Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 2.3. do 10.3.2024

SOBOTA 2.3.2024 SOBOTA 2. POSTNÍHO TÝDNE
18:00 sv. Anna 16:00 Mariánské večeřadlo // Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 3.3.2024 3. NEDĚLE POSTNÍ
08:00 katedrála Za + Marii a Ladislava Jedličkovy a Josefa Kvapila  (P. Lubomír Žák)
08:30 Hodolany 8:00 Křížová cesta // Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jan Čukáš)
09:35 Nové Sady 9:00 Křížová cesta // Za rodiče Františku a Jaroslava Ingrovy a za bratra Františka s manželkou  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za Miladu a Karla Popovských, rodiče a sourozence, Anežku a Jana Kosíkovy, rodiče a celou živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
11:00 katedrála Udílení svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
PONDĚLÍ 4.3.2024 PONDĚLÍ 3. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za živé a + členy našich rodin a duše v očistci  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 5.3.2024 ÚTERÝ 3. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + Marii a Ladislava Jaglovy a + syna Ladislava  (P. Lubomír Žák)
STŘEDA 6.3.2024 STŘEDA 3. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za učitele a vychovatele, čistotu dětí a mládeže a návrat mravnosti  (P. Jiří Koníček)
17:15 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za dar víry v rodině a duše v očistci  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 7.3.2024 ČTVRTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za švagra, řidiče na cestách a maminku v požehnaném stavu  (P. Lubomír Žák)
17:00 sv. Anna ADORACE // svátost smíření v katedrále (kanovník penitenciář)
18:00 sv. Anna Na úmysl celebranta  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 8.3.2024 PÁTEK 3. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za nemocné  (P. Jiří Koníček)
17:30 sv. Anna Pobožnost Křížové cesty 
18:00 Hodolany 17:30 Křížová cesta // mše svatá  (P. Jan Čukáš)
18:00 sv. Anna Na úmysl celebranta  (P. František Dobeš)
SOBOTA 9.3.2024 SOBOTA 3. POSTNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za všechny svázané a zotročené duše  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 10.3.2024 4. NEDĚLE POSTNÍ (LAETARE)
08:00 katedrála Za ochranu Panny Marie a obnovu pravé víry a zbožnost v českém národě  (P. Lubomír Žák)
08:30 Hodolany Za + rodiče a jejich rodiny  (P. František Dobeš)
09:35 Nové Sady Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jiří Koníček)
10:00 katedrála Za živou a + rodinu Tománkovu, Tomčíkovu a Karáskovu  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
 • Křížové cesty jsou vždy v pátek v 17:30 u sv. Anny a v neděli v 15:00 v katedrále. Zapište se, prosím v sakristii (jednotlivci i společenství).

 • Sbírka Haléř svatého Petra z minulé neděle činí 32 573 Kč. Jménem Svatého otce díky všem dárcům!

 • Příští neděli po desáté bude další Farní kavárna. Všechny srdečně zveme. 
 • POŘADATELÉ NA SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ ARCIBISKUPA DO ÚŘADU 13. DUBNA V 10:00. Prosím ochotné muže i ženy o pomoc při přípravě a průběhu slavnosti.  Nahlaste se, prosím, osobně v sakristii nebo telefonicky u pana kostelníka Antonína Kučery 603 515 816 a Jany Kučerové 731 402 052.

 • Generální úklid katedrály před biskupským svěcením. V sobotu 16. 3. 2024 od 9 hodin budeme uklízet katedrálu. Přihlaste se, prosím, v sakristii u pana kostelníka. Předem děkujeme za hojnou účast!!!

 • ČTENÍ BIBLE 24 HODIN. V měsíci březnu se v Olomouci opět uskuteční další ročník festivalu Paschalia Olomucensia, který má svůj počátek v Římě, a kterým se inspirovali i organizátoři před dvanácti lety. Letos, stejně jako v předchozích jedenácti letech, budou moci čtenáři z Olomouce a jeho okolí číst Písmo svaté a jeho texty opět v kapli sv. Jeronýma, na olomoucké radnici. Samotnému čtení bude 25. března v prostorách olomoucké radnice v 17:00 hodin předcházet zahájení výstavy ,,Vstaň a Choď“, který sdružuje a duchovně doprovází lidi s tělesným handicapem. Poté, v 17:30 hodin bude zahájeno samotné čtení Markova evangelia, které bude pokračovat čtením dalších knih Písma svatého až do úterý 26. března do17:30 hodin. Do čtení textů se může jako zapojit každý zájemce, který se ke čtení přihlásí na webových stránkách paschaliaolomucensia.cz. Srdečně jsou zváni také všichni ti, kdo třeba číst netroufnou, ale rádi by přišli jednotlivým textům naslouchat. V takovém případě mohou do kaple sv. Jeronýma zájemci přijít kdykoliv v průběhu oněch 24 hodin. Už teď se můžete registrovat do čtení z Bible na olomoucké radnici a zajistit si čas, který vám bude plně vyhovovat. 

 

HODOLANY:

 • Sbírka Haléř svatého Petra z minulé neděle činí 6 496 Kč. Jménem Svatého otce díky všem dárcům!

 • Křížové cesty jsou vždy v pátek v 17:30 a v neděli v 8:00. Zapište se, prosím, do tabulky za lavicemi (jednotlivci i společenství).

 • V létě se chystáme s dětmi na týdenní pobyt v Libině, v termínu 28. července - 3. srpna 2024

 

NOVÉ SADY:

 • Sbírka Haléř svatého Petra z minulé neděle činí 10 114 Kč. Jménem Svatého otce díky všem dárcům!

 • Křížové cesty jsou vždy v neděli v 9:00. Zapisujte se, prosím, na nástěnce pod kúrem

 • V pondělí Modlitby otců v kostele a modlitba růžence žen v kapli – v obvyklých časech.

 • Prosíme o dobrovolníky na úklid kostela. Jedná se o cca 1 hodinu jednou za měsíc. Kontaktovat můžete paní Hanákovou nebo Moniku Kolářovou – 605 045 807. Předem děkuji všem ochotným.

 • Pod kúrem na nástěnce jsou nové rozpisy pro čtení nedělních textů, nedělní katecheze i farní kavárny. Zapište se a zapojte se i těmito službami do života farnosti.