koníček)
ÚTERÝ 15.11.2022 ÚTERÝ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Za Boží ochranu a sv. Kryštofa pro všechny řidiče a cestující  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 16.11.2022 STŘEDA 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 sv. Anna Na úmysl celebranta  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za živou a + rodinu Novákovu, Novotných a Turkovu  (P. František Dobeš)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 17.11.2022 PAMÁTKA SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE
07:00 sv. Anna Na úmysl celebranta  (P. František Dobeš)
17:00 sv. Anna ADORACE (sv. Anna) a svátost smíření v katedrále (kanovník penitenciář) 
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 18.11.2022 POSVĚCENÍ ŘÍMSKÝCH BAZILIK SVATÝCH APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA
07:00 sv. Anna Na úmysl celebranta  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za + Miloslava Derku, živou rodinu a duše v očistci  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Za + Marii Nekovářovou  (P. František Dobeš)
SOBOTA 19.11.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Na úmysl celebranta  (P. Jiří Koníček)
09:00 katedrála Zahájení Diecézního setkání mládeže 
11:00 katedrála Pontifikální mše svatá při Diecézním setkání mládeže (oba biskupové) 
16:00 katedrála Zakončení Diecézního setkání, společná modlitba a požehnání biskupů 
NEDĚLE 20.11.2022 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
08:00 katedrála Za rodiče Paleškovy a Švábovy  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Stanislava Hanáka a živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. František Dobeš)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
Arcidiecézní setkání mládeže v Olomouci (https://mladez.ado.cz/adsm-2022/)
 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 • Každoroční benefiční akce pletení Adventních věnců proběhne v sobotu 26. 11. od 9:00 do 17:00 na staré faře u katedrály (Mlčochova 5).

 • Děkanátní centrum pro rodinu: i letošní rok zveme všechny muže na netradiční duchovní cvičení Exodus Advent. Informace o průběhu, návod, jak začít i veškeré potřebné materiály najdete na webu https://olomouc.dcpr.cz/

 • Milí farníci, Charita Olomouc a Farní středisko sv. Václava vyhlašuje VÁNOČNÍ SBÍRKU KRAJÍC CHLEBA PRO CHUDÉ, která v naší farnosti proběhne od 13. 11. do 18. 12. 2022. Zapojení FS a farností je dobrovolné s ohledem i na potřeby místního společenství. Sbírky budou vypisovány dle daného období – pracovníci služeb uvítají balíčky, ale je možné sbírat i jednotlivé produkty, které se následně využijí pro sestavení balíčků na Charitě Olomouc. Obsah balíčků nebo preferované potraviny nebo hygiena (součástí vánočního balíčku může být přání).

 • Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Církevní mateřské školy v Přerově s nástupem do funkce 1. ledna 2023. Přihlášky zasílejte na adresu: Arcibiskupství olomoucké Centrum pro školy Wurmova 562/9 779 00 Olomouc do 15. prosince 2022

 • Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve všechny zájemce na den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 3. prosince 2022. Návštěvníkům bude k dispozici vedení školy, učitelé jednotlivých předmětů, vychovatelé domova mládeže i školní kaplan. Budete si moci prohlédnout prostory školy, odborné učebny, knihovnu, školní klub, domov mládeže i školní kaple. 

 • ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 18. – 19. LISTOPADU V OLOMOUCI. Všem mladým vřele toto setkání doporučuju. Veškeré informace včetně přihlášení najdete na: https://mladez.ado.cz/adsm-2022/

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - pletení věnců, AGKM, výběrné řízení…
 • Letos budeme plést adventní věnce v pátek 25. listopadu.

 • Nejbližší biblické hodiny se konají o středách  16. a 30. listopadu po mši svaté na faře.

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - pletení věnců, AGKM, výběrné řízení…

 • Mše svatá ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00