Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Katedrála, Hodolany, Nové Sady
od 17.2. do 25.2.2024

SOBOTA 17.2.2024 SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ
10:00 katedrála Pontifikální arcibiskup Josef - přijetí katechumenů mezi čekatele křtu 
NEDĚLE 18.2.2024 1. NEDĚLE POSTNÍ
08:00 katedrála Za + učitele, spolužáky a duše v očistci (P. František Dobeš)
08:30 Hodolany 8:00 Křížová cesta // Za + rodiče a jejich rodinu (P. Lubomír Žák) 
10:00 katedrála Za + Jaroslava Boháče, manželku, rodiče, sourozence a živou rodinu (P. Švirák)
10:35 Nové Sady 10:00 Křížová cesta // Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jiří Koníček)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a řeholní sestry 
PONDĚLÍ 19.2.2024 PONDĚLÍ 1. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou živou a + rodinu  (P. Jan Čukáš)
ÚTERÝ 20.2.2024 ÚTERÝ 1. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu  (P. Lubomír Žák)
STŘEDA 21.2.2024 STŘEDA 1. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za pravdomluvnost, statečnost a čestnost pro pracovníky ve sdělovacích prostředcích   (P. Jiří Koníček)
17:15 Nové Sady Za + rodiče Fujerikovy a Zbořilovy  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Za + Františka Jedličku a živou rodinu  (P. František Dobeš)
ČTVRTEK 22.2.2024 SVÁTEK STOLCE SV. PETRA, APOŠTOLA
07:00 sv. Anna Na úmysl sester Ježíšových  (P. Lubomír Žák)
17:00 sv. Anna ADORACE // svátost smíření v katedrále (kanovník penitenciář) 
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Jan Čukáš)
PÁTEK 23.2.2024 PÁTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + příbuzné a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
17:30 sv. Anna Pobožnost Křížové cesty 
18:00 Hodolany 17:30 Křížová cesta // Za + Jiřího Lexmaula a živou a + rodinu Lexmaulovu (P. Ladislav Švirák)
18:00 sv. Anna Za + Libuši Matuchovou, Jaroslava a Libuši Roudnické  (P. František Dobeš)
SOBOTA 24.2.2024 SOBOTA 1. POSTNÍHO TÝDNE
08:00 sv. Anna Za Boží požehnání pro Martina Kučeru  (P. Jan Čukáš)
NEDĚLE 25.2.2024 2. NEDĚLE POSTNÍ
08:00 katedrála Za ochranu počatého života  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany 8:00 Křížová cesta // Prosba k Panně Marii, patronce Ruska, k brzkému ukončení ruské válečné agrese na Ukrajině  (P. Ladislav Švirák)
10:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Lubomír Žák)
10:35 Nové Sady 10:00 Křížová cesta // Za živou a + rodinu Dufkovu  (P. Ladislav Švirák)
15:00 katedrála Pobožnost Křížové cesty 
 • Křížové cesty jsou vždy v pátek v 17:30 u sv. Anny a v neděli v 15:00 v katedrále. Zapište se, prosím v sakristii (jednotlivci i společenství).

 • Příští neděli se koná sbírka Haléř svatého Petra.

 

HODOLANY:

 • Dne se koná pravidelná měsíční sbírka na opravu střechy kostela. Díky všem dárcům.

 • Dnes po mši svaté proběhne první kolo volby do farní rady. Jsou připraveny lístky, na které napíšete jména tří kandidátů, které navrhujete do pastorační rady a dva do ekonomické rady. Ti, kteří obdrží nejvíce hlasů, pak postupují do druhého kola. Volit může každý hodolanský farník nad 15 let. Zvolen může být farník nad 18 let. Dohled nad právností má volební komise.

 • Křížové cesty jsou vždy v pátek v 17:30 a v neděli v 8:00. Zapište se, prosím, do tabulky za lavicemi (jednotlivci i společenství).

 • Příští neděli proběhne po mši svaté farní kavárna. Kdo by se chtěl zapojit do příprav pohoštění, zapište se prosím do tabulky na nástěnce.

 • Příští neděli se koná sbírka Haléř svatého Petra.

 

NOVÉ SADY:

 • Dnes se koná pravidelná měsíční sbírka na opravu věže kostela. Díky všem dárcům.

 • V pondělí Modlitby otců v kostele a modlitba růžence žen v kapli – v obvyklých časech.

 • Křížové cesty jsou vždy v neděli v 10:00. Zapisujte se, prosím, na nástěnce pod kúrem (jednotlivci i společenství).

 • Příští neděli po mši svaté bude farní kavárna na faře

 • Příští neděli se koná sbírka Haléř svatého Petra.

 • Od 3. neděle postní, tedy od 3. března budou nedělní mše svaté v 9:35

 • Prosíme o dobrovolníky na úklid kostela. Jedná se o cca 1 hodinu jednou za měsíc. Kontaktovat můžete paní Hanákovou nebo Moniku Kolářovou – 605 045 807. Předem děkuji všem ochotným.

 • Pod kúrem na nástěnce jsou nové rozpisy pro čtení nedělních textů, nedělní katecheze i farní kavárny. Zapište se a zapojte se i těmito službami do života farnosti.