Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 25.3. do 2.4.2023

SOBOTA 25.3.2023 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
08:00 sv. Anna Za ochranu počatého života  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 26.3.2023 5. NEDĚLE POSTNÍ (ZMĚNA ČASU NA LETNÍ)
08:00 katedrála Za + Marii Martiškovou a živou rodinu  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany 8:00 Pobožnost Křížové cesty // Za Ing. Jana Fouska a živou a + rodinu  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + Anežku Chlupovou a její rodinu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady 9:30 Pobožnost Křížové cesty // Za živé a + farníky  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
PONDĚLÍ 27.3.2023 PONDĚLÍ 5. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na poděkování (P. Čukáš)      // 11:30 Charita - mše sv. (P. Švirák) 
ÚTERÝ 28.3.2023 ÚTERÝ 5. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za mír na Ukrajině a na celém světě  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 29.3.2023 STŘEDA 5. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro sestry, syna, dcery, vnoučata a jejich rodiny  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za živé a + členy živého růžence  (P. František Dobeš)
18:00 Nové Sady 17:30 Pobožnost Křížové cesty // mše svatá  (P. Jan Čukáš)
ČTVRTEK 30.3.2023 ČTVRTEK 5. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Volný úmysl  (P. Jiří Koníček)
17:00 sv. Anna ADORACE u sv. Anny a sv. smíření v katedrále 
18:00 sv. Anna Za obrácení a uzdravení tatínka a požehnání pro celou rodinu  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 31.3.2023 PÁTEK 5. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za obrácení a uzdravení tatínka a požehnání pro celou rodinu  (P. Jan Čukáš)
17:30 --- Katedrála a Hodolany - Pobožnost Křížové cesty 
18:00 Hodolany Za Ing. Jana Fouska, živou a + rodinu, duše v očistci a mír na celém světě  (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Za dar zdraví pro Libuši Matuchovou, za + Marii, Vlastu a Antonína Matuchovy (P. Dobeš)
SOBOTA 1.4.2023 SOBOTA 5. POSTNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za živé a + kněze  (P. Ladislav Švirák)
16:00 sv. Anna Mariánské večeřadlo 
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 2.4.2023 KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
08:00 katedrála 7:30 Sv. smíření // Za obrácení a uzdravení tatínka a požehnání pro celou rodinu (P. Koníček)
08:30 Hodolany 8:00 Pobožnost Křížové cesty a svátost smíření //  (P. František Dobeš)
09:00 katedrála Svátost smíření do 11:00 
10:00 katedrála Žehnání ratolestí a průvod - pontifikální biskup Josef Nuzík // Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady 9:30 Pobožnost Křížové cesty a svátost smíření // mše svatá (P. Jan Čukáš)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty s dómskými ministranty 
 • V postní době konáme pobožnost Křížové cesty vždy v pátek v 17:30 a v neděli v 15:00. Prosím, abyste se zapsali v sakristii k vedení KC.

 • V úterý 28. března bude další setkání společenství seniorů od 9:00 na faře v učebně.

 • Pozvání pro děti a rodiče na mši svatou ve čtvrtek 30. března od 18:00 u sv. Anny.

 • V pátek 31. března prosím o pomoc při úklidu katedrály před velikonočními svátky. Začátek je po mši svaté v 18:45. předem velké díky všem ochotným.

 • V pátek pokračuje příprava biřmovanců od 19:00.

 • Příští týden Květnou (Pašijovou) nedělí vstoupíme do Svatého týdne. Obřady začínají žehnáním ratolestí. Příležitost ke svátosti smíření bude příští neděli od 9:00 do 11:00. Program zpovídání ve Svatém týdnu je na vývěsce.

 • Sestry františkánky nabízí ubytování v samostatné bytové jednotce (se samostatným vstupem) mladým svobodným pracujícím (dívky, třeba i kluci). Domek má tři 1-lůžkové pokoje, sdílenou kuchyň, sociálku (2 WC, 1 koupelnu). Pokoje a kuchyně jsou vybavené. K dispozici lednička, pračka, sušička, terasa. Cena 7 850,- Kč/měsíc. Nástup možný od srpna 2023. Adresa: Akademická 4, Olomouc. Další informace na kolejeaks.cz 732 250 998. Sr. Dagmar

 • Čtení Bible v průběhu 24 hodin – od pondělí 3. 4. od 17:00 do úterý 4. 4. do 17:00 v kapli sv. Jeronýma v 1. patře olomoucké radnice. Zapojit se mohou všichni. Podrobné informace a přihlášky na: paschaliaolomucensia.cz nebo tel.: 604 557 892

 • ZPOVÍDÁNÍ V KATEDRÁLE VE SVATÉM TÝDNU 

  Neděle

  2. 4.

  Pondělí - Středa

  3. – 5. 4.

  Čtvrtek

  6. 4.

  Pátek

  7. 4.

  Sobota

  8. 4.

  7:30 – 8:00

  9:00 – 11:00

  6:30 – 6:55

  17:00 – 18:30

  8:15 – 9:30

  17:00 – 18:00

  9:00 – 11:00

  17:00 – 19:00

  9:00 – 11:00

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • V sobotu 1. dubna pojedeme na výlet do Hluboček. Zváni jsou děti, rodiče i všichni ostatní, kteří by si rádi udělali jarní procházku a prožili křížovou cestu v přírodě. Sraz je v 8:45 na hlavním nádraží. Předpokládaný návrat kolem 14:00.

 • V pátek 31. března jsou na večerní mši svatou od 18:00 zvány děti.

 • Přihlášky na letní pobyt ve Vysokých Žibřidovicích v termínu 30. 7 - 5. 8. 2023 odevzdejte prosím do konce března. 

 • V postní době konáme pobožnost Křížové cesty vždy v pátek v 17:30 a v neděli v 8:00. Prosím, abyste se zapsali vzadu na stolku k vedení KC.

 • ZPOVÍDÁNÍ V HODOLANECH VE SVATÉM TÝDNU 

Květná neděle 2. dubna  

8:00 – 8:30

P. František Dobeš

Zelený čtvrtek 6. dubna

17:15 – 18:00

P. František Dobeš

 •  

 Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… -

 • Mše svatá bude ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • V postní konáme pobožnost Křížové cesty vždy v neděli v 9:30 a ve středu v 17:30. Prosím, abyste se zapsali vzadu na stolku k vedení KC.

 • ZPOVÍDÁNÍ V HOLICI VE SVATÉM TÝDNU 

Květná neděle 2. dubna  

9:30 – 10:00

P. Ján Čukáš

Zelený čtvrtek 6. dubna

17:15 – 18:00

P. Ján Čukáš