Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB katedrála, Hodolany, Holice
od 26.11. do 4.12.2022

SOBOTA 26.11.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 sv. Anna Za dary Ducha Svatého pro pracovníky církve  (P. Jiří Koníček)
NEDĚLE 27.11.2022 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:00 katedrála Za živé a + farníky a dobrodince katedrály  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za + Vladimíra a Marii Novotných a celou živou a + rodinu  (P. František Dobeš)
10:00 katedrála Za + Ladislava Stejskala a celou živou a + rodinu  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. Jan Čukáš)
11:00 katedrála Udělování svátosti křtu  (P. Ladislav Švirák)
PONDĚLÍ 28.11.2022 PONDĚLÍ 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Prosba o vedení Duchem Svatým (P. Jan Čukáš)
11:30 Charita mše svatá (P. Ladislav Švirák)
ÚTERÝ 29.11.2022 ÚTERÝ 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za + rodiče Zdenu a Lubomíra Voráčovy  (P. Jan Čukáš)
STŘEDA 30.11.2022 SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA
07:00 sv. Anna Za + rodiče, prarodiče a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
18:00 Hodolany Za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Orosovu a Šinclovu  (P. Jan Čukáš)
18:00 Nové Sady mše svatá  (P. Ladislav Švirák)
ČTVRTEK 1.12.2022 ČTVRTEK 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
07:00 sv. Anna Za kněze a nová kněžská povolání  (P. Jiří Koníček)
17:00 sv. Anna ADORACE (sv. Anna) a svátost smíření v katedrále (kanovník penitenciář) 
18:00 sv. Anna Za + Antonína Šerého, + Antonína Janáče a manželku Marii  (P. Ladislav Švirák)
PÁTEK 2.12.2022 PÁTEK 1. ADVENTNÍHO TÝDNE (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
06:30 katedrála RORÁTY PRO RODINY S DĚTMI: Za moudrost pro politiky, aby schvalovali zákony neodporující Desateru Božímu  (P. Ladislav Švirák)
17:15 Hodolany ADORACE a svátost smíření  (P. Jan Čukáš)
18:00 Hodolany Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o B. pož. a ochranu PM (P. Jan Čukáš)
18:00 sv. Anna Za děti, vnoučata, pravnoučata a kmotřence  (P. František Dobeš)
SOBOTA 3.12.2022 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO
08:00 sv. Anna Za řeholní sestry a nová řeholní povolání (P. Jiří Koníček)
13:00 katedrála Pohřeb + pana Tomáše Kvapila
16:00 sv. Anna Mariánské večeřadlo 
18:00 sv. Anna Za živé a + členy živého růžence  (P. Ladislav Švirák)
NEDĚLE 4.12.2022 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:00 katedrála Za + manžela, rodiče, bratry, vnučku a duše v očistci  (P. Jiří Koníček)
08:30 Hodolany Za živé a + farníky a dobrodince kostela  (P. Jan Čukáš)
10:00 katedrála Za Martu a MUDr. Jana Polesovy a jejich rodiny  (P. Ladislav Švirák)
10:00 Nové Sady mše svatá  (P. František Dobeš)
17:00 sv. Anna Zpívané nešpory - kanovníci a bohoslovci 
 • Děkuji všem chlapům a biřmovancům, kteří včera připravili adventní věnec venku u katedrály. Stejně tak děkuji všem, kdo se včera zapojili do pletení adventních věnců – benefiční akce. Cena věnce je 350,- Výtěžek poputuje do sirotčince v mongolském Ulánbátaru a na Ukrajinu.

 • Jsou k dispozici adventní malé kalendáře s magnetkou (na lednici) s myšlenkou na každý den. Můžete si je rozebrat, popř. věnovat příspěvek 15 Kč.

 • RORÁTY pro rodiny s dětmi budou (tak jako před covidem) každý pátek 2., 9., 16. a 23. prosince v 6:30 v katedrále. Děti si vždy přinesou lucerničku a po mši svaté bude pro děti připravena snídaně ve farním domě.

 • Všechny děti společně s rodiči zveme na Putování se svatým Mikulášem, které se uskuteční příští neděli 4. 12. Sraz je v 17:00 u školy sv. Voršily.

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 • Farnost Dolní Němčí vám nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2021, která je ke stažení na Google Play.

 • Milí farníci, Charita Olomouc a Farní středisko sv. Václava vyhlašuje VÁNOČNÍ SBÍRKU KRAJÍC CHLEBA PRO CHUDÉ, která v naší farnosti probíhá od 13. 11. do 18. 12. 2022. Obsah balíčků nebo preferované potraviny nebo hygiena (součástí vánočního balíčku může být přání) – viz vývěska nebo farní web.

 • Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve všechny zájemce na den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 3. prosince 2022. Návštěvníkům bude k dispozici vedení školy, učitelé jednotlivých předmětů, vychovatelé domova mládeže i školní kaplan. Budete si moci prohlédnout prostory školy, odborné učebny, knihovnu, školní klub, domov mládeže i školní kaple. 

 

 Hodolany:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - AGKM, Krajíc chleba pro chudé…

 • Za naši farnost bylo vyrobeno 27 věnců. Doporučená cena za věnec je 350,- Výtěžek z jejich prodeje podpoří sirotčinec v Ulánbátaru a projekty Charity na Ukrajině.  Všem, kteří se v pátek podíleli na výrobě i vám, kteří jste si věnec koupili, děkujeme.

 • Nejbližší biblické hodiny se konají o středách  30. listopadu a 14. prosince po mši svaté na faře.

 • Farnost Dolní Němčí vám nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2021, která je ke stažení na Google Play.

 • V sakristii je možnost zakoupit stolní kalendář ze Svatého Kopečka na rok 2023. cena 70 Kč.

 

Holice:

 • Společná oznámení a pozvání viz výše… - AGKM, Krajíc chleba pro chudé…

 • Mše svatá ve středu v 18:00 a v neděli v 10:00

 • Farnost Dolní Němčí vám nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2021, která je ke stažení na Google Play.